Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Eindhovens Dagblad: Akkoord bruggetje fietspad De Weerde 

EINDHOVEN - Het bruggetje naar het fietspad over De Tongelreep voor de bewoners van verpleeghuis De Weerde komt er. De meeste Eindhovense politieke partijen toonden zich gisteravond verguld met het compromis dat in hun opdracht door Trefpunt Groen Eindhoven was bedacht. De politiek was eerder hevig verdeeld over het voorstel van de cliëntenraad van De Weerde om een brug over De Tongelreep aan te leggen om de bewoners van de Genneper Parken te laten genieten. Veel fracties vreesden de aantasting van de natuur.

Na de aanpassing van het fietspad aan de Antoon Coolenlaan kunnen de bewoners toch snel het park in. De cliëntenraad is akkoord met het voorstel en daarom maakten de fracties er niet veel woorden meer aan vuil. Alleen LPF'er R. Reker hield vol dat het compromis geen goed voorstel is. Volgens hem gaat de brug naar het fietspad ook ten koste van natuurschoon. Reker had alsnog gehoor willen geven aan de wens van de bewoners voor een rechtstreeks bruggetje over De Tongelreep. http://www.eindhovensdagblad.nl/eindhovenstad/article1931324.ece Lees hier [link] http://www.lpfeindhoven.nl/index.php?active=2&locationID=1&newsID=1613 het commentaar van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven op het compromisvoorstel voor het bruggetje bij de Weerde.  Eindhovens Dagblad 29 september 2007

Laat reactieformulier zien