Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Aan de ministerraad, voorzitter en leden van de Tweede Kamer


Als het aan minister Leers ligt wordt Mauro uitgezet
Open Brief betreft: Mauro Manuel

Eindhoven, 26 oktober 2011 Geachte mevrouw, mijne dames en heren, Met verbazing en nog meer met het schaamrood op mijn kaken heb ik als fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn in Eindhoven het nieuws vernomen dat minister G. Leers toch heeft besloten dat Mauro Manuel niet in Nederland mag blijven. Formeel kan de minister daar wel gelijk in hebben, maar dat neemt niet weg dat terugsturen van een 18 jarige puber die 8 jaar geleden als kind tegen zijn eigen wilsbeschikking in door zijn moeder op het vliegtuig is gezet met bestemming Nederland, een onmenselijke beslissing is. Voor een dier dat tijdelijk in gevangenschap heeft geleefd toont men meer begrip, omdat terugbrengen naar zijn roots ook funest kan zijn. Mauro nu terugsturen is vergelijkbaar met deporteren!

Het is een vaststaand feit dat door een gebrekkige wetgeving uit het verleden en het ontbreken van de wil om het immigratieprobleem eens daadwerkelijk aan te pakken, deze trieste gevallen zich meerdere keren voordoen. Ook nu speelt dit dramatisch circus zich weer af tussen allemaal volwassenen en een overheid die (nog geen) begrip toont voor het menselijk aspect van een kind van 18 en wordt Mauro Manuel nu geslachtofferd. Evenals Pim Fortuyn staan wij als gemeenteraadsfractie van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, voor een streng doch rechtvaardig asiel- en immigratiebeleid. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar de uitdrukking ‘Terug naar de Menselijke Maat’ die Pim veelvuldig gebruikte is hier helemaal zoek. Mauro heeft nu zeer zorgzame pleegouders, vrienden en familieleden, zit op een sportvereniging, heeft hier een opleiding gevolgd en spreekt perfect Nederlands. Dus mogen wij met recht stellen dat Mauro voor de volle 100% deel uitmaakt van onze Nederlandse maatschappij. Uit (Afrikaanse) ervaring is mij bekend dat deze jonge kinderen – zelfs al spreken zij hun moedertaal – die zolang in Nederland hebben gewoond, daar niet meer kunnen wennen en tussen wal en schip terecht komen. Dat moeten wij als ‘beschaafde’ Nederlanders niet willen! Hoewel de uitspraak ‘ons land is vol’ Pim Fortuyn destijds kwalijk werd genomen, was Pim ook een groot voorstander van de menselijke maat. En die menselijke maat is nu in het geding. Ik verzoek u – en wellicht is smeken als een onparlementair woord hier beter op zijn plaats – om de beslissing van minister Leers per omgaande aan te vechten zodat Mauro Manuel in Nederland kan blijven. U zult kunnen begrijpen dat de spanning voor Mauro en zijn familie inmiddels ondragelijk is. Met vriendelijke groet, Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Laat reactieformulier zien