Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn


Hoewel wij als landelijke Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn (LPF) niet meer in het Parlement zijn vertegenwoordigd, willen wij de landelijke contacten en de opgebouwde kennis in het land niet zomaar laten liggen. Bovendien wachten velen burgers in dit land op uitvoering van het gedachtegoed welke wijlen Pim Fortuyn heeft nagelaten. Als wij daar niets mee doen is Pim Fortuyn voor niets gestorven. Dat mogen we niet laten gebeuren. De bedoeling is dan ook, dat er in zoveel mogelijk gemeenten afdelingen worden opgericht – onder de naam Lijst Pim Fortuyn, die daar de komende decennia aan de gemeenteraadsverkiezingen mee gaan doen. Zo willen wij een stevige fundering leggen en deze als springplank gebruiken om weer in het Parlement terug te keren.

 

Het is voor velen duidelijk dat het toenmalige hoofdbestuur in 2007 onrechtmatig de opheffing van de landelijke partij eenzijdig heeft doorgedrukt. De Eindhovense fractie van de Lijst Pim Fortuyn is ondersteund door de gemeenteraadsfracties uit Den Haag en Duiven en met ondersteuning van een groot aantal leden uit heel het land een rechtszaak gestart tegen deze onrechtmatige opheffing. Met uw goedvinden duiken we even terug in de korte historie van deze politieke vereniging.


Terugblik
 

De Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn – zoals de officiële naam luidt – werd op 14 februari 2002 door de naamgever opgericht. Bij de éérste verkiezingen op 15 mei 2002 – amper een week na de moord op Pim Fortuyn – stemden ruim 1,6 miljoen stemgerechtigde kiezers op deze partij, waardoor de Lijst Pim Fortuyn met 26 zetels in de Tweede Kamer zitting kon nemen. Men trad zelfs toe – samen met het CDA en de VVD tot het éérste kabinet van Jan Peter Balkenende, waarbij men enkele ministers en staatssecretarissen mocht leveren. Tot dan toe was dit in de politieke wereld een ongekende gebeurtenis. De kiezers en andere burgers van dit land, hebben daar niet lang van mogen profiteren, want enkele maanden later – in oktober 2002 – viel het kabinet.

 

Op 22 januari 2003 volgde nieuwe verkiezingen, met Mat Herben als lijsttrekker. Er werden slechts acht zetels behaald, waarna voor de partij een rol in de oppositie was weggelegd. Eigenlijk was acht zetels destijds voor deze partij nog niet zo slecht als je al de bijzonder vreemde ontwikkelingen in deze partij in ogenschouw neemt.

 

Bij de volgende vervroegde verkiezingen op 22 november 2006 – met de voor de buitenwereld onbekende Olaf Stuger als lijsttrekker – behaalde de partij te weinig zetels om in de Tweede Kamer terug te keren.

 

Ook bij de Volgende Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart 2007 – voor de LPF de tweede keer dat men daaraan meedeed – behaalde de Lijst Pim Fortuyn geen enkele zetel meer in het land, terwijl ook Noord-Brabant tot aan deze verkiezingen in 2007 met twee zetels in de provincie aanwezig was. Zoals u wellicht weet heeft Noord-Brabant niet aan deze Statenverkiezingen meegedaan, omdat ik van mening was (en nog ben) dat we als partij eerst moesten hergroeperen, alvorens aan de volgende verkiezingen mee te doen. Niet alleen hergroeperen, maar ook organisatorisch de boel weer op poten zetten en goede kandidaten selecteren.


Opheffing
 

Hoewel in de verenigingsstatuten en in de wet is bepaald dat er binnen zes maanden na een boekjaar een ALV moest plaatsvinden – dus voor 1 juli 2007 – wilde het landelijke bestuur daar niet aan. Na veel druk van de vijf lokale gemeenteraadsfracties – Westland, Spijkenisse, Den Haag, Duiven en Eindhoven – kwam er dan eindelijk een ALV op 21 juli 2007. Deze werd gehouden op een goed bereikbare locatie; bij Engels in Rotterdam. Daar werd de opheffing aan de orde gesteld en vervolgens bleek het statutair nodig om een tweede Algemene Ledenvergadering uit te schrijven.

 

Deze vond plaats binnen de gestelde termijn, op een vrijdagavond in Poeldijk. Deze vergadering werd – tegen alle gebruiken in – gehouden op een onmogelijke dag en een onmogelijk tijdstip, omdat vele leden in het land niet op tijd daar konden zijn, dan wel geen aansluiting meer op het openbaar vervoer konden nemen en dus niet meer dezelfde dag thuis konden komen. Hoewel er veel mediamensen in de zaal aanwezig waren, mochten diverse leden – die volgens het bestuur geen lid meer waren – niet naar binnen. Veel leden in het land hebben – ondanks dat zij lid waren – geen uitnodiging ontvangen, dus konden ook hun stem niet uitbrengen.

 

Vooraf aan deze tweede ALV had ik bij mijn notaris informatie ingewonnen over de rechtmatigheid van deze ALV, gezien de inhoud van de geldende verenigingsstatuten. De notaris maakte gehakt van alles wat het bestuur had gedaan om de vereniging op te heffen. Dus de conclusie die je hieruit moet trekken is dat de vereniging onrechtmatig is opgeheven. Met andere woorden, als deze vereniging niet is opgeheven bestaat deze Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn nog en zijn de bestuursleden nog steeds aansprakelijk. Met deze wetenschap zijn wij een Kort geding begonnen om de onrechtmatige opheffing ongedaan te maken. De eerste zitting van dit Kort Geding was op 12 oktober 2007 in Rotterdam.

 

Maar de Kort Geding rechter in Rotterdam durfde – na ruim 6 weken – niet tot een uitspraak te komen, terwijl zij dezelfde belastende informatie tegen het bestuur heeft die ook wij hebben en verwees de zaak op 29 november 2007 terug. Met de wetenschap die wij toen hadden en nu nog hebben, restte ons niets anders dan naar het Gerechtshof in Den Haag te stappen. Op 10 januari 2008 werd het beroep daar betekend.

 

Deze procedure loopt nog steeds, terwijl naar onze mening en naar de mening van onze raadsheren de zaken glashelder zijn. Dat betekent zoveel als dat het Hof niet anders kan besluiten dan de eisers – de leden dus – in het gelijk te stellen. Maar met rechtszaken in dit land weet je het immers nooit. Nadat diverse keren het arrest is aangehouden hebben wij op 17 oktober 2008 bericht ontvangen dat onze zaak op de rol staat voor 28 april 2009 om arrest te vellen. Dus als de zaak niet verder wordt vertraagd weten wij begin mei 2009 of de Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn onrechtmatig is opgeheven en dan in de praktijk nog gewoon bestaat.

 

Laten we hopen dat 2009 het jaar van de waarheid wordt. De naam Lijst Pim Fortuyn als politieke partij zegt meer dan tien verkiezingsprogramma’s bij elkaar. Daarom is het zo zonde om de onrechtmatige opheffing zonder slag of stoot te accepteren. Dat de Raad van State met ons beroep tegen het schrappen van de twee verkiezingsnamen (!) bij de Kiesraad niet het genomen besluit terug wilde draaien is vervelend, doch niet onoverkomelijk.

 

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn

 

12 februari 2009