Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie: Onder curatélestelling van het college

Wel een motie van afkeuring, maar op het Ouderen Appél Eindhoven na, heeft de Eindhovense gemeenteraad niet genoeg lef om de LPF motie: 'Onder curatélestelling van het college' te steunen.

Door het oplopen van de tekorten met, schrik niet momenteel 800.000 euro per week, dus 40 miljoen euro over 2017 en 54 miljoen in 2016, terwijl het college niet weet en dat ook aangeeft hoe hier uit te komen heeft de Lijst Pim Fortuyn de hier onderstaande motie ingediend. Dit omdat de verkwisting van Eindhovens belastinggeld gewoon door gaat aan projecten die dit college van PvdA, D66, SP en GroenLinks nog voor 21 maart 2018 er door wil jagen. Projecten die uitstel dulden om de Eindhovense financiën weer gezond te maken. Projecten die een hoger doel in de volgende coalitieperiode in de weg staan.

Kamerverhuurpanden, leidt tot verpaupering

 

16 mei 2017

Het is huisjesmelkers maar om één ding te doen en dat zijn woekerwinsten. Zij geven helemaal niets om de buurtbewoners of de verpaupering van de wijk waar zij mede veroorzaker van zijn. Ondertussen is de gemeente Eindhoven te laks om de buurtbewoners in bescherming te nemen.

Na een raadsbrede discussie die na het voorlezen van de hieronder staande motie met een toelichting ontstond, bleek dat alle partijen deze problematiek duidelijk herkenden. Doch op het OAE na die deze motie mee ondersteunde, bleek geen enkele partij bereid om voor deze motie te stemmen, die aan alle problemen omtrent nieuwe kamerverhuurpanden een eind zou maken. Deze motie is dan ook (nog) niet ingediend.

Daarom heeft de LPF-fractie, met medeweten van de wethouder, het voornemen kenbaar gemaakt om op een zo kort mogelijke termijn deze ernstige problematiek in een informele commissievergadering (A-avond) aan de orde te stellen, waarbij gedupeerde bewoners, ambtenaren, wethouder en meerdere raadsleden van andere fractie's samen van gedachten kunnen wisselen om voor eens en altijd deze problemen in de kiem te smoren.

Studio 040 http://www.studio040.nl/nieuws/41745-woonoverlast-blijft-zorgenkindje-in-eindhoven.html