Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Commissielid

Jonge Fortuynisten

Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Nieuwjaarstoespraak Charles Stroek

Eindhoven, 14 januari 2012
2011 is een moeilijk jaar geweest voor de gemeenteraad en dus ook voor de Lijst Pim Fortuyn. Tal van forse bezuinigingsmaatregelen moesten worden getroffen, waarbij burgers met minder draagkracht zo veel mogelijk moesten worden ontzien. Dan had de gemeenteraad in de vorige zittingsperiode het een stuk gemakkelijker, er was toen genoeg geld in kas. Mede door de inzet van onze partij hebben we de schade voor menig burger in Eindhoven wel weten te beperken. Zo ook hebben we o.a. het IJssportcentrum en sportpark ’t Schoot weten open te houden. Hierbij zijn wij een woord van dank verschuldigd aan onze commissieleden Herman Broers, Tjerk Langman en Lilian Reker voor hun zinvolle inbreng en collegiale samenwerking in het afgelopen jaar.

De burgerparticipatie, dat het college zo hoog in het vaandel heeft staan, was in 2011 nog niet volwassen. De positieve beloftes die het college hierover had gedaan, bleken in de praktijk vaak anders uit te pakken. Zeker als door burgers aangedragen onderwerpen niet in het ‘straatje’ van de wethouder pasten. Zo zijn er emotionele taferelen geweest toen ondanks langdurige en goed onderbouwde protesten van burgers toch vergunning werd verleend aan o.a. chemisch bedrijf Van den Anker, dat de Dorpsraad Acht is opgeheven en het VTA- gebouw Blixems de omstreden ingang kreeg. Veel  financieel zwakkeren, waaronder een groot aantal ouderen, krijgen te maken met het zogenaamde stapelingseffect van bezuinigingen. Op initiatief vanuit de lokale politiek wordt een werkgroep ingesteld om dit te onderzoeken en tot mogelijke oplossingen te komen. Onze fractievoorzitter Rudy Reker zal in de werkgroep zitting nemen. Op 6 mei 2012 is het precies 10 jaar geleden dat Pim Fortuyn op brute wijze werd vermoord. De Gemeente Rotterdam zal daarom als eerbetoon op genoemde dag een herdenkingsplechtigheid organiseren. Wij hopen dat u in grote schare aan deze plechtigheid deel zal nemen ter ere van de man die de Nederlandse politiek transparanter heeft gemaakt. Burgemeester Rob van Gijzel vertelde tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente, dat ‘Den Haag’ de beloofde miljoenen voor veiligheid niet kan realiseren. Dit scheelt onze gemeente 2 miljoen die we niet aan veiligheid kunnen besteden. Wat zijn de verkiezingsbeloften van de nu zittende partijen eigenlijk waard? Als laatste raad ik u aan u niet depressief te laten maken door de media met hun berichtgeving over de economie. Nederland heeft nog altijd de triple-A status en volgens verwachting van de Rabobank gaat onze economie in de tweede helft van dit jaar met 0,5 procent groeien. We moeten met z’n allen positief blijven denken en ons geen doemscenario laten aanpraten. Negatieve berichtgeving heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat in de aanloop naar Serious Live het evenement al was gedoemd te mislukken. Ondanks dat 2012 een roerig jaar gaat worden, wens ik u allen veel voorspoed en een goede gezondheid toe. Charles Stroek

Laat reactieformulier zien