Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Spaanse verpleegkundigen in de gezondheidszorg

Door: Tjerk Langman, commissielid Lijst Pim Fortuyn
Buitenlands verpleegsters in de zorg. Is dat de oplossing?
13 februari 2013
Onlangs verscheen het bericht dat zorginstelling Archipel in Eindhoven, Spaanse verpleegkundigen in dienst heeft genomen om het 'tekort' aan zorgpersoneel in op te vullen. Dit nieuws bevreemde mij ten zeerste omdat enkele dagen geleden in het 'arphati' verpleeghuis in Amsterdam, door zorgmedewerkers actie is gevoerd omdat er werd gedreigd met ontslag. En omdat de miljoenen die door de overheid geïnvesteerd waren in het verpleeghuis voornamelijk zouden zijn besteed aan uitbreiding van het bestuur. De vraag is dan ook of er echt een tekort is aan zorgpersoneel of dat de zorg in Nederland kampt met een 'imagoprobleem'.

De laatste jaren is de werkdruk in de zorg enorm gestegen. Bleven de beloofde extra handen aan het bed uit en is het salaris minimaal gebleven voor de zorgverlener. Daarnaast zijn er in veel gevallen bestuurslagen bij gekomen door veelal fuseringen en zijn de salarissen van de raden van bestuur enorm toegenomen net als de ontslagvergoedingen. Dit heeft er toe geleid dat veel minder jeugd kiest voor een baan in de zorg. Dit en de toenemende vergrijzing zorgt ervoor dat er personeelstekorten zijn in de zorg. De overheid en raden van bestuur hebben te weinig gedaan om het vak 'zorg' aantrekkelijk te houden en nu probeert men met noodoplossingen de zorg draaiende te houden. Spaanse, Russische, Poolse, Surinaamse verpleegkundige worden aangetrokken om de 'tekorten' op te vullen. Dit lijkt aantrekkelijk want ze zijn direct inzetbaar en goedkoper dan de Nederlandse zorgmedewerker. Groot nadeel is alleen dat deze zorgmedewerkers doordat ze meteen ingezet worden de Nederlandse taal niet of slecht beheersen. Daarmee wordt een groot risico genomen, want goede communicatie is cruciaal in de zorg om fouten te voorkomen. Denk daarbij aan het geven van de juiste medicatie, snelle actie bij noodgevallen, goede verpleegkundige overdracht aan collega's etc etc. Dit leidt onherroepelijk tot misverstanden. En denk daarbij ook aan de patiëntvriendelijkheid. Een patiënt die zorg nodig heeft wordt namelijk doodongelukkig en onzeker als zijn arts of verpleegkundige niet goed met hem/haar kan communiceren. Daarnaast is er een vergrijzing gaande in heel Europa dus heeft ieder land zijn eigen zorgpersoneel hard nodig in de toekomst. En wat als er nu over een aantal jaren een tekort dreigt aan zorgpersoneel in Spanje? Gaan die dan Nederlands personeel werven? Er moet dus door de overheid in de zorg geïnvesteerd worden om het imagoprobleem op te lossen. Het beroep moet weer aantrekkelijk gemaakt worden door het verminderen van de werkdruk, het verbeteren van salariëring en door de zorgmedewerker meer waardering te geven. Het bezuinigen in de zorg doe je door  een vermindering van de bestuurslagen, lagere salariëring, bonussen en ontslagvergoedingen voor het bestuur, efficiënter werken, het stoppen met de verkwisting in de zorg. Het ambulance vervoer kan stukken goedkoper door minder laagdrempelig mensen per ambulance te vervoeren. Het gebeurt nog te regelmatig dat bv jonge mensen met een gekneusde enkel met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht omdat ze toevallig geen geld hadden voor een taxi, of dat niemand van de familie of vrienden genegen was om even naar de spoedeisende hulp te rijden. Ook moet men een nog duidelijkere scheiding maken tussen patiënten die echt op een spoedeisende hulp moeten worden behandeld en de patiënten met een klacht die door een huisarts kan worden behandeld. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis is geen Huisartsenpraktijk en moet daarom ook niet zo functioneren. Dat kost namelijk kapitalen! Patiënten met minimale gezondheidsklachten die naar een spoedeisende hulp komen omdat de huisarts niet meteen tijd voor ze heeft moeten linea recta worden terugverwezen naar die huisarts. Zo bespaar je veel geld. Helaas is de zorg in Nederland mede door mismanagement in de problemen gekomen. Snelle actie is dan ook noodzakelijk om de zaken niet uit de hand te laten lopen. Maar ik ben benieuwd of de overheid net zoveel wil investeren in zorg die door mismanagement in de problemen zijn gekomen als in de Nederlandse en Europese bankensector ten tijden van de financiële crisis.

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina