Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Informatieavond omwonenden Jane Austenlaan 


Bewoners Blixembosch woedend op Eindhovens college Bijdrage: Herman Broers Op dinsdag 20 april 2010 was er door het Stadsdeelteam Woensel Noord een bijeenkomst georganiseerd in het VTA gebouw ‘Blixems’ om de omwonenden van de Jane Austenlaan in Blixembosch te informeren over plaatsing van enkele units, die enkele dagen eerder door het Eindhovens Dagblad als ‘jongerenketen’ werden omschreven. Deze beslissing van het college was genomen omdat de overlast van hangjongeren in de wijk Blixembosch, inmiddels het ontoelaatbare had bereikt. Herman Broers, bestuurslid en commissielid van de LIjst Pim Fortuyn, was bij deze bijeenkomst aanwezig.  De bewoners waren woest over de – over hun hoofden heen – genomen beslissing. Dit omdat:

a. Er geen samenspraak en/of inspraak was geweest
b. De aangewezen locatie absoluut niet de voorkeur heeft van de bewoners
c. De jeugd of hangjongeren – waar het in dit geval om gaat – deze genomen beslissing ook niet een juiste keuze vinden
d. Er zijn volgens de aanwezigen voldoende alternatieve mogelijkheden, om wél iedereen tevreden te kunnen stellen
e. Bovendien vonden de aanwezigen unaniem, dat het bedrag van 470.000 euro Eindhovens belastinggeld voor 5 jaar absurt hoog. Het argument van het college is – bij monde van wethouder Fiers – dat er geen andere locaties beschikbaar zijn, omdat op alle andere mogelijke bestemmingen een bestemmingsplan rust, die op korte termijn niet is te wijzigen. Volgens de wethouder duurt het wijzigen van een bestemmingsplan 1 tot 2 jaar. De urgentie in Blixembosch is inmiddels zo hoog opgelopen dat de tijd nu ontbreekt om dat te realiseren, aldus wethouder Mary Fiers. Het voorstel van diverse bewoners was om nog een goed naar mogelijke alternatieven te kijken, zoals: a. Het gebied rond de Orangerie of zelfs in de Orangerie
b. Het VTA gebouw ‘Blixems’ aanpassen, zodat jongeren hier een plaats kunnen krijgen met aangepaste openingstijden
c. Het huren van een leegstaand bedrijfspand in de nabij gelegen autowijk Ook deze voorstellen vonden geen gehoor bij de wethouder. Steeds weer werd door haar het onzalig argument ‘bestemmingsplan’ genoemd. Dus telkens een herhaling van zetten. Bovendien vertelde de wethouder dat de jeugd vraagt om eigen voorzieningen en deze moeten dan niet ondergebracht worden in een bestaand VTA gebouw. Volgens de wethouder is dat ook niet het huidige beleid van onze gemeente. Ook andere argumenten van de massaal toegestroomde omwonenden, waarom de genomen beslissing de slechtst denkbare keuze was, vond in de ogen van de wethouder geen genade. Een van de vele argumenten die door de bewoners werden genoemd, was dat de weg naar het VTA gebouw voor kinderen onder de 16 jaar – die deelnamen aan dansles en andere activiteiten – langs de units moesten lopen en dit niet alleen als onveilig zouden ervaren, maar ook dat deze kinderen daarvoor te bang zouden zijn. Een ander argument wat werd genoemd was dat deze aangewezen locatie tegen een van de grootste basisscholen van Nederland ligt met ruim 1200 leerlingen. Nog een argument was dat men vond dat de locatie aan de Jane Austenlaan vanwege de daar ontstane overlast ongeschikt zou zijn voor het aantal jongeren – naar schatting tussen 100 en 120 – die er gebruik van kunnen maken. Bovendien hadden de jongeren zelf al aangegeven, dat deze locatie niet geschikt is omdat zij meer vrijheid willen en geen directe sociale controle uit de wijk. De bewoners waren ook zeer bevreesd dat de overlast van jongeren in Blixembosch zou blijven bestaan. De vraag is dan gerechtvaardigd wie deze overlast moet opvangen. Toch weer niet de verantwoording bij de omwonenden leggen? Wethouder Fiers vindt dat een verantwoordelijkheid van de toekomstige beheerder, de politie, de jongeren zelf en de omwonenden die de jeugd bij ontstane overlast moeten aanspreken. Een actieve welzijnsmedewerkers uit deze wijk stelde vast – wat iedereen al lang wist – dat de overlast pas toeneemt nadat het VTA gebouw – of straks de jongerenketen – op vastgestelde tijden worden gesloten. Dan zijn de beheerders weg en is er geen enkele controle meer. Alle daar aanwezige bewoners uit Blixembosch trokken dan ook de conclusie, dat het college met het aanwijzen van de Jane Austenlaan als locatie voor de jongerenketen wederom een foutieve beslissing heeft genomen. De bewoners zijn woest en wensen dan ook niet mee te werken. Het argument dat de bestemmingsplannen een andere locaties niet mogelijk maken vindt men een drogreden, omdat er altijd wel een mogelijkheid is bij urgente gevallen op korte termijn een wijziging in het bestemmingsplan te realiseren. Ook al is het maar een tijdelijke wijziging, zodat in deze periode een vaste locatie voor de overlastgevende hangjongeren kan worden gerealiseerd. Het hier bovenstaande te hebben gehoord, komen de omwonenden maar tot een conclusie. Namelijk dat er door deze miskleun van het college van Eindhoven, de betrokkenheid van Eindhovense burgers weer verder zal afnemen. Dus weer een gemiste kans! Dit scenario wordt vervolgd met een nieuwe bijeenkomst, waar allen gesproken kan worden over invulling van de huidige aangewezen locatie. Dit is dus Eindhovense democratie, een maand na de laatste gemeenteraadsverkiezingen! Probeer deze gebeurtenis nog 4 jaar te onthouden!

 

Laat reactieformulier zien