Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Eindhoven gaat failliet onder wethouder Schreurs


5 februari 2013
Het raadsvoorstel Beheer en Exploitatie NatLab 2.0 stond op de agenda.  Nu is de LPF fractie altijd al tegen de verhuizing geweest van Plaza Futura van de Leenderweg naar het voormalig Nationaal Laboratorium van Philips op Strijp-S. De kosten van de verbouwing van het NatLab zijn 14 miljoen euro. De veel te optimistische begroting die met losse eindjes aan elkaar hangt, laat toch zien dat er jaarlijks een subsidie bij moet van bijna een miljoen euro. Hieronder het betoog van fractievoorzitter Rudy Reker.

Voorzitter, Het raadsvoorstel Beheer en Exploitatie NatLab 2.0 zoals dat voor ons ligt vinden wij als Lijst Pim Fortuyn een uiterst riskante, zo niet een commercieel onmogelijke onderneming. En nu ik het woord onderneming heb genoemd, kan ik u zeggen dat wij als LPF fractie ten zeerste betwijfelen of er één ondernemer te vinden is die met eigen vermogen in het NatLab wil stappen. Die twijfel speelt kennelijk niet bij de Gemeente Eindhoven, ondanks dat het college werkt met risicodragend belastinggeld van Eindhovense burgers. In dit geval is dat uiterst riskant. Voorzitter, Een begroting is altijd sluitend te maken met het verhogen van de gemeentelijke subsidie. Zo ook in dit geval. Er zitten teveel losse eindjes aan de veel te optimistisch opgestelde begroting waar onze fractie absoluut niet in gelooft.

Wij zullen dan ook tegen het Raadsvoorstel beheer en exploitatie NatLab 20. stemmen.  Studio040
    

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina