Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Nieuwsbrief januari 2010

Verkiezingscampagnes voor 3 maart zijn begonnen Maar ... Wij doen wat we zeggen ...

Inderdaad ‘Wij doen wat we zeggen …’ is ons thema in de verkiezingscampagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Als u hieruit concludeert dat andere partijen dat veelal niet of niet altijd doen, is uw conclusie helemaal juist. Een campagne waarin elke politieke partij u wederom van alles belooft om maar zoveel mogelijk stemmen te trekken. Hoe? Dat maakt hen niet uit, als het maar zetels oplevert. Want meer zetels betekent meer macht, terwijl de praktijk overduidelijk heeft aangetoond dat er weer niets in uw voordeel was veranderd. Deze aloude uitspraak heb ik afgelopen week nog verschillende keren gehoord van Eindhovense burgers die een debat in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion bijwoonden.

Als recent voorbeeld kan ik de wijk Blixembosch aanhalen, waar de overlast en provocaties al meer dan acht jaar duren. Niemand van mijn collega raadsleden, van welke partij dan ook heeft zich in de afgelopen 2 raadsperiodes ingezet voor de bewoners en ondernemers in Blixembosch. Uitgezonderd de fractie van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, wat zij overigens graag hebben gedaan. Nu in deze verkiezingstijd ontwaken de VVD en 'leefbaar eindhoven' uit hun lange winterslaap en schrijven een brief naar het college, waarin staat dat ook zij signalen hebben opgevangen aangaande deze overlast in Blixembosch. Je moet maar durven! Je moet ‘sterke knieën hebben en je rug rechthouden’ om als Lijst Pim Fortuyn als enige ‘rechtse’ raadsfractie in de gemeenteraad van Eindhoven meer dan regelmatig een minderheidsstandpunt in te nemen. Is deze fractievoorzitter dan eigenwijs? Nee, deze in Eindhoven geboren en getogen fractievoorzitter en nu tevens lijsttrekker weet heel goed wat de burgers van deze stad willen. Dat staat ook exact beschreven in ons programma van de afgelopen vier jaar. Maar ook voor de komende raadsperiode is een duidelijk programma geschreven. Dat dit een totaal ander beleid inhoudt dan wat in het verleden en nu al vier jaar door de PvdA, de SP en het CDA in onze stad wordt gehanteerd zal duidelijk zijn. Dat wij als LPF ons daar wél aan zullen houden, hebben wij de afgelopen vier jaar wel bewezen. Hopelijk kunnen wij dat als Lijst Pim Fortuyn in de komende raadsperiode doen met meerdere raadszetels, waarbij wij u vragen om uw hulp, om uw stem op 3 maart. Op onze website kunt u kennis nemen van onze doelstelling. Onze doelstelling die is verwoord in een verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar. Een doelstelling waar de mening en wensen van zeer veel Eindhovense burgers, maar ook ondernemers in het MKB en industrie is terug te vinden. Dat Openbare Orde, Veiligheid en daardoor de Leefbaarheid in de wijken een belangrijk punt blijft zal u duidelijk zijn. Dat bereik je niet met bureaucratische regeltjes, maar door daadkrachtig op te (laten) treden tegen hen die de overlast c.q. de onveiligheid veroorzaken. Een van de mogelijkheden hiervoor is meer cameratoezicht toepassen en door daadwerkelijk meer politiefunctionarissen op straat en in de wijken te stationeren i.p.v. achter een bureau op één van de zeven politiebureaus in deze stad. Overigens zijn er daar ’s avonds, op zon- en feestdagen en in het weekend zes van gesloten. Maar ook de alsmaar voordurende toestroom van immigranten en een moeizame, veelal een onwillige integratie baart ons als fractie veel zorgen. Als de zogenoemde ‘Nieuwe Nederlanders’ zich niet willen aanpassen aan onze Normen en Waarden kunnen zij beter teruggaan waarvandaan zij zijn gekomen. Daar zijn wij heel duidelijk in. Genoeg is genoeg, zei Pim Fortuyn destijds al en deze uitspraak heeft niets aan kracht ingeboet. Maar ook het verkeer, het openbaar vervoer, de gemeentelijke belastingen, de scholing, de werkgelegenheid, de ouderen, alles komt aan bod in ons programma. Onze verkiezingsfolder met daarin de bekende tien speerpunten van onze fractie zal zeer ruim in onze stad worden verspreid. Indien blijkt dat u geen folder heeft ontvangen, kunt u deze in het Stadskantoor of aan de balie van het Stadhuis afhalen. Onze medewerkers zullen ervoor zorgen dat daar voldoende folders beschikbaar zijn. Al onze kandidaat raadsleden rekenen op uw stem! Rudy Reker, lijsttrekker en fractievoorzitter Eindhoven, 27 januari 2010

Laat reactieformulier zien