Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Struisvogelpolitiek in Eindhoven?

 
Eindhovense politiek steekt kop in het zand ...

Update: met antwoorden college B&W (5 oktober 2009)

Ja inderdaad, dat zou je op kunnen maken uit de al meer dan acht jaar durende overlast in de wijk Blixembosch. Ondernemers en vele bewoners – door heel Blixembosch heen en niet alleen op de Ouverture en rond het Aanschotpark – ondervinden met een zeer grote regelmaat ernstige hinder en overlast van provocerende en criminaliserende hangjongeren. De bewoners in Blixembosch hebben meer dan genoeg van alle mooie praatjes en het softe en slap beleid, wat in Blixembosch wordt toegepast. (Overigens in heel Eindhoven, maar dat nu terzijde)

Behalve de Lijst Pim Fortuyn – die daadwerkelijk opkomt voor de belangen en het leef- en woongenot van de bewoners in de wijk Blixembosch – hoor je niemand, maar dan ook helemaal niemand van de overige 44 raadsleden, net zo min als van het voltallige college. Dit terwijl al de correspondentie over dit onderwerp zeer breed onder de verantwoordelijke personen wordt verspreid. Men kijkt maar al te graag de andere kant op. Vandaar de titel van deze raadsvragen. O ja, zonder blikken of blozen durven de andere politieke partijen in deze stad de burgers van Eindhoven straks wél te vragen om op 3 maart 2010 op hun partij, of op zijn of haar persoon te stemmen. In de ogen van mijn fractie zou dit wederom schaamteloos zijn.  Korte tijd na zijn aantreden heeft burgemeester van Gijzel (PvdA) het gehele takenpakket Openbare Orde en Veiligheid in zijn portefeuille gekregen, omdat wethouder Mittendorff (CDA) – die eerst alleen Veiligheid onder haar hoede had, er ook totaal niets van heeft gemaakt. Maar na anderhalf jaar burgemeester Van Gijzel is er helaas niets veranderd. Het blijft tobben en er worden opnieuw peperdure en miljoenen verslindende plannen bedacht die al meer dan 30 jaar bewezen hebben niet te werken. Behalve Eindhoven zijn er meerdere plaatsen waar dure en softe plannen niet werken. Zo zijn de Duitsers er inmiddels achter dat een harde aanpak van Marokkaanse jongeren uiteindelijk beter werkt. http://www.elsevier.nl/web/10225519/Nieuws/Nederland/Harde-Duitse-aanpak-Marokkaanse-jongeren-werkt-beter.htm Het antwoord op de volgende stelling is dan eenvoudig: ‘Als een harde Duitse aanpak van Marokkaanse jongeren beter werkt, dan werkt deze harde aanpak ook voor Nederlandse jongeren’.  Maar ook in Amsterdam is men er inmiddels achter dat hulp voor criminele straatjeugd kansloos is. http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/233412/Straatjeugd-Oud-Zuid-zwaar-crimineel-hulp-kansloos.htm De tijd ontbreekt mij – zelfs in dit reces – om meerdere voorbeelden hier te benoemen maar zij zijn er wel degelijk. De gemeenteraad, waar de Lijst Pim Fortuyn één van de twaalf daarin vertegenwoordigde partijen is heeft niet alleen een controlerende functie, maar in het kader van het dualisme kunnen de raadsleden véél meer betekenen voor de inwoners van deze stad. Ook om de overlast van criminaliserende jongeren in Blixembosch per direct te doen beëindigen, door moderne middelen toe te staan, zoals camera’s en keihard repressief op te laten treden door de politie. Dat daarbij het wiel niet opnieuw uitgevonden dient te worden, is een uitdrukking die komt van dezelfde politie en oud-politiefunctionarissen, die niet achter de comfortabele bureaus zijn te vinden. Dat deze raadsvragen worden ingediend, nog voordat de vorige raadsvragen over Blixembosch die op 5 augustus zijn gesteld zijn beantwoord, heeft te maken met het INCIDENT – ja, zo worden de vele misdragingen van de jeugd in Blixembosch door de politiewoordvoerder genoemd – wat zich heeft afgespeeld in de periode 17 / 18 augustus. http://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/nieuws/515-ed-lpf-pleit-voor-cameras-bij-ouverture Bijgevoegde afdrukken van de foto’s zeggen meer dan voldoende. Dat het hierbij gaat om een auto van invalide personen maakt dit zoveelste ‘incident’ des te triester. Dat brengt mij tot de volgende drie vragen: 1. Voelt de burgemeester – als portefeuillehouder van Openbare Orde en Veiligheid – zich wel verantwoordelijk voor de bewoners in Blixembosch en in hoeverre neemt burgemeester Rob van Gijzel zichzelf serieus als het gaat om de aanpak hiervan? Zo nee, waarom niet? En waarom dienen de Eindhovense burgers u te geloven? 2. Wil de burgemeester – na het zoveelste incident – als portefeuillehouder eindelijk eens voor een hardere en repressieve aanpak kiezen en eigentijdse middelen, zoals camera’s in te zetten, zodat de bewoners in Blixembosch na acht jaar eindelijk eens in een veilige en leefbare wijk kunnen wonen? Zo nee, waarom niet? 3. Hoewel de schade aan de beschadigde auto casco is verzekerd, kost het de eigenaar hiervan altijd zijn eigen risico en in vele gevallen zijn no-claim. Mocht u de éérste vraag met JA hebben beantwoord, kan de eigenaar van dit voertuig de eigen te dragen financiële schade bij de burgemeester claimen? Zo nee, waarom niet?    
                                                   Dak met voetafdruk nog zichtbaar
 
          Beschadigde motorkap                                               Commentaar overbodig

Rudy Reker, fractie Lijst Pim Fortuyn

Eindhoven. 20 augustus 2009


Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Voelt de burgemeester - als portefeuillehouder van Openbare Orde en Veiligheid - zich wel verantwoordelijk voor de bewoners in Blixembosch en in hoeverre neemt burgemeester Rob van Gijzel zichzelf serieus als het gaat om de aanpak hiervan? Zo nee, waarom niet? En waarom dienen de Eindhovense burgers u te geloven?
 
Ja, frequent is de situatie in Blixembosch onderwerp van gesprek zowel intern als met de partners in de driehoek. Dit heeft er toe geleid dat de aanpak in de vorm van een interventieteam verstevigd is. Concept integraal plan van aanpak is inmiddels opgesteld met o.a. maatregelen naar jongeren, vrijetijdsbesteding, betrokkenheid ouders bij maatregelen, betrokkenheid scholen, fysieke maatregelen en gedragscodes en verwacht wordt dat zeer binnenkort deze intensivering van de aanpak herkenbaar is bij bewoners, daar zij intensief bij de uitvoering betrokken worden. 2. Wil de burgemeester - na het zoveelste incident - als portefeuillehouder eindelijk eens voor een hardere en repressieve aanpak kiezen en eigentijdse middelen, zoals camera’s in te zetten, zodat de bewoners in Blixembosch na acht jaar eindelijk eens in een veilige en leefbare wijk kunnen wonen? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord vraag 1.
U heeft deze vraag al een aantal malen gesteld; het antwoord mag als bekend worden verondersteld, nl. dat de burgemeester gehouden is aan de juridische mogelijkheden en de door uw raad vastgestelde beleidskaders. Technisch is er veel mogelijk, doch het gebruik daarvan is aan strikte regels en procedures gebonden. Zie ook antwoord onder punt 1. 3. Hoewel de schade aan de beschadigde auto casco is verzekerd, kost het de eigenaar hiervan altijd zijn eigen risico en in vele gevallen zijn no-claim. Mocht u de éérste vraag met JA hebben beantwoord, kan de eigenaar van dit voertuig de eigen te dragen financiële schade bij de burgemeester claimen?
 
Zo nee, waarom niet?

Voor het aanbrengen van schade door derden bestaat een uitgebreid verzekeringssysteem in ons land. De wijze waarop burgers hiervan gebruik maken is een verantwoordelijkheid van de burger zelf.
Hier ligt geen aanvullende taak of rol voor de overheid. Eindhoven, 22 september 2009

Laat reactieformulier zien