Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Nieuwjaarstoespraak Lijst Pim Fortuyn 2013Voorzitter Rudy Reker

Locatie: Ontmoetingscenrum Vivaldi
Mechelenlaan
Eindhoven

Beste mensen, Ik heet u allen van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van de Lijst Pim Fortuyn en vandaag voor het eerst op deze nieuwe locatie. Omdat deze bijeenkomst van onze politieke vereniging al voor de 8ste keer op rij plaatsvindt, kunnen wij spreken van een jaarlijkse traditie. En u begrijpt dat het bestuur en de fractie, deze mooie traditie nog jarenlang willen voortzetten. Dit zeg ik u omdat er in maart 2014, over ruim en jaar, weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Als de vooruitzichten mij niet bedriegen, valt er voor de burgers in Eindhoven dan heel wat te kiezen. Daarbij komt, dat als de landelijke trend zich ook hier in Eindhoven doorzet, er best wel eens verschuivingen kunnen plaatsvinden in het politieke krachtenveld. Wij als Lijst Pim Fortuyn zullen daar echter geen traan om laten. Voor de Lijst Pim Fortuyn zou het wellicht kunnen betekenen, dat wij als LPF-fractie voor de 3de keer op rij in de gemeenteraad van deze stad zitting mogen nemen. Ik stel mij zo voor dat dit vooruitzicht voor u heugelijk nieuws kan zijn.

Wat ik zojuist heb gezegd is belangrijk, want de Lijst Pim Fortuyn is geen issue partij, die er alleen maar is voor één bepaalde doelgroep. Nee, de Lijst Pim Fortuyn is een volwaardige politieke partij met een breed werkterrein, kritisch op het gevoerde beleid, en met een zakelijke doch sociale inslag. Geen vooroordelen zoals ons weleens wordt verweten en geen discriminatie omdat wij man en paard durven te noemen. Al onze uitspraken en handelingen zijn gebaseerd op feiten, meningen van burgers en op gezond verstand. Dit alles natuurlijk zoveel mogelijk gerelateerd aan het gedachtegoed van onze naamgever Pim Fortuyn. Want ook dat zult u met mij eens zijn: er is sinds 2002 op politiek gebied niet zo veel in dit land veranderd.

Veel van onze burgers, zowel in Eindhoven als elders in het land zijn vastgelopen in de verschrikkelijke trage ambtelijke molens. Zij, die serieuze klachten daarover hebben, welke niet worden opgepakt of zij die alleen advies of raad willen hebben, weten onze fractie maar al te goed te vinden. Deze mensen zijn onze ogen en oren van de stad. Als wij als Lijst Pim Fortuyn vinden dat deze mensen het gelijk aan hun kant hebben, laten wij hen niet in de kou staan. Dat verklaart mede het grote aantal schriftelijke raadsvragen dat onze fractie in de afgelopen jaren heeft ingediend. Ondanks dat dit het normale raadswerk in tijd flink overstijgt, zullen wij dat blijven doen. Uit ervaring weten wij dat er op kritisch gestelde raadsvragen vaak in moeilijk begrijpbare ambtelijke taal ontkennend of met een omtrekkende beweging op wordt geantwoord. Soms kun je als fractie dan nog de tijd vinden om vervolgvragen te stellen, maar dat is nog geen garantie dat er dan wel een realistisch antwoord op komt.  Hoewel de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven de laatste lokale politieke partij onder die naam in Nederland functioneert, hebben wij goede contacten in de Provinciale Staten van Noord-Brabant en in het Haagsche parlement, alsook in de Europese Commissie. Dit is zonder meer uniek te noemen voor een lokale politieke partij. Regeren is vooral vooruit kijken. Daarbij moet je niet te lang terugkijken naar het verleden maar wel leren van de toen gemaakte fouten. Ook veel bestuurlijke fouten zijn er in het verleden gemaakt en deze bestuurlijke fouten worden vandaag de dag nog steeds gemaakt. Soms bewust en dat is zorgwekkend voor de Eindhovense samenleving! Neem nu het kraken van de Ark op het St. Trudoplein, hetgeen bij de Nederlandse wet is verboden. Niet alleen het Eindhovens college maar ook meerdere fracties en raadsleden keuren het goed dat aanhangers van de Occupy beweging zich zonder toestemming van de eigenaar met braak toegang verschaffen tot de Ark en er ook niet vrijwillig uit wensen te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat u op uw achterste benen zou staan als het uw pand of uw woonhuis zou zijn geweest en uw bezit, mede door de economische malaise, op dat moment niet verkoopbaar zou zijn, door deze ongenode gasten zou worden gekraakt. De conclusie van de Lijst Pim Fortuyn kan dan ook niet anders zijn dat het college van deze stad toestaat dat er anarchie wordt gepleegd, waarbij de rechtmatige eigenaar als ondernemer voorlopig althans het nakijken heeft. Veiligheid is ook zo’n punt waar het college en de raad hun mond vol van hebben maar als er van hen daden worden verwacht, geeft het college en een meerderheid van de raadsleden niet thuis. Niet alleen het voltallige college maar ook de meerderheid van de Eindhovense raadsleden worden per direct allergisch als je het woord cameratoezicht maar hardop durft uit te spreken. Vreemd genoeg is de Eindhovense politie, in schrille tegenstelling tot bijvoorbeeld de Rotterdamse politie, tegen cameratoezicht. Nee, laat de ondernemers en in dit geval ook de omwonenden van het Franz Leharplein zelf maar voor politieagentje spelen en het mooi zelf uitzoeken. Hetzelfde proces heeft zich enkele jaren geleden ook op en rond de Ouverture in Blixembosch afgespeeld. Natuurlijk zijn er ook veel positieve dingen gebeurd in onze stad. Burgemeester Van Gijzel heeft het daarover in zijn nieuwjaarstoespraak uitvoerig gehad. Wel speelde volgens het Eindhovens Dagblad daarbij het Calimero gevoel een rol, een gevoel wat in deze stad totaal onnodig is. Meerdere positieve veranderingen zijn mede het gevolg van raadsvragen en rondvragen die wij als Lijst Pim Fortuyn eerder hebben gesteld. Om er een paar te noemen: de beveiliging van de rotonde bij de Berenkuil en recent de beveiliging bij de rotonde Ekkersrijt. Andere vragen of moties van ons waar de gemeenteraad niet mee akkoord is gegaan, hebben in ieder geval wel discussies losgemaakt. Een aantal daarvan zullen andere fracties in de nabije toekomst opnieuw indienen, zo is meerdere keren gebleken, als zou het een idee van henzelf zijn. Hieruit blijkt dat ook de bekende zegswijze in de lokale politiek opgang doet, namelijk: het is beter goed gejat dan slecht bedacht. In het afgelopen jaar heeft onze partij een fikse klap gekregen door het onverwachts overlijden van ons gewaardeerd commissielid Herman Broers. Een man die veel voor onze partij heeft betekend, zeker in de commissies Financiën en Bestuur en Ruimte en Vastgoed. Tot op de dag van vandaag missen wij zijn deskundigheid en ook zijn droge humor. Herman zal altijd in onze gedachte blijven. Design is in onze stad een containerbegrip geworden. Alles wat maar met ontwikkeling te maken heeft wordt in deze container gestopt. Dus niet alleen vormgeving maar ook innovaties op het gebied van producten en diensten. Dat design vaak veel geld kost en het eindresultaat niet altijd is om naar huis te schrijven, dit nog los nog van alle ongemakken tijdens de oplevering, blijkt uit de volgende voorbeelden. 

-         De bestrating van het 18 Septemberplein en de lekkages in de onderliggende fietsenstalling.

-         De Hovenring, het Catharinaplein, de verlichting langs de Tilburgseweg en de brug in de Beemdstraat.

De vraag hierbij rijst of de gemeente Eindhoven wel beschikt over ambtenaren met hedendaagse technische kennis en hierdoor gelijkwaardige gesprekspartners voor het bedrijfsleven zijn. Bovendien en de burgemeester van Helmond, Elly Blanksma, benoemde het deze week al in haar betoog op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel, dat de politiek in Den Haag erg met zichzelf bezig is. Maar helaas is dat in de lokale politiek precies hetzelfde. Dat zou dan wel eens de verklaring kunnen zijn voor de traditionel lage verkiezingsopkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven.  Tot slot een kort gedichtje wat ik gisteren op Facebook heb gelezen. ‘Op het pad der vriendschap bloeien de mooiste bloemen. Ze heten verdraagzaamheid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen’.

Deze woorden, verdraagzaamheid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen’  is wat de politiek en zeker de Eindhovense politiek moet uitstralen en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in zicht moeten wij als Eindhovense politici de betekenis van deze woorden eens goed tot ons laten doordringen. De Lijst Pim Fortuyn is er klaar voor, want onze fractie heeft dat al vanaf de eerste dag in de Eindhovense gemeenteraad gedaan. Ik wens u allen nog een gezond en zeer voorspoedig 2013. Dank u wel.

 

 

 

 

 

Laat reactieformulier zien