Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Betoog / motie waterstoftechnologie en andere duurzame energiebronnen

22/02/2018 Opinieartikel Eindhovens Dagblad

Betoog Rudy Reker, 19 februari 2019

Voorzitter, dank u wel,

Deze motie is naar aanleiding van het concept Samenwerkingsakkoord 2019 – 2022 Metropool Regie Eindhoven.

In het Werkprogramma 2019 wat bij dit Samenwerkingsakkoord hoort, staat bij Energietransitie op pagina 3 een zin die afbreuk doet aan onze ambities in deze High Tech regio. Deze zin luidt: ‘We delen kennis over ruimtelijke visies voor grootschalige wind en zonne-energie’. Punt!

Dan komt er niets meer. Terwijl de woorden ‘Nederland moet van het gas af’ bij iedereen bekend zijn. Nederland helemaal van het gas af, alle fossiele brandstoffen vergeten en alles op elektriciteit. Hoe haalbaar is dat?

Actuele motie: Vestdijktunnel + Toelichting

'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'

22/02/19 Eindhovens Dagblad Politiek toont gebrek aan lef en ambitie


Actule motie. B.M29 Onderzoek eerst de mogelijkheden van 2 tunnels voordat de volgende fase van de Vestdijk in uitvoering gaat.

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Constaterende dat:

- Er momenteel tussen het 18 Septemberplein en de Dommelstraat/Nieuwstraat wordt gewerkt aan de reconstructie van de Vestdijk.
- Dit ogenschijnlijk een mooi plan is maar niet de verkeersproblematiek van de Eindhovense binnenstad oplost.