Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

PERSBERICHT


De Jonge Fortuynisten, de politieke jongerenbeweging van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, is in 2002 opgericht. Uitgangspunt is jongeren tot 30 jaar bekend te maken met het uitgebreide gedachtegoed van Pim Fortuyn en ze actief te betrekken bij de nationale en de lokale politiek. De activiteiten van deze jongerenbeweging zijn in de loop der jaren in de wachtstand gezet door gebrek aan belangstelling voor de politiek en toenemende onbekendheid over de persoon Fortuyn.

De laatste tijd echter zien we de belangstelling bij jongeren voor Pim Fortuyn toenemen en krijgen we weer aanmeldingen voor het lidmaatschap van de Jonge Fortuynisten. Om die redenen heeft het bestuur van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven besloten een frisse doorstart te maken met de Jonge Fortuynisten. Overigens zijn de Jonge Fortuynisten niet alleen in Eindhoven actief maar nu ook in Breda en dat willen wij uitbreiden door heel Nederland.

Ondanks dat er in het studiemateriaal van het middelbaar onderwijs nauwelijks aandacht wordt besteed aan Pim Fortuyn is bij jonge mensen de belangstelling voor hem toegenomen. Het gedachtegoed van Fortuyn heeft weer serieuze aandacht gekregen omdat veel standpunten en denkwijzen van hem goed toepasbaar zijn bij het oplossen van huidige politieke vraagstukken. Niet voor niets hoor je en lees je vaak ‘leefde Pim Fortuyn nog maar’.

De leden van de Jonge Fortuynisten zijn er niet alleen om kennis te nemen van het uitgebreide gedachtegoed van Pim Fortuyn maar ook om dit uit te dragen onder politiek geïnteresseerde jongeren. Daarnaast hebben de leden inbreng bij het bestuur en de fractie van de lijst Pim Fortuyn Eindhoven op het gebied van beleid en politieke onderwerpen.

https://www.jongefortuynisten.nl/

_________________________________________________________________________

Voor informatie:

Stef Kleine Staarman, voorzitter

Timo Hoogerwaard, secretaris

Damian Dassen, penningmeester

 


‘Jonge Fortuynisten’ Stadhuisplein 1 Postadres 90150, 5600 RB Eindhoven - mailadres: - Tel: 06
https://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/jonge-fortuynisten