Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Commissielid

Jonge Fortuynisten

Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Raadsvragen: Stemgeheim gewaarborgd?


2 juni 2010 Update: met antwoord van het college van B en W
Geacht college, Over enkele dagen vinden er verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Evenals bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart zal er ook deze keer met potlood worden gestemd. De stemlokalen moeten volgens de kieswet voldoen aan bepaalde eisen. Daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekend met art. J 15 van de Kieswet dat bepaalt: "Het stemlokaal is zodanig ingericht dat het stemgeheim is gewaarborgd." 2. Is het college bekend met het feit dat de stemhokjes tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen niet met gordijntjes waren afgesloten voor het publiek? 3. Is het college bekend met het feit dat voor de invoering van het elektronisch stemmen de stemhokjes wel altijd met een gordijn c.q. met een voorhangsel waren afgesloten? 4. Is het college van mening dat het voor het waarborgen van het stemgeheim van belang is dat de kiezer tijdens het aan kruisen van zijn keuze op het stembiljet niet van achteren zichtbaar moet zijn voor andere aanwezige kiezers c.q. andere aanwezigen in het stembureau? Dit in verband met het van achteren kunnen waarnemen of de kiezer in kwestie bijvoorbeeld meer naar links op het biljet stemt (op een van de grotere partijen derhalve) dan wel meer naar rechts op het biljet (op een van de kleinere partijen derhalve). 5. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat bij de komende verkiezingen de stemhokjes wederom met een gordijn c.q. een voorhangsel zullen zijn afgesloten? Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, 2 juni 2010

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het college bekend met art. J 15 van de Kieswet dat bepaalt: "Het stemlokaal is zodanig ingericht dat het stemgeheim is gewaarborgd”
 
Ja, hiermee zijn wij bekend. 2. Is het college bekend met het feit dat de stemhokjes tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen niet met gordijntjes waren afgesloten voor het publiek?

Ja, ook hiermee zijn wij bekend. 3. Is het college bekend met het feit dat voor de invoering van het elektronisch stemmen de stemhokjes wel altijd met een gordijn c.q. met een voorhangsel waren afgesloten?

Voor de invoering van het elektronisch stemmen werd in Nederland niet gestemd met een gordijn of ‘voorhangsel’. Ook in onze gemeente werd dit derhalve niet gehanteerd. Het is ons bekend dat er in sommige andere landen wel voorhangsels gebruikt worden. 4. Is het college van mening dat het voor het waarborgen van het stemgeheim van belang is dat de kiezer tijdens het aan kruisen van zijn keuze op het stembiljet niet van achteren zichtbaar moet zijn voor andere aanwezige kiezers c.q. andere aanwezigen in het stembureau?
 
Dit in verband met het van achteren kunnen waarnemen of de kiezer in kwestie bijvoorbeeld meer naar links op het biljet stemt (op een van de grotere partijen derhalve) dan wel meer naar rechts op het biljet (op een van de kleinere partijen derhalve). De toegang tot de stemhokjes moet zichtbaar zijn (art J16). Daarover waakt het stembureau. Om privacy te garanderen plaatsen we de stemhokjes zoveel mogelijk in een hoek van 90° en met voldoende afstand tot de tafel van het stembureau. Op locaties waar die opstelling niet mogelijk is, wordt de tafel van het stembureau zo ver van de hokjes geplaatst, dat het niet mogelijk is gade te slaan hoe de kiezer stemt. Het stembureau dient voortdurend het overzicht op het proces in het stembureau te bewaren.  5. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat bij de komende verkiezingen de stemhokjes wederom met een gordijn c.q. een voorhangsel zullen zijn afgesloten?

Zoals hierboven gemeld, waren er voor de invoering van het elektronisch  stemmen in Nederland geen stemhokjes met een gordijn c.q. voorhangsel. Wet- en regelgeving waarborgen o.i. de privacy in voldoende mate. Hierbij zij opgemerkt dat de tafel van het stembureau en de stemhokjes zich bevinden in de niet voor het publiek bestemde ruimte. Eindhoven, 8 juni 2010

Laat reactieformulier zien