Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 Het zwarte pieten is begonnen

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open brief naar het Eindhovens college

 Geachte leden van het Eindhovens college,

Dit is niet de gebruikelijke manier om raadsvragen onder uw aandacht te brengen, maar u laat – ondanks ook onze zorgen om het coronavirus – ons geen andere keus om de ernst van dit ondemocratisch collegebesluit dringend aan u kenbaar te maken. U dreigt de subsidieverlening voor de intocht van Sinterklaas niet toe te (laten) kennen indien deze Sinterklaas intochtorganisatie niet onverwijld doet wat u als college hen opdraagt. Terwijl zij inclusief alle vrijwilligers die de Zwarte Piet spelen samen met ons, alsook de meerderheid van de Nederlandse en Eindhovens burgers vinden dat uw ondemocratisch besluit, dus geen zwart en bruin geschminkte pieten tijdens de intocht, het begin van het einde betekend van een lange Eindhovense traditie. Als Eindhovens college laat u de oren hangen naar het Hilversumse.

Analyse: Wie is de baas in Eindhoven

Wie is de baas in Eindhoven? De gemeenteraad, de burgemeester, of onderwerpen wij ons nu al aan de islam? 

De burgemeester van Eindhoven heeft zich met het toestaan van de KOZP demonstratie (Kick Out Zwarte Piet) op 17 november 2018, lees provocatie, (even los of u voor of tegen bent) langs de intocht van Sinterklaas zichzelf diep in de vingers gesneden. Ondanks een waarschuwing op 7 november van de Lijst Pim Fortuyn om deze provocatie niet langs de intocht van Sinterklaas te laten plaatsvinden heeft hij de KOZP provocateurs langs de route van de intocht letterlijk een podium gegeven. Dat dit behoorlijk uit de hand is gelopen ligt bij velen van u nog vers in het geheugen.

Toen Pegida een demonstratie, lees provocatie (ook even los of u voor of tegen bent) wilde houden met een voettocht naar de Al-Fourqaan moskee, kon de burgemeester ook niet anders dan ook hier zijn goedkeuring aan verlenen. Dat Pegida daarin heel ver gaat om de steeds uitdijende islamisering aan de kaak te stellen is duidelijk. De kostbare veiligheidsmaatregelen die door de burgemeester werden genomen om deze demonstratie beheersbaar te houden werden door Pegida niet geaccepteerd en de geplande demonstratie werd geannuleerd. Op 26 mei mocht de demonstratie wel doorgaan en werden er door de burgemeester op strategische punten langs de route meer dan drie honderd agenten en ME ingezet voor een groepje van ca. 10 Pegida-aanhangers die de laatste 900 meter naar de Al-Fourqaan moskee wilden lopen.

Financieel Jaarverslag Lijst Pim Fortuyn 2015

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven


31 december 2015        -           31 december 2014

Verzelfstandiging Van Abbe-museum

van abbe museum

Commissienotitie mogelijke verzelfstandiging Van Abbe Museum

Voorzitter, dank u wel.

Al vele jaren is het de wens van de Eindhovense politiek om het Van Abbe-museum te verzelfstandigen. Maar voor zover ik weet voorzitter, is dit wel de eerste commissienotie die de raad in dit verband krijgt voorgelegd.

Thema-avond vluchtelingen bij D66 Eindhoven


D66 Debat in Eindhoven

Het doel van de avond is het informeren van D66-leden en eventuele andere geïnteresseerden en hen kritisch over de vluchtelingenproblematiek laten nadenken. De fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn was uitgenodigd om (ook) daar zijn kritisch geluid te laten horen.

Raadsvergadering Begroting 2016

geld b1 2015

Raadsvergadering Begroting 2016 (MIP 2016 en Gem. Belastingen)

Eindhoven, 3 november 2015

Voorzitter, dank u wel,

In de commissievergadering van 20 oktober jl. waar de begrotingsbehandeling van 2016 op de agenda stond, heb ik 2 eenvoudige vragen gesteld.

- Een vraag over het renterisico als de rente weer gaat stijgen.

- En een vraag hoe de volgende coalities de toekomstige exploitatiebegrotingen sluitend moeten krijgen als zij ook de schulden moeten gaan aflossen.

Het gevaarlijkste kruispunt van Eindhoven

 

 tjerk sbs

 

Eindhoven, 21 oktober 2015

Namens de Lijst Pim Fortuyn fractie heeft ons commissielid Tjerk Langman samen met het SBS6 programma ‘De gevaarlijkste wegen van Nederland’ een item gemaakt over het levensgevaarlijke kruispunt Bezuidenhoutseweg – Achtseweg Zuid. Sinds de voorrangssituatie op dit kruispunt medio 2014 totaal is veranderd gebeuren er te veel (ernstige) ongevallen.

Tot nu toe zijn er 11 ongevallen geregistreerd waarvan 4 ongevallen met lichamelijk letsel, waarbij 1 motorrijder zo ernstig gewond is geraakt dat hij nu nog steeds in een revalidatiecentrum verblijft.

Gecombineerde commissievergadering Begroting 2016

UPDATE 22/10: Onvolledige beantwoording door het college

Eindhoven 20 oktober 2015

Voorzitter, dank u wel,

Ik zal het vandaag kort houden. De fractie van de Lijst Pim Fortuyn maakt zich al jaren grote zorgen over de Eindhovense begrotingssystematiek. Nu vandaag weer over de begroting van 2016. Deze laat zien dat het college wederom niet in staat is gebleken om de jaarlijkse baten en lasten op een gezonde wijze met elkaar in evenwicht te brengen. Het college mag zich dat aanrekenen.

In 2016 moet er weer 100 miljoen euro worden bijgeleend om een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Opinie ED - Nog meer opvang is risico


Het land is in rep en roer. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff werd in het dorpje Oranje belaagd door boze inwoners, omdat zonder overleg nog eens 700 vluchtelingen in het dorp moeten worden opgevangen. Ook elders in het land vinden vormen van protest plaats tegen de talloze azc's die in no-time in ons land verrijzen. Meestal is het een vreedzaam protest en soms zijn er excessen, die we vooral in Duitsland zien. De burgers zijn radeloos aan het worden en dat is te begrijpen.