Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Commissielid

Jonge Fortuynisten

Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Politiek is zelf schuldig aan lage opkomst

Bernard Gerard (SP) uit de Eindhovense gemeenteraad is een zegen voor de nieuwe raad Wie donderdag 4 maart de Eindhovense raadsvergadering via E-TV heeft gevolgd zal daar voorlopig tijdens de raadsvergaderingen niet meer op afstemmen. Van 20.00 tot 23.30 uur werden er agendapunten afgewerkt die volgens mijn fractie binnen 30 minuten behandeld konden worden. Tijdens deze vergadering sprak burgemeester van Gijzel zijn onrust uit over de lage verkiezingsopkomst in Eindhoven. Keer op keer verbeterde Eindhoven tijdens verkiezingen haar laagterecord als het gaat om opkomstcijfers. In een democratie is dat verontrustend. De burgemeester wil een onderzoek laten instellen naar de oorzaak daarvan.

Terug naar de vergadering van 4 maart. Sinds enige tijd worden er in commissies agendapunten besluitrijp gemaakt. Uitgezonderd amendementen, moties en stemverklaringen kunnen dan nog in deze raadsvergaderingen worden gegeven. Dit om het voor de kijker ‘aantrekkelijk’ te maken, met als positieve gedachte dat de burgers dan de politiek beter konden volgen en vooruitlopend daarop graag naar de stembus willen komen. Corrie de Leeuw als journaliste schreef zaterdag 6 maart in het Eindhovens Dagblad haar ervaring over de laatste raadsvergadering in nog de ‘oude samenstelling’. Anderhalf uur gaat het in deze vergadering over de bevoegdheid van de burgemeester om vanwege de veiligheid extra camera's in de stad te plaatsen. Nu mag dat alleen maar als álle andere middelen hebben gefaald. Van Gijzel wil dat het soms eerder kan. En terecht! Even een citaat uit het ED. (...) De SP beklimt in de persoon van Bernard Gerard twee maal het spreekgestoelte voor een lang betoog. Waarschijnlijk ten behoeve van de kijkers thuis (die kunnen nu afhaken) begint hij met te zeggen dat 'een meerderheid van het volk hier anders over denkt, maar dat gebeurt nou een keer'. Ook de PvdA heeft politieke sputterbehoefte en laat – voor de kijkers die nog zijn overgebleven – bij monde van Frank Depla weten 'dat er wel altijd sprake moet zijn van flankerend beleid met een helder tijdpad' en dat hij 'op de hoogte wil blijven van de vorderingen en de verbeterslagen'. Omdat beide partijen ook nog moties en amendementen hebben waarover gestemd moet worden, eindigt het 'debat' met de gebruikelijke stemkastjes-wanorde.(...)

Wie tijdens deze raadsvergadering de TV aan heeft laten staan moet ongetwijfeld op de bank in slaap zijn gevallen. Andere kijkers zullen de TV hebben uitgeschakeld of hebben een andere zender opgezet. Dit is één van de redenen waarom men de politiek letterlijk links laat liggen. Hoewel de raad in ruime meerderheid besloot om burgemeester van Gijzel de gevraagde bevoegdheid te geven, stemden de SP met veel oeverloos geleuter van Bernard Gerard, GroenLinks en D66 tegen dit voorstel. Dank zij de genoemde partijen heeft de raad weer 3 uur voor Jan Doedel deze vergadering uit moeten zitten. Ik wil dit verslag eindigen met de zin waarmee ik ook ben begonnen: Bernard Gerard (SP) uit Eindhovense gemeenteraad is een zegen Rudy Reker 9 maart 2010 

Laat reactieformulier zien