Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Polenhotel in voormalige Grafische School 


5 maart 2013
Wijkbewoners zijn woedend op wethouder Fiers en commissie-en raadsleden omdat zij het plan goedkeuren
Lijst Pim Fortuyn is om motiverende redenen tegen de komst van dit Polenhotel

 Studio 040 Raadsvoorstel behandeld in de commissie Ruimte en vastgoed

Afgeven verklaring van geen bedenkingen voor de verbouw van het voormalige Grafisch lyceum aan de Karel de Grotelaan ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten en creatieve bedrijvigheid 

Voorzitter, Laat ik een beginnen met te stellen dat de verbouw van de voormalige Grafische School aan de Karel de Grotelaan een onjuiste voorstelling van zaken is. Weliswaar is de school zichtbaar vanaf de Karel de Grotelaan waar dus géén mensen wonen, maar de echte ingang van de school met het schoolplein c.q. de beoogde parkeervoorziening met de aan- en afvoerroute, ligt wél aan de Humberdincklaan, midden in de wijk Blaarthem. Dat maakt wel een groot verschil. Zeker voor de mensen die daar wonen. Zij vormen straks een numerieke minderheid in hun straat en worden dan een vreemde in hun eigen vertrouwde buurt.

Dan de vraag of het wel zo’n goed idee is van het college om Eindhovense scholen, die midden in een woonwijk zijn gelegen, om te bouwen tot woongelegenheid voor MOE-landers. Iemand die een beetje toekomstgericht kan nadenken, en ik weet dat dit niet eenvoudig is, weet vooraf dat dit een grote aanzuigende werking heeft op nog meer MOE-landers. Een telefoontje van deze mensen naar het thuisland is een garantie dat er nog meer Oost-Europeanen, die hier nog géén werk hebben naar onze stad toe komen. Want u weet voorzitter, althans dat kunt u te weten, rijden er meerdere keren per week vanuit Eindhoven een aantal bussen rechtstreeks naar diverse bestemmingen in Polen, terwijl er ook meerdere rechtstreeks vliegverbindingen zijn vanaf Eindhoven Airport. Bovendien ben je er met de auto ook binnen een dag.

Voorzitter, De vooruitzichten in de Nederlandse economie zijn somber en oplossingen die het Kabinet voorstaan, hebben nog niet de juiste richting. Integendeel zelfs. Dat wil zeggen – en alle economen en besturen van grote ondernemingen bevestigen mijn woorden – zal de werkeloosheid de komende tijd nog verder stijgen. Alleen al in onze stad is het aantal WW-uitkering, gemeten in januari van dit jaar, t.o.v. van januari 2012 gestegen met 664 naar 5.171. Een stijging van 15%. Deze 15% zijn allemaal Eindhovense burgers die graag weer aan het werk willen. En het vertroetelen van MOE-landers mag voor hen achterwege blijven.   

Als ik dan toch aan het woord ben voorzitter, kan ik gelijk vertellen dat elke baan die een MOE-lander inneemt, aan de andere kant weer een Eindhovense burger in de WW terecht komt, want over het algemeen zijn het laaggeschoolden of ambachtslieden die vanuit de Oostblok- landen komen. (b.v. vrachtwagenchauffeurs, bouwpersoneel, schilders, monteurs, etc.) Dit  aantal overstijgt het hogere segment aan kenniswerkers, die overigens ook niet in deze kleine kamertjes willen wonen. Deze hoger opgeleiden willen een fatsoenlijke huisvesting waar bedrijven in kunnen bemiddelen. Om daarvoor dan midden in een woonwijk een school te verbouwen om voor de eerst genoemde groep MOE-landers huisvesting te regelen is een verkeerd signaal en daarom ook een totaal verkeerd besluit. Het benodigde geld kan zowel het college als het Woonbedrijf beter worden gebruikt.

Voorzitter,

Wat onze fractie verder opvalt, gezien de bijbehorende tekeningen, rapporten en verdere documentatie, is dat er tot nu toe al véél tijd en dus ook véél geld in dit project is gestoken. Een project wat buiten het zicht van de gemeenteraad en wijkbewoners is bedacht en al in een ver stadium is uitgewerkt. Wellicht al helemaal is uitgewerkt. De korte periode dat de bewoners in Blaarthem op de hoogte zijn van deze plannen, hebben zij van meet af aan, onomwonden getoond hier felle tegenstanders van te zijn. Gezien de rumoerige reputatie van MOE-landers vrezen zij overlast. De praktijk heeft bewezen dat dat deze vrees terecht kan zijn. 

De handhaving en meer van dat soort kretologie wat in deze rapporten of documentatie staat te lezen, zijn papieren tijgers, want wij weten allemaal dat de praktijk weerbarstiger is, en handhaven is niet de sterkste kant van deze gemeente. Ook de genoemde 5 of maximaal 10 jaar dat dit pand voor opvang van MOE-landers zal worden gebruikt is een wazig verhaal en kan niemand van dit college voor 100% garanderen.  Dat weten wij maar al te goed.

Voorzitter,

Mijn fractie is niet zomaar tegen dit project in het voormalige Grafische Lyceum. Wij hebben er heel goed over nagedacht en ook de voor-en tegens met elkaar afgewogen. Met name hebben wij de beschikbare werkgelegenheid van Eindhovense burgers zwaar laten meewegen. En, niet minder belangrijk, ontkomen wij er niet aan om als gekozen volksvertegenwoordigers het geluid van Eindhovense burgers in deze raadszaal serieus te nemen

In tegenstelling tot de verantwoordelijk wethouder – met ook burgerparticipatie in haar portefeuille – heeft zij geen rekening gehouden met de gevolgen en de gevoelens van de bewoners in deze wijk. Voor de Lijst Pim Fortuyn is dat weer eens te meer een bevestiging dat burgers in deze stad weinig tot niets hebben in te brengen. En toch voorzitter, de leden van deze gemeenteraad, de volksvertegenwoordigers zoals ik zojuist noemde, zijn gekozen door dezelfde burgers en deze raadsleden kunnen dit project naar de prullenbak verwijzen. Ik hoop ook dat zij dat na vanavond zullen doen.

Vervolgens is mijn advies aan dit college om samen met de wijkbewoners te zoeken naar een juiste invulling van het voormalig Grafisch Lyceum, zodat het college draagkracht creëert in deze wijk. En zo behoort dat in een democratie te gaan.

Voorzitter,

Ik heb 5 vragen.

  1. Was het niet verstandiger geweest om alvorens alle kosten te maken de wijkbewoners om hun mening of hun ideeën te vragen?
  2. Kan deze wethouder van ondermeer burgerparticipatie het aan de wijkbewoners uitleggen dat zij tegen de wil van de omgeving, dit project toch wil doordrukken?
  3. Wat zijn de totale investeringskosten van dit project tot nu toe?
    1. De Gemeente Eindhoven
    2. Het Woonbedrijf
  4. Zijn er nog meer van deze projecten in onze stad die op het bureau van deze wethouder liggen of wellicht achter de schermen aan wordt gewerkt?
  5. Is de wethouder bereidt dit project te beëindigen en in samenspraak met Woonbedrijf en de wijkbewoners een andere bestemming voor dit gebouw te zoeken?

 Dank voor uw aandacht

http://www.studio040.nl/nieuws/17106-gemeenteraad-achter-plan-polenhotel.html

  

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina