Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Geen woorden maar daden, maar niet in Eindhoven


Het moet maar een keer worden gezegd!

29 januari 2013 Commissie Financiën en Bestuur Spreektekst Rudy Reker

Voorzitter dank u wel, Jarenlang heeft onze fractie gehamerd voor meer veiligheid in onze stad. Vele raadsvragen, brieven en suggesties hebben wij ingediend voor meer camerabeveiliging en verspreiding van afbeeldingen van criminelen op bijvoorbeeld billboards. Kortweg gezegd, het inzetten van meer eigentijdse middelen. Wij hebben gevochten voor o.a. een veiliger Vaartbroek, een veiliger Blixembosch en nu heeft Gestel, weer onze volle aandacht. Eindhovens Dagblad

Net zo vaak zijn onze suggesties en onze fractie door het college en andere partijen in deze raad niet serieus genomen. Onze raadsvragen over camerabeveiliging en veiligheid in het algemeen werden kortaf, ontkennend en arrogant beantwoord. Tussen de regels door was de frustratie van het college duidelijk merkbaar. ‘Daar heb je de LPF weer,’ hoorde je het college denken. Daar heb je de LPF weer over Blixembosch. Daar heb je de LPF weer over Vaartbroek en nu hoor je de Lijst Pim Fortuyn weer over Gestel. Inderdaad voorzitter en onze fractie zal niet stoppen voordat onze stad Eindhoven een veilige stad is. Onze fractie stuurt onze medeburgers, ondernemers en hun medewerkers niet met een kluitje in het riet. De Lijst Pim Fortuyn laat onze medeburgers niet in de steek. Maar nu Eindhoven landelijk nieuws is door de schandalige en brute mishandeling op de Vestdijk, dat haarscherp is vastgelegd door beveiligingscamera's is het college en de raad zich plotseling bewust geworden van het nut van eigentijdse middelen. Nu worden er door collega-partijen in deze raad wel ineens raadsvragen gesteld over veiligheid en …… inderdaad; …… CAMERABEWAKING. Vragen die onze fractie jaren geleden al meerdere keren heeft gesteld. Anders gezegd; men koketteert op het succes van de Lijst Pim Fortuyn en voorzitter, wij vinden dat een schande! Voorzitter, Beter kunnen wij als raad en als college de handen ineen slaan om het veiligheidsbeleid in Eindhoven drastisch te verbeteren. Dat is ook wat onze medeburgers van Eindhoven willen. Dat is waar zij recht op hebben. Overlast in de wijken aanpakken. Overlast waar zij dagelijks mee hebben te maken. Maar voorzitter, Het is dan absoluut noodzakelijk dat wij camerabeveiliging in onze stad verder gaan uitbreiden. Alle winkelcentra, winkelstrips en probleemgebieden in onze stad moeten worden voorzien van camerabeveiliging. Wij moeten daar fors op investeren, want Eindhoven loopt ver achter op andere grote steden. Wij kunnen, nu minister Opstelten hiermee onlangs akkoord is gegaan, gebruik maken van laagdrempelige mobiele camera’s. Om te beginnen kunnen we dat per direct doen op het Franz Leharplein, waar de problemen op wijkniveau al te lang onhoudbaar zijn. En natuurlijk moet bij vaststelling van het delict, dit direct worden opgevolgd. Wij als Brainport-stad moeten veel meer gebruik maken van social-media bij misdrijven en opsporing. Buurtbrigadiers twitteren al volop, wat al tot menig succes heeft geleid. Ook de meldkamer moet hier gebruik van gaan maken. Het acuut verspreiden van een twitterbericht bij een misdrijf of bijvoorbeeld een overval of een ander geweldsdelict, kan eerder leiden tot aanhouding of bruikbare tips. De burger wil maar wat graag helpen bij het opsporen van criminelen. Onze burgers kunnen we op deze manier het beste informeren en tegelijkertijd mobiliseren. Voorzitter De overlast in onze stad tot nul terugbrengen en tegelijkertijd het veiligheidsaspect tot 100 % doorvoeren is een utopie. Wat wel kan, zijn de beschikbare camerabeelden veel sneller en laagdrempeliger door de media te laten uitzenden. Dat is nu gebruik maken van eigentijdse middelen! De Lijst Pim Fortuyn is nog steeds de mening toegedaan dat een crimineel het recht op privacy verspeelt, bij het plegen van een misdrijf of geweldsdelict. Dat is nu zijn ‘bedrijfsrisico.’ Voorzitter, tot slot, Als Lijst Pim Fortuyn kunnen we stellen dat, wat veiligheid betreft, het 5 voor 12 is in Eindhoven. Er moet NU wat gebeuren anders verliezen we de grip op onze stad. Wij moeten als politiek een duidelijk signaal geven, dat wij geen criminaliteit en geweld dulden en dat de consequenties voor de daders zijn. Wat ons betreft is het de hoogste tijd voor een ‘zero tollerance’ beleid. Burgers van onze stad hebben recht op een burgemeester, of zoals u wilt op een burgervader die de inwoners van deze stad veiligheid biedt. Dank u wel Zie ook: Eindhovens Dagblad 30 januari Omroep Brabant 29 januari Studio040 30 januari

Laat reactieformulier zien