Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raad Eindhoven passief over graffiti


In de raadsvergadering van 10 juni heeft onze fractievoorzitter Rudy Reker een motie ingediend, naar aanleiding van het intrekken van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2005 en het vaststellen van de APV 2008. De reden waarom zal u na het lezen van dit artikel duidelijk zijn.

Motivering
Sinds er in de binnenstad een ‘ontmoedigingsbeleid’ wordt gevoerd tegen graffitispuiters trekken deze vandalen naar de buitenwijken van onze stad, waar nog voldoende plaatsen zijn die zij met hun spuitbussen kunnen vervuilen.

In alle gevallen gaat het om vervuiling van andermans eigendommen. Ook gemeentelijke eigendommen zijn niet het eigendom van deze vandalen. Deze vervuiling moeten wij als Gemeente Eindhoven zien te voorkomen door keiharde maatregelen te nemen jegens deze vernielzuchtige gasten.

Ondanks het ontmoedigingsbeleid zijn er gisterennacht in de binnenstad toch nog twee jongens betrapt terwijl ze graffiti aan het spuiten waren op winkelgevels aan de vrijstraat. Ook op de Emmasingel werd verse graffiti gevonden.

Maar op- en onder alle viaducten, zelfs viaducten in aanbouw – en deze zijn er in- en rond Eindhoven heel veel – maar ook honderden kilometers langs spoorbanen, elektriciteitshuisjes, sportkantines, bedrijfsgebouwen en muren of waar dan ook, kom je deze verpauperende vervuiling tegen. Indien wij niet adequaat ingrijpen verloederd onze stad in een razend snel tempo.

Voorzitter het is niet alleen uw stad, zoals u in uw campagne veelvuldig vertelde, het is ook mijn stad en daar wil ik trots op blijven. De Gemeenteraad van Eindhoven mag niet passief blijven wachten tot onze stad verder verloederd.

Rudy Reker

10 juni 2008

Onderstaande motie werd mede ingediend door: Leefbaar Eindhoven, Ouderen Appél, Stadspartij en de Christen Unie. Deze partijen zijn samen goed voor 8 zetels. Het voorstel haalde het echter niet. Alle andere partijen stemden tegen, omdat de VVD, de SP, Groenlinks en met name de PvdA vond, dat er al voldoende middelen waren om deze verpaupering tegen te gaan. Het moest eerst goed onderzocht worden. Ook burgemeester van Gijzel schaarde zich duidelijk achter de PvdA standpunten. Slaap dan maar rustig allemaal verder, over 2 jaar zijn er weer verkiezingen. Bekijk ook eens de volgende uitzending van TMF, waarin te zien is hoe de Eindhovense graffiti-vandalen te werk gaan, op illegalen plaatsen spuiten en aangeven dat men ondanks legale graffiti-spuitplaatsen toch nog op illegale plaatsen zal gaan spuiten:

Deel 1: http://www.tmf.nl/video/17430/valerio_duikt_onder_14_deel_1.html

Deel 2: http://www.tmf.nl/video/17431/valerio_duikt_onder_14_deel_2.htmlMotie tegengaan graffiti M3

De ondergetekenden hebben de eer de volgende motie aan te bieden.
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2008 (raadsnummer 06.R2568.001);

Gehoord de ter zake gevoerde discussies in de vergadering van 10 juni 2008 over het intrekken van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2005 en het vaststellen van de Algemene Plaat¬selijke Verordening 2008.

overwegende, dat
- het graffiti spuiten in Eindhoven nog steeds voor onaanvaardbare overlast zorgt;
- graffiti spuiten in de APV verboden is en beboet kan worden met een maximale boete van ¤ 3.700,--.
- in de praktijk van deze maximale boete geen afschrikwekkende werking uitgaat omdat de pakkans gering is en de in de praktijk opgelegde boetes veel lager zijn.
- van de mogelijkheid om privaatrechtelijk de schade te verhalen op daders nauwelijks gebruik wordt gemaakt en ook hiervan dus geen afschrikwekkende werking uitgaat.

van mening zijnde, dat
- dat een afdoende aanpak van het graffitiprobleem vereist dat de pakkans van graffitispuiters wordt vergroot, de opgelegde boetes drastisch hoger worden en in alle gevallen de volledige ontstane schade wordt verhaald op de daders;
- het vergroten van de pakkans mogelijk is door in het stadstoezicht meer prioriteit aan graffitispuiten te geven; alsmede door een oproep te doen op beveiliging medewerkers die in de nachtelijke uren door onze stad rijden.
- het voorschrift in de APV, dat alleen met schriftelijke toestemming van de eigenaar graffiti gespoten mag worden, strikt gehandhaafd moet worden en dat het stilzwijgend gedogen afgelopen moet zijn;
- voor het verhogen van de boetes het stadsbestuur in overleg zou moeten treden met het openbaar ministerie, die de hoogte van de boetes en de verdere strafmaat bepaald;
- de gemeente, voor zover eigen objecten worden beklad, standaard een volledige vergoeding van de schade door de dader zou moeten eisen en daarnaast andere eigenaren desgewenst ondersteuning zou moeten bieden bij het verhalen van de schade.

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen
1. om op zeer korte termijn een aanpak te ontwikkelen voor de aanpak van graffitispuiten, waarbij vergroting van de pakkans, verhoging van de boetes en verhalen van de schade centraal staan.
2. deze aanpak voor te leggen aan de raad.

Eindhoven, 10 juni 2008

Het lid van de raad,
R. Reker (Lijst Pim Fortuyn)
M. van Bussel (‘leefbaar eindhoven’)
A. Rennenberg (Ouderen Appèl Eindhoven)
J. Vleeshouwers (De Stadspartij)


Deze motie is door de rest van de raad niet aangenomen.


 

 

 

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

10 juni 2008