Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Actuele Motie: Gebarentolk

 

De ondergetekende heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Constaterende dat:

- Er in Nederland circa 1,3 miljoen mensen zijn die een gehoorverlies hebben.
- Zo’n 10 tot 13 duizend van deze mensen zwaar slechthorend of zelfs doof zijn.
- Er zo’n 30.000 gebarentaalvaardige doven zijn.
- Er ruim 500 gebarentolken zijn.
- Doven en slechthorenden ernstig belemmerd worden in hun communicatie met bv. de gemeente.
- In de gemeente Utrecht sinds kort via de website een live-video verbinding kan worden gestart met een gebarentolk.
- Er onlangs een initiatiefvoorstel is ingediend in de Tweede Kamer om de Nederlandse Gebarentaal (NGT) als officiële taal te erkennen.

Van mening zijnde dat:

- De gemeente Eindhoven voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus ook voor doven en slechthorenden.

Betoog / motie waterstoftechnologie en andere duurzame energiebronnen

22/02/2018 Opinieartikel Eindhovens Dagblad

Betoog Rudy Reker, 19 februari 2019

Voorzitter, dank u wel,

Deze motie is naar aanleiding van het concept Samenwerkingsakkoord 2019 – 2022 Metropool Regie Eindhoven.

In het Werkprogramma 2019 wat bij dit Samenwerkingsakkoord hoort, staat bij Energietransitie op pagina 3 een zin die afbreuk doet aan onze ambities in deze High Tech regio. Deze zin luidt: ‘We delen kennis over ruimtelijke visies voor grootschalige wind en zonne-energie’. Punt!

Dan komt er niets meer. Terwijl de woorden ‘Nederland moet van het gas af’ bij iedereen bekend zijn. Nederland helemaal van het gas af, alle fossiele brandstoffen vergeten en alles op elektriciteit. Hoe haalbaar is dat?