Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Ordevoorstel LPF en motie op 11 juli 2023

Betoog Rudy Reker

Onttrekking v.d. voetgangerstunnel en paden kunstwerk Dommelbrug a.d. openbaarheid 

Voorzitter, dank u wel,

Aanleiding voor dit ordevoorstel om de voetgangerstunnel onder de Insulindelaan te sluiten, was het inspreekmoment van de heer van Bemmel van VOKE. De afkorting VOKE staat voor: Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart

Na de inspraak en  een bezoek aan die locatie herkende ik direct de bezwaren van VOKE. De mogelijkheid om deze prachte natuurlijke weg te bewandelen was na afsluiting over en uit.  En nu komt er iets vreemds

Op pagina 4 artikel 7.1 van het Raadsvoorstel staat het volgende: 

Ook zijn er geen aansluitingen op de voetgangerstunnel vanuit het TU/e-terrein of de noordelijke buurten. In de visie voor het Dommelpark staat deze wens wel beschreven. Echter zijn er geen concrete plannen in de nabije toekomst’. 

Wat ik en heel de raad op dat moment niet wisten is het antwoord wat de SP op dat moment had ontvangen op technische vragen omtrent dit tunneltje. 

Daar staat het volgende te lezen: Daar staat hetzelfde te lezen. ‘Ook zijn er geen aansluitingen op de voetgangerstunnel vanuit het TU/e-terrein of de noordelijke buurten. In de visie voor het Dommelpark staat deze wens beschreven. Echter zijn er geen concrete plannen in de nabije toekomst’. Maar er is blijkbar wel over gesproken.

Deze oplossing dan maar gelijk ten uitvoer brengen is natuurlijk veel beter. Maar belangrijk is nu de vraag of deze nieuwe tunnel van het TU/e-terrein onder de Insulindelaan door, die direct aansluit op de Sumatralaan in de pijplijn zit? Het looppad vanuit de tunnel, ca. 25 meter eindigt tenslotte ook in de Sumatralaan. Dat mag dan niet het probleem zijn.   

Voorzitter, 
De Lijst Pim Fortuyn waardeert het dat u de veiligheid van tunnels en bruggen in onze stad goed in de gaten houdt. Maar het zal vele bewoners ten noorden van de Ring, als grootste stadsdeel als muziek in de oren klinken als uw wens om een nieuwe tunnel die op de Sumatralaan uitkomt daadwerkelijk ten uitvoering wordt gebracht. Wat is hierop uw antwoord? 

Dank u wel.

ED 28/06/2023 https://www.ed.nl/eindhoven/donkerste-tunneltje-van-eindhoven-gaat-definitief-dicht-alternatieven-komen-er-voorlopig-niet~a7c0be56/

Geen gedonder

Motie: Geen gedonder? Brug erover of eronder. 

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden;

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Constaterende dat;

 • De tunneltjes langs de Dommel aan de noordzijde van de Tu/campus, onder de Insulindelaan/Onze Lieve Vrouwestraat begrijpelijkerwijs om veiligheidsredenen voor voetgangers en fietsers voorgoed zijn gesloten;
 • De (tijdelijke) herstelkosten van deze tunneltjes te ingewikkeld en te kostbaar is;
 • Daardoor het groene karakter van het Dommelpad, dat loopt van ‘s-Hertogenbosch tot aan de Achelse Kluis hierdoor is onderbroken;
 • Er op dit moment vanaf het Tu/campus geen rechtstreekse loop- of fietsverbinding is met het natuurgebied De Karpen en het sportcomplex Hondsheuvels aan de overzijde van de Ring;
 • Er bij het college er nog geen plannen zijn om een nieuwe verbinding over of onder de Ring te maken;
 • Er op de het terrein van de Tu/e inmiddels al 700 studentenwoningen zijn bewoond;
 • Er in 2024 nog 735 studentenwoningen bijkomen;
 • Op KnoopXL, ten zuiden van de Tu/campus er 9.000 woningen voor 16.000 inwoners bijkomen;
 • Om het sportcomplex Hondsheuvel en de Karpen te bereiken deze bewoners nu verplicht zijn om via een omweg de steeds drukker wordende Ring over te steken;
 • VOKE, wat staat voor Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart opkomt voor de bereikbaarheid van de natuur en het eeuwenoude Dommelpad;

Van mening zijnde dat;

 • De vereniging VOKE hier een punt heeft omdat het Dommelpad wreed is onderbroken;
 • Uit veiligheidsoverwegingen en wederom een aaneengesloten natuurgebied te creëren voor studenten, bewoners en natuurliefhebbers zou een nieuwe veilige doorsteek wenselijk zijn;
 • Dat het college de bewoners in Woensel Noord, Oude Gracht, Eckart Luytelaar, Vaartbroek en Heesterakker die eerder gebruik maakte van het Dommelpad, een alternatief dienen te geven;
 • In de visie van het Dommelpark ook de wens is beschreven dat er een ononderbroken doorgang zeer wenselijk zou zijn;

Stelt de raad voor;

1.    Door deze wens op te nemen kan men al rekening houden met toekomstige bouwkundige ingrepen in dit natuurgebied;

 1. Of zoals de titel luidst voor deze motie, “brug erover of eronder”.

Eindhoven 11 juli 2023

De leden van de raad

Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller

Dré Rennenberg (OAHvE), voorsteller

R. van Acquoij (50plus), voorsteller

Peter de Roij van zuidewijn (VVD), voorsteller

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze motie is verworpen / aangenomen in de vergadering van 11 juli 2023.

J. Jongbloed, griffier.

Deze motie is niet in stemming gebracht omdat de wethouder, na het aanhoren hiervan, deze motie in de raadsvergadering van 11 juli 2023 heeft omarmd.