Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie Hondenbelasting niet meer van deze tijd

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindhoven, 8 november 2022

 

Hondenbelasting niet meer van deze tijd                                                                                           AB04

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 8 november 2022 een besluit te nemen over het afschaffen van de hondenbelasting voor de Begroting van 2024.

Zij hebben het raadsvoorstel Begroting 2023 van het college van burgemeester en wethouders gelezen.

De indieners hoorden dat:

 • Er in de Begroting 2023 een bedrag van ruim 1,2 miljoen aan baten is opgenomen voor de
     hondenbelasting;
 • Er in de begroting geen bedrag is opgenomen aan kosten voor de hondenbelasting;
 • De gehele opbrengst dus naar de algemene middelen gaat;
  • Steeds minder gemeenten (193 vd 352 in 2020) deze heffing nog in de begroting had staan;
 • Nadat in 2021 de hondenbelasting op Haagse politieke agenda heeft gestaan, een
  meerderheid van de politieke partijen in de Tweede Kamer vóór afschaffing is van de
                 hondenbelasting;
 • Jaarlijks voor veel hondenbezitters (2020 voor 715 honden) de hondenbelasting word
     kwijtgescholden;

De indieners vinden dat:

Gebruik de hond niet meer als melkkoe

Motie. K.M01
 
De indieners van deze vrije motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 13 juli 2021 een besluit te nemen over het afschaffen van de hondenbelasting.
 
Zij hebben het raadsvoorstel Kadernota 2022 (21bst00906) van het college van burgemeester en wethouders gelezen.
 
Na het gesprek in de meningsvormende vergadering van 6 juli 2021 en de raadsvergadering van 13 juli 2021 vragen zij bij de uitwerking van de begroting 2022 extra aandacht voor:
 
De indieners hoorden dat:
 
• Er in Eindhoven nog steeds hondenbelasting moet worden betaald (Artikel 226 van de gemeentewet).
• Nog maar de helft van de Nederlandse gemeenten hondenbelasting heft (193 van de 352 gemeenten). 
• Het burgerinitiatief ‘Stop Hondenbelasting’ onlangs op de Haagse politieke agenda heeft gestaan. 
• Toen bleek dat een meerderheid van de politieke partijen in de Tweede Kamer vóór afschaffing is van de hondenbelasting. 
• De opbrengst van de hondenbelasting in Eindhoven dit jaar uitkomt op ongeveer € 1.178.000,- 
• Er maar circa € 60.000,- van dit bedrag wordt gebruikt voor het onderhoud van de hondenuitlaat terreinen en de inzet van controleurs. 
• De rest van het bedrag naar de algemene middelen gaat. 
• In 2020 voor ruim € 56.483,- aan hondenbelasting is kwijtgescholden (715 honden).