Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Alléén Lijst Pim Fortuyn tegen ondersteuning uitgeprocedeerde ex-AMAs


Tijdens de raadsvergadering van afgelopen week werd de motie van de linkse partijen rondom de steun aan ex-ama's (alleenstaande minderjarige asielzoeker) weer eens met de grootst mogelijke meerderheid gesteund (enkel Lijst Pim Fortuyn stemde tegen). Zelfs de VVD van minister Rita Verdonk, die zich al maanden als sterk en daadkrachtig probeert te presenteren aan de (rechtse) kiezers, stemde mee met deze club van onder andere SP, GroenLinks en PvdA.

 

Met dit beleid worden uitgeprocedeerde asielzoekers enkel gestimuleerd om juist niet te vertrekken naar land van herkomst, zodat ze op termijn inderdaad gegarandeerd in de illegaliteit zullen belanden. Ze zijn immers uitgeprocedeerd en zullen geen verblijfsvergunning in ons land krijgen. Ook hier heeft het Eindhovens College natuurlijk een oplossing voor en wethouder Don (SP) haalt hiervoor het zogenaamde Utrechts model van de plank, wat er simpelweg op neerkomt om deze mensen alsnog een verblijfsvergunning te geven.

Eindhovens Dagblad

EINDHOVEN – Voormalige alleenstaande minderjarige asielzoekers (ex-ama’s) die hun leefgeld dreigen kwijt te raken, kunnen een beroep doen op de gemeente Eindhoven. Ook ex-ama’s die al geen hulp, huisvesting en begeleiding meer krijgen, kunnen bij de gemeente aankloppen. Hiermee wil Eindhoven voorkomen dat deze jonge asielzoekers in de illegaliteit verdwijnen.
De Eindhovense gemeenteraad heeft aan wethouder H-M. Don (SP, welzijn) opdracht gegeven snel iets te regelen voor deze kwetsbare groep mensen. Een motie van GroenLinks-raadslid J. Kuppens met deze strekking is dinsdagavond laat nagenoeg unaniem aangenomen. Alleen de LPF stemde tegen. Het gaat om alleenstaande asielzoekers die minderjarig waren toen ze naar Nederland kwamen. Zodra ze meerderjarig worden, krijgen zij – sinds oktober 2005 – geen enkele vorm van begeleiding meer en moeten ze hun eigen broek ophouden. Dit geldt voor zowel uitgeprocedeerde asielzoekers die zich voorbereiden op terugkeer naar het eigen land, als voor jongeren bij wie de asielprocedure nog niet is afgerond. In Eindhoven gaat het in totaal om 174 jonge asielzoekers van wie 110 ex-ama’s al geen ondersteuning meer krijgen, aldus Don. „Van hen zijn er al 47 met onbekende bestemming vertrokken oftewel in de illegaliteit beland.“ Voor 64 houdt de ondersteuning uiterlijk 1 januari op. Don maakt zich grote zorgen over de kwetsbare situaties die voor de jongeren én de samenleving kunnen ontstaan. „Het gaat veelal om zwaar getraumatiseerde kinderen zoals kindsoldaten die veel gewelddadigheden hebben meegemaakt.“ Als zij worden uitgesloten van voorzieningen is de kans op ontsporing groot, zo vrezen zowel Don als Kuppens. De jonge mensen dreigen terecht te komen in de criminaliteit, gedwongen prostitutie of worden het slachtoffer van mensenhandel.

Gezien de omvang van de groep, die pas onlangs bekend is geworden, moet de gemeente zijn verantwoordelijkheid nemen, vindt Kuppens. „Dit kan je niet meer overlaten aan het particulier initiatief, zoals Vluchtelingen in de Knel.“ Don voelt veel voor navolging van het zogenoemde Utrechtse model. Daarbij wordt gekeken of de jongeren alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Als dat er niet in zit, worden de jongeren begeleid in het emotioneel en praktisch toegroeien naar terugkeer naar en een toekomst in het land van herkomst. Naast begeleiding zullen de Eindhovense ex-ama’s in ieder geval een bed, bad en brood krijgen. 21-9-06 Eindhovens Dagblad

Laat reactieformulier zien