Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Laat het Albert van Abbehuis niet de sigaar worden

Motie “Laat het Albert van Abbehuis niet de sigaar worden”

De ondergetekenden,

leden van de raad van de gemeente Eindhoven,

hebben de eer de volgende motie aan te bieden:

Constaterende dat

- Albert van Abbe het pand aan de Bilderdijklaan aan de gemeente Eindhoven heeft geschonken en dat de gemeente dat geschenk heeft aangenomen;

- Het Albert van Abbehuis geen monumentenstatus heeft;

Verbod recreatief gebruik van lachgas

Foto: Omroep brabant

Vrij Motie: Een verbod op het recreatief gebruik van lachgas

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Constaterende dat:

- Er een grote toename is van ernstige gezondheidsproblemen bij het gebruik van lachgas zoals schade aan het zenuwstelsel (dwarsleasies), longembolieën, hartinfarcten en andere vaatafsluitingen.

- Zware operaties nodig zijn om de schade (indien mogelijk) te herstellen.

- Artsen daarom nu de noodklok luiden.

Artsen slaan alarm over lachgas: zware hartinfarcten onder twintigers | Het Parool