Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Commissielid

Jonge Fortuynisten

Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Nieuwjaarstoespraak Rudy Reker

Eindhoven 14 januari 2012
Beste mensen, Allemaal van harte welkom op deze Nieuwjaarsbijeenkomst van de Lijst Pim Fortuyn. Later in dit verhaal kom ik te spreken over dit jaar 2012. Maar in het kort neem ik u eerst even mee terug naar het afgelopen jaar. Een jaar waar waarin het vertrouwen in de financiële wereld danig op de proef werd gesteld. De financiële onzekerheid voor de nabije toekomst speelde bij veel Eindhovense burgers een prominente rol. En doordat er minder ‘Haags’ geld naar onze stad vloeide moest er op vele gebieden drastisch worden bezuinigd. Het goede bericht is dat de ‘stofkam’ ook door onze ambtelijke organisatie is gegaan, waarbij is gebleken – iets wat wij als fractie al jaren hebben gezegd – dat er structureel vele miljoenen bureaucratische euroos per jaar bespaard kan worden. 
Maar in het afgelopen jaar is er meer gebeurd. Ook in 2011 waren er meerdere Nederlandse burgers uit verschillende andere gemeenten die problemen hadden met- of in deze gemeente. Op advies van – voor ons onbekende Eindhovense inwoners – hebben deze mensen contact opgenomen met onze fractie. Uiteraard heb ik gevraagd waarom zij bij de Lijst Pim Fortuyn uitkwamen. De reden die men mij vertelde was helder en klinkt logisch. ‘De Lijst Pim Fortuyn is een partij die er is voor de burgers. Deze mensen laten u niet in de steek.Je politieke nek uitsteken voor een zaak waarin ik heilig in geloof, heeft mij ook een aanklacht opgeleverd wegens smaad. Ten onrechte zeg ik u en – hoewel de aangifte van april dateert is er tot op heden ook geen vervolg aan gegeven. Dit ‘sensationeel nieuws’ werd met grote vette letters in de krant gezet. Inhoudelijk was er wel erg veel op het redactionele stuk aan te merken. Alleen de kop boven het artikel was een waarheid als een koe, namelijk; ‘Reker raast door een porseleinkast’. Precies, aan heilige huisjes doen wij niet. En aan onnodige bureaucratie al helemaal niet. 2011 was ook een jaar waarin er een zakelijke grondtransactie tot stand kwam tussen onze gemeente en PSV, die ook landelijk voor veel ophef heeft gezorgd. De LPF was vóór deze transactie en ik wil u er aan herinneren dat ik al in 2006, de allereerste raadsvergadering waarin de Lijst Pim Fortuyn in de Eindhovense gemeenteraad was vertegenwoordigd via een initiatiefvoorstel de noodzaak voor een kapitaal injectie onder de aandacht heb gebracht. Dat is nu gebeurd door middel van een een zakelijke transactie om grond van PSV aan te kopen.  2011 was ook het jaar waarin heel Nederland een mening had over de aangevraagde verblijfsvergunning van Mauro. Niet wetende dat Mauro Manuel toen sinds kort in Eindhoven woonde, heeft onze fractie een open brief gestuurd naar minister Gerd Leers, van het ministerie Immigratie, Integratie en Asiel. Eén dag later werd er namens de gehele gemeenteraad een soortgelijke brief naar deze minister gestuurd. Via enquêtes is gebleken dat circa 75% van de Nederlandse bevolking tegen uitzetting was en vóór een definitieve verblijfsvergunning pleitte. Tot op heden heeft dit Mauro niet afdoende mogen helpen. Voor het CDA een gemiste kans voor open doel. Laat ik duidelijk stellen dat de mening van de Lijst Pim Fortuyn over deze problematiek niet is gewijzigd t.o.v. de mening van onze naamgever Pim Fortuyn. Maar dit wel onder de noemer van de Menselijke Maat’. Pim heeft altijd gezegd; een goede huisvrouw zal eerst de kraan dichtdraaien en dan pas gaan dweilen. M.a.w. zorg nu eerst dat de asielwet voldoet aan de eisen die wij als Nederlandse burgers daarvan mogen verwachten en beslis dan over de vervolgstappen. De bemoeienis van onze fractie over de uitzettingen is bij de landelijke media niet onopgemerkt gebleven. Meerdere keren heb ik voor de camera en/of microfoon aan de landelijke media mogen vertellen dat Pim Fortuyn de Menselijke Maat’ hoog in zijn vaandel had staan en dat het voornemen om deze pubers terug te sturen naar hun geboorteland, waar zij geen enkele binding meer mee hebben, ook bij Fortuyn op weerstand zou zijn gestuit. Want Pim had immers de ‘Menselijke Maat’ wél centraal staan. Nu nog, bijna 10 jaar na de dood van Pim Fortuyn, wordt zijn naam met een grote regelmaat in de media genoemd. Dat is niet voor niets! Eind 2011 is er door het weekblad Elsevier nog een speciale editie uitgebracht, ter herinnering aan Pim Fortuyn. 2012 Op 1 januari, de eerste dag van 2012 herdacht Harry Mens, Pim Fortuyn met een compilatie van zijn meest memorabele interviews in Business-Class uit de periode van 1999 tot mei 2002. Ook het laatste gastoptreden van Pim Fortuyn bij Business Class, nu bijna 10 jaar geleden op zondag 5 mei 2002 is in deze uitzending te zien. Toen niet vermoedende dat hij 1 dag later zou worden vermoord.

Gaandeweg deze uitzending kunt u constateren dat Pim Fortuyn een gedreven gepassioneerde intellectuele politicus was met een vlijmscherpe visie, die zowel linkse als rechtse politici, maar ook alle burgers aansprak. Maar de bittere realiteit is dat Pim om deze eigenschappen door een gek – al of niet in opdracht van ………… – in koelen bloede werd vermoord. Mocht u deze uitzending hebben gemist, kunt u via onze website deze ontroerende uitzending met gemengde gevoelens blijven bekijken. U zult dan ook kunnen constateren dat het politieke programma zoals onze fractie, Lijst Pim Fortuyn voorstaat niets van zijn actualiteit heeft verloren. M.a.w., wij als Politieke partij Lijst Pim Fortuyn Eindhoven hoeven ons niet druk te maken of wij nu een ruk naar links of een ruk naar rechts moeten maken, om leden en/of kiezers aan de LPF te binden. Wat dat zou een verkeerd signaal zijn.

Onze partij heeft een duidelijk programma, een helder doel, een missie, een eerlijke missie, waar wij aan vasthouden en waarvan is gebleken dat vele, zeer vele Nederlanders, waaronder natuurlijk ook Eindhovense burgers deze waarderen en steunen. De Lijst Pim Fortuyn, de LPF is een herkenbare partij, met duidelijke standpunten. In de visie van Pim Fortuyn, waarvan ik eerder heb gezegd dat deze nog steeds actueel zijn. Deze visie is leidend in alles wat onze fractie doet of bewust nalaat te doen. Wij schromen niet om problemen met naam te benoemen. Op welk gebied dan ook. Over twee jaar, in maart 2014 doen wij als Lijst Pim Fortuyn voor de derde keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in onze stad. D.w.z. dat wij in de loop van dit jaar al met de voorbereidingen moeten beginnen. Denkt u maar aan een kandidatenlijst, de campagne en de financiering daarvan. Nog even dit Wij vangen regelmatig geluiden op dat onze fractie zich bij de PVV van Geert Wilders zouden aansluiten. Dat is onjuist. Vandaag is er dan ook een persbericht uitgegaan waarin wij bekendmaken dat de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven in 2014 onder dezelfde naam LPF aan de gemeenteraadsverkiezingen mee zal doen. Tot slot Wil ik met u allen proosten op het nieuwe jaar, een veilig jaar vol voorspoed en geluk. En ook een jaar waar de Lijst Pim Fortuyn zich verder in onze stad kan ontplooien. Dank u wel

Laat reactieformulier zien