Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Kamerverhuurpanden, leidt tot verpaupering

 

16 mei 2017

Het is huisjesmelkers maar om één ding te doen en dat zijn woekerwinsten. Zij geven helemaal niets om de buurtbewoners of de verpaupering van de wijk waar zij mede veroorzaker van zijn. Ondertussen is de gemeente Eindhoven te laks om de buurtbewoners in bescherming te nemen.

Na een raadsbrede discussie die na het voorlezen van de hieronder staande motie met een toelichting ontstond, bleek dat alle partijen deze problematiek duidelijk herkenden. Doch op het OAE na die deze motie mee ondersteunde, bleek geen enkele partij bereid om voor deze motie te stemmen, die aan alle problemen omtrent nieuwe kamerverhuurpanden een eind zou maken. Deze motie is dan ook (nog) niet ingediend.

Daarom heeft de LPF-fractie, met medeweten van de wethouder, het voornemen kenbaar gemaakt om op een zo kort mogelijke termijn deze ernstige problematiek in een informele commissievergadering (A-avond) aan de orde te stellen, waarbij gedupeerde bewoners, ambtenaren, wethouder en meerdere raadsleden van andere fractie's samen van gedachten kunnen wisselen om voor eens en altijd deze problemen in de kiem te smoren.

Studio 040 http://www.studio040.nl/nieuws/41745-woonoverlast-blijft-zorgenkindje-in-eindhoven.html 

Handhaven toegezegde woonwagenstaanplaatsen. RESPECT!Raadsvergadering 11 april 2017


Amendement: Handhaven van de eerder toegezegde woonwagenstaanplaatsen


De ondergetekende heeft de eer het volgende amendement aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

gezien het voorstel 17R7175 van burgemeester en wethouders van 28 februari 2017, om tot een Herijking Woonwagenbeleid te komen; 

stelt voor het ontwerp Raadsbesluit te wijzigen als volgt;