Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Commissielid

Jonge Fortuynisten

Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Raadsvragen: sharia-maatstaven bij multicultureel bibliotheekproject


1 maart 2010

Update: met antwoord van B & W / 30 maart 2010

Op de website van onze Eindhovense Openbare Bibliotheek prijkt een opmerkelijke advertentie, waarin vrijwilligers worden gevraagd voor het project de “Voorleesexpress”. Dit project is gericht op integratie door middel van het voorlezen van kinderen uit allochtone gezinnen. Wat bij de advertentie opvalt, zijn de vereisten die worden gesteld aan de vrijwilligers – namelijk dat er alléén vrouwen worden gezocht. Onderstaand de tekst van de advertentie: VoorleesExpress zoekt vrijwilligers
Als voorlezer bij VoorleesExpress bezoek je 20 weken lang één of meer gezinnen thuis om aan de kinderen voor te lezen. Hiermee lever je een positieve bijdrage aan de taalontwikkeling van de kinderen, bouw je een intensief contact op met het gezin waarin voorgelezen wordt en natuurlijk worden je inspanningen zeer gewaardeerd door zowel de kinderen als ouders.

Waarom voorlezen?
Voorlezen levert een positieve bijdrage aan de taalontwikkeling van kinderen. Bovendien krijgen kinderen vaak meer plezier in lezen en in boeken. Doordat de kinderen gedurende de 20 weken looptijd van het project intensief kennis maken met taal en met boeken, krijgen ze een grotere woordenschat en de concentratie op verhalen in boeken verbetert. De VoorleesExpress draagt tevens bij aan bijzondere ontmoetingen tussen Eindhovenaren met een verschillende culturele achtergrond.
 
Kijk voor meer informatie op www.voorleesexpress.nl. Ben je 18 jaar of ouder, vrouw, ben je enthousiast en flexibel en hou je van kinderen en boeken? Neem dan contact op met Daphne Lemmens, tel. 06 42385862 of via mail: klik hier
http://www.bibliotheekeindhoven.nl/www/Nieuws/persberichten/voorleesexpress.htm De reden dat er alleen vrouwen worden gezocht blijkt uit de landelijke website: Waarom lezen er alleen vrouwen voor bij de VoorleesExpress?
Afgelopen jaren is gebleken dat mannen simpelweg moeilijk te plaatsen zijn, hoewel wij zeker voordelen zien van mannelijke voorlezers. We hebben het een tijdlang geprobeerd bij elk gezin, maar het blijkt niet realistisch. Eigenlijk geven alle gezinnen aan dat ze voorkeur hebben voor een vrouw. We lezen voornamelijk voor bij gezinnen met een islamitische achtergrond. In het grootste deel van deze gemeenschap is het niet gewenst dat er een man over de vloer komt als de vader niet thuis is. Aangezien de vaders meestal degenen zijn die werken, kunnen ze niet zeker weten dat ze er altijd zullen zijn als de voorlezer komt. Daarnaast is er over het algemeen veel sociale controle in de wijken waar wij voorlezen. Is een gezin dus al akkoord met een mannelijke voorlezer, dan zal het gezin toch extra opvallen wat voor velen niet wenselijk is. http://www.voorleesexpress.nl/nl-NL/faq.aspx Het is van den zotte dat bij gesubsidieerde projecten die juist gericht zijn op integratie de maatstaven van de op de Sharia gebaseerde scheiding van mannen en vrouwen als een leidend criterium worden gehanteerd. Hoewel het project deels gesubsidieerd wordt door het ministerie van Jeugd en Gezin om het project verder te ontwikkelen en uit te breiden (http://www.dnu.nu/artikel/731-landelijke-subsidie-voor-voorleesexpress) ligt de uitvoering bij de door de gemeente gesubsidieerde Openbare Bibliotheek – die hier naar alle waarschijnlijkheid ook tijd, geld en energie in zal steken. Daarom komt onze fractie tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met dit project? 2. Deelt u onze mening dat op de Sharia gebaseerd onderscheid tussen man en vrouw in islamitische gezinnen geen leidend criterium behoort te zijn bij het werven van vrijwilligers? Zo nee, waarom niet? 3. Deelt u onze mening dat, gelet op de vorige vraag, dit bij een project wat gericht is op integratie juist haaks staat op de Nederlandse waarden en normen van gelijkheid van man en vrouw? Zo nee, waarom niet? 4. Hoeveel gemeenschapsgeld is in Eindhoven met dit project gemoeid en welk deel daarvan is afkomstig uit Rijksmiddelen en welk deel is van gemeentelijke subsidies afkomstig? 5. Hoeveel fte zet de Openbare Bibliotheek in voor dit project? 6. Bent u – zeker met het oog op de aankomende bezuinigingen van de komende jaren – bereid om dit linkse hobbyproject stop te zetten en daarmee een verspilling van zowel gemeentelijke als Rijksmiddelen te beëindigen? Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Rudy Reker
Alexander van Hattem


Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het college bekend met dit project?

Ja. 2. Deelt u onze mening dat op de Sharia gebaseerd onderscheid tussen man en vrouw in islamitische gezinnen geen leidend criterium behoort te zijn bij het werven van vrijwilligers? Zo nee, waarom niet?

Ja. Bij het project voorleesexpress is dit ook niet aan de orde. De voorleesexpress conformeert zich niet aan de Sharia, maar speelt in op de culturele achtergrond van de deelnemers. Niet op de religieuze. 3. Deelt u onze mening dat, gelet op de vorige vraag, dit bij een project wat gericht is op integratie juist haaks staat op de Nederlandse waarden en normen van gelijkheid van man en vrouw? Zo nee, waarom niet?

Nee. Bij ieder project achter de voordeur is het van belang respect te tonen voor de regels van de gastheer/gastvrouw. Het project biedt een uitgelezen kans om kinderen intensief kennis te laten maken met de Nederlandse taal en met boeken. Dit draagt, zoals u zelf al aangeeft, positief bij aan de taalontwikkeling van kinderen en aan een betere concentratie op verhalen in boeken en een uitbreiding van de woordenschat. 4. Hoeveel gemeenschapsgeld is in Eindhoven met dit project gemoeid en welk deel daarvan is afkomstig uit Rijksmiddelen en welk deel is van gemeentelijke subsidies afkomstig?
 
Het project Voorleesxpress is voor 1/4e deel van de projectbegroting afhankelijk van subsidies van de gemeente Eindhoven: € 10.000,-- van het stadsdeel Stratum en € 18.000,-- vanuit het programma Meedoen, beide subsidies zijn voor twee jaar. De overige externe inkomsten zijn: Oranjefonds: € 42.000,--, Rabobank Coöperatiefonds: € 10.000,--, Start Foundation: € 8.500,--, bijdrage Bibliotheek Eindhoven in natura (werkplek): € 15.000,--. 5. Hoeveel fte zet de Openbare Bibliotheek in voor dit project?

De Openbare Bibliotheek zet hiervoor 0,6 fte in. 6. Bent u - zeker met het oog op de aankomende bezuinigingen van de komende jaren - bereid om dit linkse hobbyproject stop te zetten en daarmee een verspilling van zowel gemeentelijke als Rijksmiddelen te beëindigen?
 
Nee. Het project Voorleesxpress sluit nauw aan bij de gemeentelijke doelstellingen van het programma Meedoen, burgerparticipatie en bij het aanvalsplan laaggeletterdheid dat in ontwikkeling is. Het Ministerie van Jeugd en Gezin ondersteunt overigens verdere ontwikkeling van de succesvol gebleken formule van de Voorleesexpress. Daarbij zal de doelgroep breder genomen worden: ook autochtone gezinnen zullen benaderd worden. Laaggeletterdheid en sociale isolatie zijn immers niet uitsluitend een probleem van allochtone gezinnen. Eindhoven, 30 maart 2010.

Laat reactieformulier zien