Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Commissielid

Jonge Fortuynisten

Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Raadsvragen filmvoorstelling An Inconvenient Truth

Tot onze grote verbazing vernamen we dat wethouder Van Merrienboer enkele duizenden leerlingen van de Eindhovense middelbare scholen heeft uitgenodigd om gratis de film 'An Inconvenient Truth' van Al Gore te bekijken in Theater Pathé.

Nadat deze leerlingen de afgelopen jaren reeds de 'documentaires' van politiek activist Michael Moore voorgeschoteld hebben gekregen tijdens hun lessen maatschappijleer gaat de gemeente Eindhoven nu zelfs nog een stap verder. Rondom klimaatverandering en de menselijke bijdrage aan het broeikaseffect bestaat grote onenigheid in de wetenschappelijke wereld en de maatschappelijke discussie hierover begint gelukkig langzaam op gang te komen. We vinden het daarom dan ook vreemd dat de wethouder vanuit zijn rol partij kiest en meent dat deze film dé waarheid verkondigt. Een dergelijke claim op de waarheid is, uitgaand van de in de wetenschap gangbare falsificatietheorie van Karl Popper, zéér onwetenschappelijk te noemen. Veel erger is het natuurlijk dat de Eindhovense scholieren met deze naïeve en niet-kritische visie worden opgezadeld. We hebben het dan nog niet eens over de inhoud van de film waarin Gore goochelt met cijfers en vrij twijfelachtige oorzaak-gevolg relaties legt (*1). We komen daarmee tot de volgende vragen:

1. Waarom laat het College de scholing en voorlichting van dergelijke kwesties niet over aan de Eindhovense middelbare scholen? 2. Is er vanuit de Eindhovense middelbare scholen een verzoek gekomen tot deze subsidie? 3. Is dit een eenmalige actie of is het collegebeleid dat politieke visies vanuit de lokale overheid gedoceerd gaan worden aan de Eindhovense (middelbare) schooljeugd? 4. Er zijn inmiddels plannen om een vervolg te organiseren op deze film, in samenwerking met het Milieu Educatie Centrum. Vindt het College het geen beter idee om deze gelegenheid te gebruiken om de scholieren de andere kant van de zaak te laten zien, bijvoorbeeld door middel van een lezing door Elsevier-journalist Simon Rozendaal, die duidelijk onderbouwde kritiek op de film van Gore heeft? (*2) Eindhoven, 1 december 2006.

(*1) http://article.nationalreview.com/?q=YmFiZDAyMWFhMGIxNTgwNGIyMjVkZjQ4OGFiZjFlNjc=

(*2) http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/artnr/125240/weblogid/35/index.html 1-12-06 Redactie Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien