Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Programmabegroting 2012 – 2015


Commissie Ruimte en Vastgoed
11 oktober 2011 Voorzitter
De mondiale economische crisis laat ook onze stad Eindhoven niet ongemoeid. Miljarden euro’s van Nederlands belastinggeld worden weggeschonken. En behalve bezuinigingen die ons van rijkswege worden opgelegd, zal er voorlopig door het Eindhovens college minimaal 56 miljoen euro moeten worden bezuinigd. En toch moet de schoorsteen blijven roken. Niet alleen bij ons als gemeente, maar ook bij de 220.000 Eindhovense burgers en legio ondernemingen en bedrijven die in onze stad zijn gevestigd.

Ja, en mede door structureel minder inkomsten vanuit het grondbedrijf zal het gemeentelijk beleid drastisch moeten worden aangepast. Maar dat is niet iets wat je als gemeente zo maar even regelt. Dat begrijpen wij als fractie van de Lijst Pim Fortuyn maar al te goed. Duurzame stedelijke ontwikkeling
Het doel wat het college voor ogen heeft kunnen wij alleen maar toejuichen. Maar de praktijk is weerbarstiger, omdat de economische ontwikkelingen – ook mondiaal – ons als fractie niet vrolijk stemt. Zeker niet als je weet dat er in diverse Eindhovense stadswijken nu al te weinig stappen worden gezet om de leefbaarheid op peil te houden. Maar ja, handhaving is stof voor een andere commissie. Stedelijke ontwikkeling van je stad voorzitter doe je samen met je burgers en de gevestigde bedrijven. Daar heeft bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid een groot aandeel in. Dus op naar een toekomstbestendige stad! Meepraten of burgerparticipatie bij bestemmingsplannen blijken voor veel burgers holle woorden en papieren letters te zijn. Dat betreuren wij als fractie van de Lijst Pim Fortuyn ten zeerste. Gemeentelijk Vastgoed
Het verkopen van niet door de gemeente gebruikte panden is een goede zaak. Je speelt er niet alleen geld mee vrij maar ook onderhoudskosten behoren dan tot het verleden. Met het afstoten van VTA’s heeft onze fractie meer moeite, omdat daarmee voor veel mensen de vrijetijdsbesteding word ontnomen.

Voorzitter
Voor mijn betoog vandaag heb ik nog eens in de Dikke van Dale opgezocht wat het woord bezuinigen nu eigenlijk betekend.

- Bezuinigen betekend concreet; ‘zuinig zijn door uitsparen op de uitgaven’.

En dat ‘uitsparen op de uitgaven’ is nu precies wat er in onze stad moet gebeuren. Ook in de openbare ruimte en bij het vastgoed, waarbij wij moeten waken dat de Stedelijke Ontwikkeling en de leefbaarheid niet in een neerwaartse spiraal terecht komt.  En tegelijkertijd is het onze taak om Eindhoven niet op slot te zetten maar met een langer termijnvisie zo in te richten dat het een toekomstbestendige stad is. Rudy Reker

Laat reactieformulier zien