Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

ED: Weer uitstel nieuwbouw De Startbaan


 
EINDHOVEN – Het water staat de leiding van basisschool De Startbaan in de Eindhovense wijk Meerhoven aan de lippen. Opnieuw is de bouw van de nieuwe school vertraagd. Wanneer het bouwen niet snel begint, ontstaan er problemen, want na de zomervakantie zit de school vol.

Na de hoopvolle start in 2005 zit er geen vaart meer in de bouw. Directeur Ien de Kock: „In oktober 2005 kregen we het groene licht en kon de architect aan de slag. Zijn ontwerp is inmiddels al een paar maanden klaar. Maar er gebeurt verder niks. We hebben geen duidelijkheid en geen vooruitzichten. Als er geen haast gemaakt wordt, dan zitten we pas eind 2008 of begin 2009 in de nieuwe school. Dat betekent dat we ruim acht jaar in een noodgebouw moeten zitten, waarvan de kwaliteit steeds minder wordt.“ „De politiek zal zich moeten beraden op wat er met de scholen in Meerhoven moet gebeuren. Basisschool ’t Slingertouw zit al vol en wij bijna“, aldus directeur Ien de Kock. „Hierdoor zullen er vanaf komend schooljaar zowel op ’t Slingertouw als op De Startbaan grote problemen ontstaan.“ Op De Startbaan zijn een peuterspeelzaal, kinderopvang en een naschoolse opvang gehuisvest. En bij gebrek aan andere voorzieningen maakt de Seniorensoos gebruik van twee lokalen in het gebouw. Omdat De Startbaan deze lokalen na de zomervakantie zelf nodig heeft, moeten de senioren er weg. Om de ernst van de situatie nog eens te benadrukken, is er op maandag 2 oktober een bijeenkomst met wethouder Fiers, de basisschool, de kinderopvang en de peuterspeelzaal. Inmiddels heeft de Eindhovense LPF-fractie vragen gesteld aan het college van B en W over deze nijpende situatie. De LPF wil weten wanneer de bouw begint en wanneer die klaar is. Ook wil de fractie weten hoe het college de onafwendbare problemen denkt op te lossen die binnenkort ontstaan omdat kinderen niet meer geplaatst kunnen worden op een van de Meerhovense scholen. De LPF dringt aan op spoed. Ook zou volgens fractievoorzitter Rudy Reker de communicatie tussen vakdiensten, school en inwoners van Meerhoven verbeterd moeten worden.

25-9-06 Eindhovens Dagblad

Laat reactieformulier zien