Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Winkelcentrum in Blixembosch opnieuw doelwit van groep vandalen

door Corrie de Leeuw woensdag 06 januari 2010
EINDHOVEN - In winkelcentrum Ouverture in de Eindhovense wijk Blixembosch heeft een groep van tussen de dertig en vijftig jongeren grote vernielingen aangericht. Bloembakken gingen om, kliko's vlogen in brand, een bruggetje werd vernield en winkelruiten raakten beschadigd. Dit gebeurde al in nieuwjaarsnacht en ondanks uren posten door de politie. Voor de gemeente is de maat vol. Via zijn woordvoerder laat burgemeester Rob van Gijzel weten dat 'aanvullende maatregelen' getroffen zullen worden. Welke die zijn, kon de woordvoerder gisteren niet zeggen: "Maar de situatie moet genormaliseerd worden."

De politie heeft de incidenten in Blixembosch rond de jaarwisseling niet bekendgemaakt. Maar de gebeurtenissen werden dinsdag door een woordvoerder wel bevestigd. Dit gebeurde nadat de fractie van de LPF een brief op poten over het vandalisme en de overlast naar het college van B en W stuurde. Fractievoorzitter Rudy Reker pleit in de brief aan het college opnieuw voor hardere maatregelen en meer blauw op straat in de wijk in Eindhoven-noord. In het winkelcentrum en omgeving wordt al jaren overlast ervaren van een groep jongeren. De jongeren maken rommel, richten vernielingen aan en scheuren hinderlijk met hun scooters over het plein. Via een zogenoemd Interventieteam probeert de gemeente grip op de zaak te krijgen. In een Interventieteam werken gemeente, politie en welzijnswerk samen. Het team wil vooral preventief werken. Drie maanden geleden schreven B en W in antwoord op vragen van LPF dat de inbreng van ouders van lastige jongeren bij de gezamenlijke aanpak teleurstellend achterblijft. B en W vonden het toen te vroeg voor maatregelen als een samenscholingsverbod, zoals Reker had gevraagd. De suggestie van Reker om van hardnekkige lastpakken de scooter af te nemen, noemde het college vanwege de bestaande regelgeving onuitvoerbaar. Wel zei het college in oktober dat al veel meer bekeuringen werden uitgeschreven en het geven van gebiedsverboden zou voorbereid worden. Of die inmiddels ook verstrekt zijn, was gisteren bij politie en gemeente niet te achterhalen. Maar in ieder geval is duidelijk dat rond de jaarwisseling de aanpak geen enkel succes gehad heeft. In de loop van de middag van de 31e december begon een groeiende groep jongeren zich steeds baldadiger te gedragen. Volgens de politie waren het tussen de dertig en vijftig jongeren van verschillende etnische achtergrond. In eerste instantie zijn de jongeren aangesproken door enkele agenten en mensen van het buurtpreventieteam. Vanwege de grote overmacht hebben die zich teruggetrokken en om versterking gevraagd. Wat er precies is voorgevallen, kon een politiewoordvoerster gisteren niet vertellen. Voor informatie over de kwestie verwees zij naar de gemeente, die de regie voert over de Interventieteams. De gevraagde politieversterking is later die oudejaarsavond gearriveerd. Er is geen ME opgeroepen. Hoeveel politieagenten in Blixembosch zijn ingezet was gisteren niet te achterhalen. In ieder geval zijn het er in heel Eindhoven 85 geweest. Bij de Ouverture is door de politie tot twee uur 's nachts gepost, maar de jongeren lieten zich niet meer zien. Toen de politiemensen vertrokken omdat ze elders in de stad assistentie moesten verlenen, sloegen de jongeren alsnog hun slag. Op een weblog dat de Eindhovense politiechefs Geert Jansen en Gerard Goossens toevallig gisteren begonnen zijn, wordt nog melding gemaakt van een relatief rustige jaarwisseling, 'met niet meer incidenten en aanhoudingen dan in een gewoon weekend'. Omvergetrokken plantenbakken bij winkelcentrum Ouverture in de Eindhovense wijk Blixembosch

Laat reactieformulier zien