Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Actuele motie: Vestdijktunnel + Toelichting

'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'

22/02/19 Eindhovens Dagblad Politiek toont gebrek aan lef en ambitie


Actule motie. B.M29 Onderzoek eerst de mogelijkheden van 2 tunnels voordat de volgende fase van de Vestdijk in uitvoering gaat.

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Constaterende dat:

- Er momenteel tussen het 18 Septemberplein en de Dommelstraat/Nieuwstraat wordt gewerkt aan de reconstructie van de Vestdijk.
- Dit ogenschijnlijk een mooi plan is maar niet de verkeersproblematiek van de Eindhovense binnenstad oplost.

Betoog Paraplubestemmingsplan

 

12 juni 2018

Voorzitter, dank u wel.

Al meer dan 10 jaar is bij het bij achtereenvolgende colleges bekend dat kamerbewoning tot veel overlast kan leiden. Ondanks dat dit een jarenlang bekend fenomeen is, is er tot op heden niets daadwerkelijk aan gedaan. Maar dan ook helemaal niets! Jawel, er is een app om overlast te melden gekomen, maar daar los je het probleem op dat moment niet mee op.

Nu ligt er een motie voor ons die weliswaar de goede kant op gaat maar naar de mening van de Lijst Pim Fortuyn nog niet ver genoeg gaat. Voor veel mensen die overlast ondervinden van kamerbewoning is dit Paraplubestemmingsplan een grote teleurstelling en een domper op hun toch al aangetast woongenot.