Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Opinie ED: ambulances zonder spoed niet op busbaan


25 november 2014
Als elke seconde telt!

 


Ambulances mogen niet zonder spoed op de busbaan De Eindhovense wethouder wil geen ontheffing verlenen aan de ambulancedienst om zonder spoed op de busbanen te mogen rijden. Dit ondanks dat Ambulancezorg Brabant Zuidoost hier duidelijk om heeft gevraagd. De wethouder is tot dit besluit gekomen omdat zij vindt dat de verkeersveiligheid op de busbaan verstoord zou kunnen worden. Nu mogen alleen hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancedienst), als zij optische of geluidssignalen voeren, op de busbaan rijden. Er is een uitzondering op die regel en dat zijn taxi’s met een TX-keurmerk, die mogen wel op de busbaan van de binnenring rijden. Zij hebben daarvoor in 2008 een ontheffing gekregen. Hieruit blijkt dat taxi’s kennelijk geen belemmering vormen voor het busvervoer.

Nu zien wij regelmatig dat hulpdiensten wel op de busbaan rijden, ook zonder spoed. Dat wordt gedoogd en heeft voor het busvervoer nooit tot problemen geleid. Waarom de wethouder dan nu de hakken in het zand zet en geen officiële ontheffing aan Ambulancezorg Brabant Zuidoost verleend is onbegrijpelijk. Juist nu dat Eindhoven aan de vooravond staat van de realisatie van de HOV-lijnen in de stad. Nu al zijn op de Sterrenlaan en de Aalsterweg de rijbanen van 2 naar 1 gegaan. Later volgen de Montgomerylaan en de Huizingalaan waardoor het ambulancevervoer sterk onder druk komt te staan. Maar ook in Meerhoven is het niet alleen voor de ambulances maar zeker ook voor de patiënt een groot drama om via de reguliere rijbanen te moeten rijden, zeker in de spitsuren. De HOV-lijnen zorgen nu al voor lange files op de Sterrenlaan en de Aalsterweg.

Stelt u zich eens voor dat de gezondheid van een patiënt die zonder spoed naar een ziekenhuis wordt vervoerd tijdens de rit sterk achteruit gaat. Of een ambulance, op dat moment zonder patiënt krijgt een spoedmelding? Hierdoor zal de ambulance wel met spoed moeten gaan rijden maar het probleem is dat die vaststaat in het verkeer op de net verbouwde Sterrenlaan of Aalsterweg. Hoe kan de ambulance dan op de HOV-busbaan komen? Dat is niet mogelijk doordat er een afscheiding is geplaatst tussen de reguliere rijbaan en de HOV-busbaan. Automobilisten kunnen dan in verwarring raken door de geluidssignalen en blauwe zwaailampen waardoor ze rare capriolen gaan uithalen om de ambulance de ruimte te geven zodat deze kan passeren. Veelal zal dat op die wegen dan ook niet gaan. Hierover is door de wethouder blijkbaar niet goed nagedacht. Wij vragen ons dan ook af of Ambulancezorg Brabant Zuidoost wel betrokken is geweest bij het ontwerpen van de HOV-lijnen?

Als de ambulances in de toekomst niet zonder spoed over de busbanen mogen rijden heeft dat de volgende consequenties.

1. De ritten duren langer waardoor ambulances minder snel beschikbaar zijn voor een volgende (spoed) rit. 2. Ambulances komen vaker vast te zitten in het stadsverkeer door vermindering van rijstroken op belangrijke doorgangswegen en kunnen daardoor niet tijdig de busbaan bereiken als ze een spoedmelding krijgen. 3. Patiënten die zonder spoed worden vervoerd naar een ziekenhuis of andere zorginstelling liggen onnodig lang op een ongemakkelijke brancard, dat in meerdere situaties verschrikkelijk pijnlijk kan zijn en ook niet bevorderlijk is voor hun gezondheid. 4. Ambulances zullen er voor kiezen om tijdens verkeersdrukte eerder met spoed, dus met optische en/of geluidssignalen te gaan rijden zodat ze wel op de busbaan mogen rijden terwijl dat eigenlijk niet strikt noodzakelijk is gezien de gezondheidstoestand van de patiënt.

Hopelijk werkt het gezonde verstand van de wethouder als zij de actuele motie over dit onderwerp dinsdag 25 november a.s. krijgt aangeboden. Ambulancedienst Brabant Zuidoost vraagt niet zo maar een ontheffing aan om zonder spoed op de busbanen te mogen rijden. Dat duidelijke signaal mag je als wethouder niet negeren.

Fractie Lijst Pim Fortuyn (LPF),

Rudy Reker en Tjerk Langman

 

Laat reactieformulier zien