Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Kadernota 2012 – 2015 / Financiën en Bestuur


Betoog Rudy Reker Commissie Kadernota Financiën en Bestuur

21 juni 2011
Voorzitter ‘Samen werkend aan morgen’ is de titel van de voor ons liggende Kadernota 2012 – 2015. Een titel vinden wij die de lading dekt, want in de kadernota wordt veelvuldig het belang, maar zeker ook de noodzaak van samenwerken verwoord. De forse, door het Rijk opgelegde bezuinigingen zijn hiervan mede de oorzaak zodat het onoverkoombaar is dat de burgers in onze stad dat op een of andere manier gaan merken en dus zelf meer verantwoordelijkheden moeten gaan dragen.

Dat de toekomst dan ook een betere samenwerking vereist tussen de Gemeente Eindhoven enerzijds en de burgers, diverse instellingen en marktpartijen anderzijds, vinden wij een noodzakelijke ambitie, waar wij allen veel aandacht aan moeten schenken. Heilige huisjes zijn immers niet langer meer heilig. De hakken moeten zo nodig uit het zand en kennis en kunde moeten op een inzichtelijke manier worden samengebracht. Veiligheid

Hoewel Eindhoven niet meer op de eerste plaats staat in de AD misdaadmeter,  maar op de zesde plaats, met dank aan de burgemeester vanwege zijn doorzettingsvermogen, is het veiligheidsgevoel bij de burgers in onze stad, nog lang niet wat het zou moeten zijn. In Blixembosch – om zomaar één wijk te noemen, waar wij gisterenmiddag – tijdens een bijeenkomst tussen bewoners, de gemeente en de politie, de heersende onrust en onvrede wederom hebben aangehoord, is men het na meer dan 10 jaar overlast spuugzat. De bewoners voelen zich niet serieus genomen en de Gemeente Eindhoven én de politie proberen wederom het wiel uit te vinden. Dat uitvinden doen zij al meer dan 10 jaar tevergeefs, dit terwijl – volgens kenners, de daadwerkelijke oplossing voorhanden is.  Voorzitter De kadernota is summier als het gaat om verstrekken van bedragen die te maken hebben met veiligheid. De aangekondigde Rijkskortingen op Veiligheid wilt u intern opvangen. Dat is een loffelijk streven, maar let wel; Om de kosten van vandalisme in de hand te houden zal er ook méér aandacht moeten komen voor preventieve maatregelen, die nu eens daadwerkelijk helpen. Dat kan met behulp van cameratoezicht, die zijn waarde in veel andere steden dubbel en dik heeft bewezen. De z.g. schending van de privacy moet ondergeschikt zijn aan  de Openbare Orde en Veiligheid. Mochten preventieve maatregelen niet voldoende zijn zullen er – binnen de bestaande wetgeving, keiharde repressiemaatregelen moeten komen, waar de daders bij voorbaat voor terug deinzen. Veelal weet de politie en de Gemeente Eindhoven met naam en toenaam wie de daders zijn. Maar als Gemeente en de politie laten wij ons door hen in de luren leggen en deze daders staan ons en de geslachtofferde burgers op afstand uit te lachen. Dat kunnen en mogen wij niet accepteren. Hoewel mijn fractie begrip heeft voor de noodzakelijke bezuinigingen zoals zij in de kadernota worden genoemd, moet er ook geïnvesteerd worden. Met alleen bezuinigen spannen wij het paard achter de wagen. Waar noodzakelijk moet er ook worden geïnvesteerd worden in veiligheid. Geïnvesteerd in te toekomst van onze stad. Voorzitter De Lijst Pim Fortuyn heeft kennis genomen van deze kadernota, waarin wij in het voorwoord van de Kadernota mogen lezen dat de koers voor onze stad en de organisatie vastligt en dat wij hiermee het volledig pallet in beeld hebben. Nu zijn deze woorden natuurlijk maar ten dele waar, omdat achter elk getal en onder elk voorstel veel meer schuil gaat als wij als raad in de Kadernota kunnen lezen. Daarom is het voor een raadsfractie niet eenvoudig om zonder helikopterview over alle departementen heen verantwoord met cijfers en getallen te gaan schuiven, zonder dat daarbij de noodzakelijke bezuiniging en ombuigingsmaatregelen geweld word aangedaan. Wel willen wij het college enkele aandachtspunten meegeven. Stroomlijnen organisatie

Ondanks de mooie woorden die ik veelvuldig van het college heb gehoord, blijft het zorgwekkend hoe regelmatig medewerkers van onze Gemeente Eindhoven met burgers omgaan. Zoals u wel verondersteld heeft dit niet met onwil, maar alles met communicatie te maken. En een betere communicatie kost behalve aandacht helemaal niets. Mondiale Bewustwording Een besparing van – in totaal slechts 73 duizend euro voor ontwikkelingshulp op de huidige Stedenbanden in landen met corrupte regiems, is voor de Lijst Pim Fortuyn te weinig. Zeker nu elke Eindhovense burger de gevolgen van de economische crisis ook in zijn portemonnee gaat voelen. Voorzitter Vele miljoenen euro’s, in totaal meer dan 56 miljoen, moet er bezuinigd- of investeringen omgebogen worden. In het begin van mijn betoog heb ik al gezegd dat achter elk getal en onder elk voorstel in de Kadernota meer schuil gaat als wij als raad daarin kunnen lezen. Ook heb ik gezegd dat het niet eenvoudig en onverantwoord is om met cijfers en getallen te gaan schuiven, zonder dat daarbij de noodzakelijke bezuiniging en ombuigingsmaatregelen geweld word aangedaan, ter furore van het eigen partijprogramma. Het algemeen belang moet bij deze kadernota voorop staan. Als Lijst Pim Fortuyn voegen wij dan ook de daad bij het woord, want mijn fractie wil op termijn geen Griekse toestanden in onze stad. Tot slot voorzitter is de toekomstverwachting en zijn de ambities voor Eindhoven / Brainport – als 2de economie van Nederland zeer positief. Laten wij met deze bezuinigingen en noodzakelijke investeringen geen valse start maken. Dank u wel Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien