Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Eindhovens Dagblad: Spoeddebat over Parktheater

door Yolanda de Koster  vrijdag 19 september 2008  EINDHOVEN - De Eindhovense oppositie is 'laaiend' en 'zwaar geschokt' over het schrappen van een belastende passage over wethouder Mittendorff (CDA) in het Parktheater-rapport.

De onderste steen moet boven komen, vinden acht van de twaalf raadsfracties. Zij gaan waarschijnlijk een interpellatiedebat aanvragen. Het gaat om GroenLinks, Leefbaar Eindhoven, het Ouderenappèl (OAE), de Stadspartij, Eindhoven Nu, VVD, D66 en de LPF. Vandaag praten de partijen daar verder over. De coalitiepartijen PvdA, CDA en SP en oppositiepartij ChristenUnie vinden 'het kabaal' en de 'commotie' zwaar overtrokken. Die commotie is ontstaan nadat deze krant gisteren onthulde dat een negatief oordeel over Mittendorff uit het eindrapport van Ernst&Young over het Parktheater is geschrapt. In die verdwenen passage wordt gesteld dat de wethouder onvoldoende toezicht heeft gehouden op het Parktheater en dat er slechts in beperkte mate sprake is geweest van het toezicht toen de problemen toenamen. Het college weigerde gisteren andermaal in te gaan op vragen op wiens gezag en waarom de passage is geschrapt. Leefbaar, OAE, Stadspartij en Eindhoven Nu hebben gisteren ook schriftelijke vragen over de kwestie gesteld. Zij stellen daarin onder meer dat het college in het raadsdebat van dinsdag 'bewust informatie heeft achtergehouden en de waarheid heeft verdraaid'. De coalitiepartijen PvdA, CDA en SP en oppositiepartij ChristenUnie verbazen zich over de ophef. Het is volgens hen vrij gebruikelijk dat conceptrapportages afwijken van een definitieve versie. De SP stelt met het CDA dat de betreffende passage een politiek oordeel van Ernst&Young betreft. Het is niet aan een accountant om een dergelijk oordeel te vellen, maar aan de politiek, zo stellen beide fracties. Dat is dinsdag gebeurd, aldus CDA en SP. Een raadsmeerderheid verwierp toen een motie van wantrouwen tegen Mittendorff. Woordvoerder Bernard Gerard van de SP-fractie wil een einde aan 'het gezeur' over het Parktheater en wil naar de toekomst kijken. "Dat Mittendorff geen tien op dit dossier scoort was bekend. Het college pakt de problemen nu goed op en dat vind ik belangrijker. Ik vind dat we moeten ophouden met dat gezeur over het verleden." http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/3735637/Spoeddebat-over-Parktheater.ece  Bron: ED

19 saeptember 2008

Laat reactieformulier zien