Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Motie: Waterstof als energiedrager en brandstof voor de toekomst 

Motie LPF: Waterstof als energiedrager en brandstof voor de toekomst 
 
De ondergetekende heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;
 
Constaterende dat:
- De gemeente Eindhoven uiterlijk in 2050 een aardgasvrije stad wil zijn;
- Er in meerdere wijken wordt gewerkt om woningen van het aardgas af te sluiten en van andere energiebronnen te voorzien;
- Hierbij de infrastructuur van aardgas, die vele miljarden euro’s vertegenwoordigt, wordt verwijderd en/of bij nieuwbouw niet meer wordt aangebracht;
- Dat coalitiepartners van onze provincie Noord-Brabant in het bestuursakkoord hebben vastgelegd open te staan voor kernenergie, waaronder thorium;
 
Van mening zijnde dat: 
- De gemeente Eindhoven verder moet kijken dan de mogelijkheden van gisteren; 
- Waterstof als schone energiedrager twee tot drie keer efficiënter is dan conventionele brandstoffen;
- Met waterstof, als brandstof voor de toekomst er geen schadelijke stoffen vrijkomen zoals HC en NOx en het enige restproduct uit water bestaat; 
- Waterstof een belangrijke bijdrage levert aan de energiebehoefte en energietransitie;
- Energie in waterstof perfect door kernenergie kan worden opgewekt, b.v. via thorium;  
 
Stelt de raad zich uit te spreken dat: 
- De gemeente Eindhoven stopt met het aardgasvrij maken van wijken;
- Bij nieuwbouw gaat voorsorteren op nieuwe energiebronnen zoals waterstof(gas), mede omdat het bestaande aardgasnetwerk hiervoor geschikt is;
- De gemeente Eindhoven het isoleren van woningen en andere gebouwen blijft stimuleren;
- De gemeente Eindhoven samen met het provinciebestuur optrekt om gebruikmakend van de aanwezige kennis in onze regio vernieuwende energiebronnen, zoals waterstof aan de energietransitie toe te voegen;  
 
Eindhoven, 7 juli 2020
 
Het lid van de raad.
Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller
Dré Rennenberg (Ouderen Appél Eindhoven) voorsteller 
———————————————————————————————————————————
 
Deze actuele motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 7 juli 2020
 
.........................................................................................., griffier
 
Voor de motie: Lijst Pim Fortuyn (2), Ouderen Appél Eindhoven (2), Schreurs (1), de Leeuw (1) - (6)
Tegen de motie: VVD (7), GroenLinks (7), PvdA (6), D66 (5), CDA (5), SP (4), 50Plus (2), Denk (1), LE (1), CU (1) - (39) 
 
Redactie:
Van de 45 raadsleden hebben er 39 tegengestemd. Een raadslid van GL, Saskia Lammers bleek zelfs een 'andere motie' te hebben, omdat ze een tegenargument naar voren bracht wat er niet instond. Wethouder Rik Thijs (GL) sprak bij het eerste beslispunt van deze motie de woorden uit 'Dat hij blij was dat de LPF nu de noodzaak inzag van het klimaatakkoord'. Maar daar ging deze motie niet over. Deze motie ging over de energietransitie. Ook met de andere drie beslispunten was de wethouder het niet mee eens.
 
Conclusie LPF:
Wij kunnen dus stellen dat deze wethouder deze motie niet heeft begrepen (of niet wil begrijpen) en onveranderd doorgaat met het gasvrij maken van Eindhovense stadswijken. Dat betekent dat de wethouder en het college doorgaat op een heilloze en voor de inwoners van onze stad kostbare weg, met verouderde inzichten. Het is dramatisch, dat juist een wethouder van de Metropoolregio Eindhoven niet vooruit durft te denken en alle vier de beslispunten in deze motie achteloos verwerpt.  
 
 
 
 

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1152-waterstof

 

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/moties-amendementen/1153-werkprogramma-2019-mre-betoog

 

 
 

 20/07/2020 FD https://fd.nl/achtergrond/1351128/hoe-nederland-de-europese-waterstofkampioen-kan-worden