Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Gebruik de hond niet meer als melkkoe

Motie. K.M01
 
De indieners van deze vrije motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 13 juli 2021 een besluit te nemen over het afschaffen van de hondenbelasting.
 
Zij hebben het raadsvoorstel Kadernota 2022 (21bst00906) van het college van burgemeester en wethouders gelezen.
 
Na het gesprek in de meningsvormende vergadering van 6 juli 2021 en de raadsvergadering van 13 juli 2021 vragen zij bij de uitwerking van de begroting 2022 extra aandacht voor:
 
De indieners hoorden dat:
 
• Er in Eindhoven nog steeds hondenbelasting moet worden betaald (Artikel 226 van de gemeentewet).
• Nog maar de helft van de Nederlandse gemeenten hondenbelasting heft (193 van de 352 gemeenten). 
• Het burgerinitiatief ‘Stop Hondenbelasting’ onlangs op de Haagse politieke agenda heeft gestaan. 
• Toen bleek dat een meerderheid van de politieke partijen in de Tweede Kamer vóór afschaffing is van de hondenbelasting. 
• De opbrengst van de hondenbelasting in Eindhoven dit jaar uitkomt op ongeveer € 1.178.000,- 
• Er maar circa € 60.000,- van dit bedrag wordt gebruikt voor het onderhoud van de hondenuitlaat terreinen en de inzet van controleurs. 
• De rest van het bedrag naar de algemene middelen gaat. 
• In 2020 voor ruim € 56.483,- aan hondenbelasting is kwijtgescholden (715 honden).

Motie: Armoedebestrijding

De motie "Armoedebestrijding" is door de Lijst Pim Fortuyn-fractie tijdens het begrotingsdebat ingebracht. De wethouder heeft deze motie omarmd. Wat wil zeggen dat hij deze in zijn geheel gaat uitvoeren. 
 
De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van 9 november 2021 een besluit te nemen.
 
Zij hebben de Begroting 2022 gelezen die burgemeester en wethouders op 28 september 2021 presenteerden.
 
Na het gesprek daarover in de meningsvormende vergadering van 2 november 2021 en de raadsvergadering van 9 november 2021 vragen zij extra aandacht voor armoedebestrijding.
 
Constaterende dat:
 
- Volgens de laatste gegevens in Eindhoven 26.000 inwoners leven die onder of tegen de armoedegrens leven;
- Onder deze 26.000 inwoners er 6.000 kinderen bij zijn;
- Voordat deze mensen in beeld komen bij hulpinstanties er 2 tot 3 jaren voorbij zijn gegaan;
- Eindhovense inwoners een extra uitkering kunnen krijgen tot 120% van het minimumloon;
- Dit nog onvoldoende is om sober van te kunnen leven;
- Veel mensen zich onterecht schamen om hulp te zoeken;
- Dit nadien veel extra capaciteit kost van onze ambtenaren om de zaak weer op de rails te krijgen;
- Fouten bij beoordeling en toewijzing altijd gemaakt kunnen worden;
- De Lijst Pim Fortuyn de FNV overtuigend heeft gesteund om het wettelijk minimumloon voor ambtenaren van 10,34 naar 14,00 euro bruto per uur op te trekken;