Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Handhaven toegezegde woonwagenstaanplaatsen. RESPECT!

Raadsvergadering 11 april 2017

Amendement: Handhaven van de eerder toegezegde woonwagenstaanplaatsen

De ondergetekende heeft de eer het volgende amendement aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

gezien het voorstel 17R7175 van burgemeester en wethouders van 28 februari 2017, om tot een Herijking Woonwagenbeleid te komen; 

stelt voor het ontwerp Raadsbesluit te wijzigen als volgt;

Actuele Motie: Regenboogzebrapad


Actuele Motie: Regenboogzebrapad      

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden.