Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Commissie JGOSC 27 augustus 2008: Nota Cultuur Totaal


Op cultureel gebied worden veel waardevolle initiatieven ondernomen in deze stad – zoals de amateurkunst, maar helaas wordt er in deze stad ook nog steeds teveel belastinggeld – voor een totaalbedrag van tientallen miljoenen euro’s - verspild aan kunstprojecten die alleen voor een zeer select publiek te begrijpen zijn. Erger nog, er wordt royaal geld uitgegeven aan projecten welke ronduit afkeurenswaardig zijn, zoals de tentoonstelling en protestmars tegen Zwarte Piet welke heden door het Van Abbemuseum georganiseerd worden en waarover wij vandaag ook raadsvragen stellen.

Voor wat het Van Abbemuseum betreft is onze fractie zonder meer van mening – en is ook te lezen in ons verkiezingsprogramma – dat dit niet langer een onderdeel moet zijn van de gemeente, maar een particuliere organisatie. Dit missen wij helaas in de nota Cultuur Totaal. Een ander voorbeeld is de concept notitie ‘Urban Eindhoven’ welke als bijlage bij de nota is gevoegd. Hierin wordt graffiti genoemd als een te stimuleren ‘kunstuiting van de straat’ en de rapper Kempi wordt genoemd als een groot talent. Deze Kempi is echter een meermaals voor onder andere zware mishandeling veroordeelde crimineel – moet dat een voorbeeld zijn in deze stad? Hetzelfde geldt voor graffiti op straat: het vernielen van andermans eigendommen en vervuilen van de leefomgeving kan wat onze fractie betreft nooit ‘kunst’ genoemd worden. Verder blijft de Eindhovense cultuur te eenzijdig: wie moderne kunst wil zien, kan in Eindhoven tot vervelens toe terecht, maar wie bijvoorbeeld een Hollandse meester wil zien, is genoodzaakt af te reizen naar de Randstad. Zelfs van een Brabantse meester als Vincent van Gogh – die als schilder rond Eindhoven zeer actief was – hangt het grootste deel van diens werken in Amsterdam. Wij betwijfelen of de nota Cultuur Totaal met haar nieuwe systematiek in voldoende mate de miljoenenuitgaven in de hand weet te houden, decadente uitgaven weet te beperken en deze stad ook waar voor het geld krijgt. Daarom maakt onze fractie vooralsnog een stemvoorbehoud en wachten af of de wethouder ons alsnog kan overtuigen. AWJA van Hattem, Commissielid JGOSC fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 27 augustus 2008 

Laat reactieformulier zien