Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten

 

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen wij in Eindhoven


Welkom op de geheel nieuwe website van de Politieke Vereniging Lijst Pim Fortuyn in Eindhoven. Een website die u als bezoeker meer mogelijkheden biedt, dan onze éérste website die wij in oktober 2005 in gebruik haddden genomen. Via deze nieuwe website die interactief werkt, verwachten wij dat het ongekend hoge aantal bezoekers nog verder zal toenemen. 

De Lijst Pim Fortuyn in deze stad is een puur lokale Eindhovense partij. Echter wel met landelijke contacten, die over en weer van elkaars specialiteiten en kennis gebruik kunnen maken. Ofschoon onze partij niet in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd, hebben wij daar wel goede contacten. Zo kunnen wij de inwoners van de stad Eindhoven op een optimale manier van dienst zijn. 

De Lijst Pim Fortuyn, of kortweg LPF is ook de enige partij in de Eindhovense gemeenteraad die voor 100 % het gedachtegoed van wijlen Pim Fortuyn in deze stad tot uiting wil en kan brengen. Hoe meer zetels wij in onze gemeenteraad tot onze fractie mogen tellen, hoe beter en vlugger dat gaat. In navolging van Pim Fortuyn – die ons land aan de burgers wilde teruggeven – willen en kunnen wij zorgen dat u weer de baas wordt in uw eigen stad. Dat u gehoord wordt en er terdege rekening gehouden zal worden met u als inwoners van deze stad.

Inderdaad, de brede kloof tussen u en de politiek moet gedicht worden. Hoe eerder hoe beter. Het Stadsbestuur en de ambtenaren zullen servicegericht hun takenpakket moeten uitvoeren en terdege rekening dienen te houden met uw wensen. Vele ambtenaren willen dat ook, zelfs niets liever dan dat! Doch, de Eindhovense politieke fracties - en daar zit juist het grote probleem - zullen het college van B&W met in haar verlengde de ambtelijke diensten op een juiste wijze moeten aansturen. Het belang van de burgers in deze stad - en niet het eigenbelang - moet voorop staan. De fractie van de Lijst Pim Fortuyn zal namens u ‘van binnen uit’ de zaken zo optimaal mogelijk behartigen. Gezien het hier bovenstaande, is het goed om juist hier een uitspraak van Pim Fortuyn aan te halen: 'Politieke partijen zijn niet de oplossing, maar onderdeel van het probleem'.

Via deze LINK komt u op de pagina waar het verkiezingsprogramma 2006 – 2010 is te lezen. In de loop van dit jaar zal deze aangepast worden voor de komende verkiezingen, die op 3 maart 2010 gehouden zal worden. Wij hopen dan ook dat u massaal naar de stembus gaat en afrekent met de oubollige linkse cultuur in Eindhoven. Wij zien dagelijks waar dat naar heeft geleid. Dat onze stad weer veiliger en daardoor leefbaarder mag worden. Dat ook ouderen 's avonds ook weer de deur uitdurven en onze kinderen een mooie toekomst mogen verwachten in mijn stad, waar ik ben geboren en getogen. Dan kunt u dan in 2010 doen door uw stem op de Lijst Pim Fortuyn uit te brengen. Nog beter kunt u zich via deze site aanmelden als lid. Dan kunt ook u van 'binnenuit' uw stem laten horen. 

Rudy Reker, fractievoorzitter

Eindhoven, 6 februari 2009

 

Gravatar
Marc van poppel
Pim
Vind het nog steeds heel jammer dat Pim niet meer onder ons is ik blijf het zeggen als hij niet was vermoord dan had NL er nu heel anders bij gestaan dan nu onder het regiem van Rutten onze ja knikker op alles pffff hopelijk worden jullie een grote partij zodat jullie in Den Haag grote ogen kunnen zetten!! Succes met de partij maak NL weer van ons aub!! Grt Marc
Laat reactieformulier zien