Het zwarte pieten is begonnen

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open brief naar het Eindhovens college

 Geachte leden van het Eindhovens college,

Dit is niet de gebruikelijke manier om raadsvragen onder uw aandacht te brengen, maar u laat – ondanks ook onze zorgen om het coronavirus – ons geen andere keus om de ernst van dit ondemocratisch collegebesluit dringend aan u kenbaar te maken. U dreigt de subsidieverlening voor de intocht van Sinterklaas niet toe te (laten) kennen indien deze Sinterklaas intochtorganisatie niet onverwijld doet wat u als college hen opdraagt. Terwijl zij inclusief alle vrijwilligers die de Zwarte Piet spelen samen met ons, alsook de meerderheid van de Nederlandse en Eindhovens burgers vinden dat uw ondemocratisch besluit, dus geen zwart en bruin geschminkte pieten tijdens de intocht, het begin van het einde betekend van een lange Eindhovense traditie. Als Eindhovens college laat u de oren hangen naar het Hilversumse.

Naar ons idee misbruikt u uw bevoegdheid tot subsidieverstrekking voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend. De subsidie heeft als doel het ondersteunen van een Sinterklaasintocht en het is aan de organisatie hoe zij hieraan vorm geven. Maar nu wordt de subsidie ingezet om ander beleid erdoor te drukken, dat van "inclusiviteit" en "diversiteit".  

Willen wij dit? Wij als fractie van de Lijst Pim Fortuyn in elk geval niet!

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/1207-zwarte-pieten?fbclid=IwAR1fEqGP9mbqqiYVk3yBuJleemgb5Vw53P2kx7tJ88REb2h_pWnXDQJSBWw

30/4 Raadsinformatiebrief Geen zwart of bruin geschinkte Pieten

Met vriendelijke groet,

Rudy Reker, fractievoorzitter

Tjerk Langman, raadslid

 

http://sintenpietengilde.nl/  

Gelukkig hebben wij op 6 mei 2020 in Eindhoven, precies op de dag dat het 18 jaar is geleden dat Pim Fortuyn op laffe wijze werd vermoord, nog de vrijheid om te zeggen wat we denken. Dat burgemeester John Jorritsma via de subsidieregeling een ondemocratisch besluit neemt zullen wij als fractie tegen blijven ageren.  

Het woordje democratie is in Eindhoven gemakkelijker uit te spreken dan door het college van B&W toe te passen. Gelukkig dat de Lijst Pim Fortuyn in de gemeenteraad aanwezig is.

https://www.ed.nl/eindhoven/lpf-eindhovense-burgemeester-jorritsma-misbruikt-sinterklaas-subsidie~ac44e588/

https://studio040.nl/nieuws/artikel/raadsvragen-over-in-de-ban-doen-zwarte-piet