Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Motie: Armoedebestrijding

De motie "Armoedebestrijding" is door de Lijst Pim Fortuyn-fractie tijdens het begrotingsdebat ingebracht. De wethouder heeft deze motie omarmd. Wat wil zeggen dat hij deze in zijn geheel gaat uitvoeren. 
 
De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 9 november 2021 een besluit te nemen.
 
Zij hebben de Begroting 2022 gelezen die burgemeester en wethouders op 28 september 2021 presenteerden.
 
Na het gesprek daarover in de meningsvormende vergadering van 2 november 2021 en de raadsvergadering van 9 november 2021 vragen zij extra aandacht voor armoedebestrijding.
 
Constaterende dat:
 
- Volgens de laatste gegevens in Eindhoven 26.000 inwoners leven die onder of tegen de armoedegrens leven;
- Onder deze 26.000 inwoners er 6.000 kinderen bij zijn;
- Voordat deze mensen in beeld komen bij hulpinstanties er 2 tot 3 jaren voorbij zijn gegaan;
- Eindhovense inwoners een extra uitkering kunnen krijgen tot 120% van het minimumloon;
- Dit nog onvoldoende is om sober van te kunnen leven;
- Veel mensen zich onterecht schamen om hulp te zoeken;
- Dit nadien veel extra capaciteit kost van onze ambtenaren om de zaak weer op de rails te krijgen;
- Fouten bij beoordeling en toewijzing altijd gemaakt kunnen worden;
- De Lijst Pim Fortuyn de FNV overtuigend heeft gesteund om het wettelijk minimumloon voor ambtenaren van 10,34 naar 14,00 euro bruto per uur op te trekken;
 
Overwegende dat:
 
- Er bij de gemeente Eindhoven veel mensen via uitzendorganisaties worden ingehuurd die tegen het minimumloon worden uitbetaald;
- Daarnaast veel mensen bij toeleveringsbedrijven en zij die via een aanbesteding bij de gemeente Eindhoven een offerte uitbrengen, ook aan hun werknemers het minimum loon te betalen;
- Niet iedereen de mogelijkheid heeft of krijgt om 40 uur per week te werken;
- Deze medewerkers geen deel uitmaken van de afgesloten CAO voor ambtenaren;
- Daardoor ook een uitkering krijgen om tot aan de 120% van het wettelijk minimumloon te komen;
- Gezien de forse inflatie en de komende verhoging van de energieprijs moeten wij rekening houden met een toenemend aantal mensen die in 2022 in financiĆ«le problemen komen;
- Voorkomen is beter dan genezen;
 
Stelt de raad voor het college te verzoeken:
 
Om in overleg met uitzendorganisaties te bewerkstelligen dat de door haar ingehuurde medewerkers per 1 januari 2022 ook een bruto minimum uurloon betaald krijgen van 14,00 per uur.
 
Eindhoven 9 november 2021