Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Burgerinitiatief Plaza Futura

Commissievergadering Maatschappij en Cultuur
5 maart 2013
Plaza Futura behouden op de Leenderweg?

Betoog: Charles Stroek Studio 040

Onze fractie is nooit voorstander geweest van de verhuizing van Plaza Futura naar het voormalige Natlab op Strijp S. Wij hebben dan ook toendertijd, zoals bekend, tegen het betreffende raadsvoorstel gestemd.

Wij vroegen ons toen af of Plaza niet erg ruim in haar jas zou komen te zitten met de 5 a 7 geplande filmzalen, gebaseerd op een wel erg optimistisch ingeschatte verdubbeling van het bezoekersaantal. Om die reden vrezen wij daarom dat een tweede filmhuis aan de Leenderweg, ondanks een andere programmering, een negatieve invloed zal hebben op dit bezoekersaantal en de hiermee samenhangende omzet van de horeca, die substantieel zal moeten bijdragen aan een gezonde financiële exploitatie. Dat het college eenzelfde mening is toegedaan blijkt uit haar brief waarin wordt gesteld dat het achterblijven van delen van Plaza Futura aan de Leenderweg een onaanvaardbaar financieel risico is voor het project Natlab 2.0 Het heeft ons wel verwonderd dat er eerst nu een petitie is aangeboden voor behoud van delen van Plaza Futura aan de Leenderweg en dat dit niet is gebeurd bij de behandeling van het raadsvoorstel. Wellicht had dit toen een steun in de rug kunnen zijn voor de partijen in deze raad die tegen de verhuizing waren. Wij vinden dat er geen doorstart van Plaza Futura aan de Leenderweg moet komen. In dit standpunt zijn wij gesterkt door de financiële gegevens die bij het ambtelijk apparaat zijn ingewonnen: huur die nu betaald wordt is 30.000 euro per jaar terwijl het pand de gemeente 120.000 euro per jaar kost, dus een verkapte huursubsidie van 90.000 euro per jaar, wat staatssteun is. De financiële situatie van de gemeente vinden wij niet geschikt om weer een stevige subsidierelatie aan te geen. De Lijst Pim Fortuyn heeft daarom sympathie voor het plan van het college om een marktconsultatie te laten uitvoeren naar verkoop van het pand dan wel verhuur op marktconforme voorwaarden.

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina