Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Een sigaar uit eigen doos

Raadsvergadering 20 november 2012
Auteur: Charles Stroek
Het lijkt een succes dat het gratis busvervoer voor 65+ en 12- in 2013 wordt gecontinueerd. Echter het is een succes met mogelijk extra negatieve gevolgen voor de thuiszorg in de komende jaren. Immers om de genoemde regeling te kunnen realiseren, wordt de 1 miljoen euro die is vrijgevallen binnen de WMO hiervoor ingezet. Dit bedrag had gebruikt kunnen worden als financiële buffer voor de komende jaren omdat, u heeft er in de krant al het nodige over kunnen lezen, er flink bezuinigd gaat worden op de thuiszorg. De zorg gaat minder worden en medewerkers worden bekort op hun uurloon.

Het miljoen dat nu besteed gaat worden aan het gratis busvervoer voor 65+ en 12- had ingezet kunnen worden om onvoorziene tegenvallers in de thuiszorg op te kunnen vangen. Met name de ouderen die zo gebeten waren op het gratis busvervoer en waarvan velen afhankelijk zijn van de thuiszorg ondervinden mogelijk de negatieve gevolgen ervan. Met andere woorden: de 65-plussers onder ons hebben voor 2013 een sigaar uit eigen doos gepresenteerd gekregen. Het amendement dat o.a. door de PvdA is ingediend om de huidige regeling te continueren, kan gezien worden als vertoon van goede sier. Volgend jaar zullen ze, en dat weten ze nu al, linksomkeert moeten maken omdat de financiële middelen ontbreken voor voortzetting van de regeling. In het bedrijfsleven zou deze politieke tactiek een verkooptruc genoemd worden, ter realisatie van klantenbinding. Charles Stroek, Raadslid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Laat reactieformulier zien