Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten

 

Beste Wensen


Het bestuur, de fractie en alle medewerkers van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
wensen alle Eindhovense burgers een Voorspoedig, Gezond en Veilig 2010 

Laat reactieformulier zien