Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid

Maik Barten
Maik Barten
Jonge Fortuynisten

Beste Wensen






Het bestuur, de fractie en alle medewerkers van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
wensen alle Eindhovense burgers een Voorspoedig, Gezond en Veilig 2010



 

Laat reactieformulier zien