Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Commissielid

Jonge Fortuynisten

Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Leerlingenvervoer

Gebouwen en design wegen bij dit college zwaarder dan het sociale belang.
Op 5 april jl. is het raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer in de commissie Maatschappij en Cultuur (MC) aan de orde geweest. Negen insprekers hebben namens vele ouders duidelijk en met veel emotie aangegeven dat deze verordening voor hen ernstige gevolgen zal hebben. Niet alleen voor de kinderen die het aangaat, maar ook voor de sociale en financiële situatie van de gezinnen die hiermee te maken krijgen. Wij hebben het dan over ruim 350 kinderen.
De wethouder heeft toegezegd het raadsvoorstel om 1 miljoen euro te bezuinigen, nog een keer kritisch te bekijken en voor de raadsvergadering van 26 april met een nadere toelichting te komen. Deze nadere toelichting hebben wij op vrijdag 22 april mogen ontvangen. Voor de Lijst Pim Fortuyn biedt deze toelichting echter geen soelaas. Groot struikelblok voor onze fractie blijft het oprekken van de kilometergrens van 2 naar 6 km. Wij hebben al eerder gezegd dat het leveren van maatwerk een betere oplossing is.
Weliswaar zegt de wethouder in haar nadere toelichting toe, dat de hardheidsclausule ruimhartig zal worden toegepast. Maar voor onze fractie  is dat niet voldoende. Wij willen harde toezeggingen, die in het raadsvoorstel worden opgenomen. Toezeggingen die voor de gemeenteraad controleerbaar zijn en waar de Adviesraad Leerlingenvervoer Gemeente Eindhoven achter kan staan. De nadere toelichting houdt in, dat er ondanks een povere oplossing voor de periode van één jaar onverkort wordt vastgehouden aan het eerder gedane raadsvoorstel.
Voor onze fractie is het onbegrijpelijk dat er wel 12 miljoen beschikbaar is voor renovatie van de Ventoseflat en 1 miljoen extra voor design. Ook de nodige miljoenen voor verplaatsing van Plata Futura had wat de Lijst Pim Fortuyn betreft nog wel enkele jaren kunnen wachten.
De bezuinigingen, zoals die op het leerlingenvervoer, zijn teveel bekeken op basis van het koker denken (per portefeuille) en niet met een helikopterview over alle portefeuilles heen. Nu heeft het college haast, veel haast en wil het in ras tempo de bezuinigingen doordrukken, zonder zich vooraf voldoende te hebben gerealiseerd wat de gevolgen zouden zijn voor veel  burgers in onze stad.
Om de vervoerskosten te verlagen, zouden wij kunnen overwegen om de busjes niet na 5 jaar te vervangen, maar pas na bijvoorbeeld 10 jaar. Met de huidige kwaliteit en techniek in de automobielsector en met een jaarlijkse APK keuring zal de veiligheid van de kinderen hierdoor gewaarborgd blijven. Deze suggestie zal al een groot deel van de bezuiniging goedmaken.
Om tot een volwaardig raadsvoorstel m.b.t. de Verordening Leerlingenvervoer te komen, zou ook overwogen kunnen worden om het lopende vervoerscontract met 1 à 2 jaar te verlengen. Dat haalt de druk van de ketel en in goed overleg met de Adviesraad Leerlingenvervoer kan  aan de gemeenteraad van Eindhoven dan in 2013 een goed voorstel worden voorgelegd.
Ondanks dat de oppositiepartijen, waaronder Lijst Pim Fortuyn, tegen het raadsvoorstel hebben gestemd, is het raadsvoorstel toch aangenomen, hetgeen te wijten is aan de opstelling van met name de linkse partijen.
Charles Stroek

Gebouwen en design wegen bij dit college zwaarder dan het sociale belang Commissie Maatschappij en Cultuur (MC) 26 april 2011
Op 5 april jl. is het raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer in de commissie Maatschappij en Cultuur (MC) aan de orde geweest. Negen insprekers hebben namens vele ouders duidelijk en met veel emotie aangegeven dat deze verordening voor hen ernstige gevolgen zal hebben. Niet alleen voor de kinderen die het aangaat, maar ook voor de sociale en financiële situatie van de gezinnen die hiermee te maken krijgen. Wij hebben het dan over ruim 350 kinderen.

De wethouder heeft toegezegd het raadsvoorstel om 1 miljoen euro te bezuinigen, nog een keer kritisch te bekijken en voor de raadsvergadering van 26 april met een nadere toelichting te komen. Deze nadere toelichting hebben wij op vrijdag 22 april mogen ontvangen. Voor de Lijst Pim Fortuyn biedt deze toelichting echter geen soelaas. Groot struikelblok voor onze fractie blijft het oprekken van de kilometergrens van 2 naar 6 km. Wij hebben al eerder gezegd dat het leveren van maatwerk een betere oplossing is. Weliswaar zegt de wethouder in haar nadere toelichting toe, dat de hardheidsclausule ruimhartig zal worden toegepast. Maar voor onze fractie  is dat niet voldoende. Wij willen harde toezeggingen, die in het raadsvoorstel worden opgenomen. Toezeggingen die voor de gemeenteraad controleerbaar zijn en waar de Adviesraad Leerlingenvervoer Gemeente Eindhoven achter kan staan. De nadere toelichting houdt in, dat er ondanks een povere oplossing voor de periode van één jaar onverkort wordt vastgehouden aan het eerder gedane raadsvoorstel. Voor onze fractie is het onbegrijpelijk dat er wel 12 miljoen beschikbaar is voor renovatie van de Ventoseflat en 1 miljoen extra voor design. Ook de nodige miljoenen voor verplaatsing van Plata Futura had wat de Lijst Pim Fortuyn betreft nog wel enkele jaren kunnen wachten. De bezuinigingen, zoals die op het leerlingenvervoer, zijn teveel bekeken op basis van het koker denken (per portefeuille) en niet met een helikopterview over alle portefeuilles heen. Nu heeft het college haast, veel haast en wil het in ras tempo de bezuinigingen doordrukken, zonder zich vooraf voldoende te hebben gerealiseerd wat de gevolgen zouden zijn voor veel  burgers in onze stad.

Om de vervoerskosten te verlagen, zouden wij kunnen overwegen om de busjes niet na 5 jaar te vervangen, maar pas na bijvoorbeeld 10 jaar. Met de huidige kwaliteit en techniek in de automobielsector en met een jaarlijkse APK keuring zal de veiligheid van de kinderen hierdoor gewaarborgd blijven. Deze suggestie zal al een groot deel van de bezuiniging goedmaken. Om tot een volwaardig raadsvoorstel m.b.t. de Verordening Leerlingenvervoer te komen, zou ook overwogen kunnen worden om het lopende vervoerscontract met 1 à 2 jaar te verlengen. Dat haalt de druk van de ketel en in goed overleg met de Adviesraad Leerlingenvervoer kan  aan de gemeenteraad van Eindhoven dan in 2013 een goed voorstel worden voorgelegd. Ondanks dat de oppositiepartijen, waaronder Lijst Pim Fortuyn, tegen het raadsvoorstel hebben gestemd, is het raadsvoorstel toch aangenomen, hetgeen te wijten is aan de opstelling van met name de linkse partijen, zoals PvdA, Groen Links, D66 en jawel de VVD Charles Stroek

 

Laat reactieformulier zien