Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Misstanden bij het Werkleerbedrijf

Charles Stroek, Raadslid en commissielid EM / MC Betoog over verbeteracties i.v.m. misstanden bij het Werkleerbedrijf (WLB)

Op 19 maart jl. heeft de Cliëntenraad van het WLB een discussie gehad met de Commissie Economie en Mobiliteit (EM). De ‘kapstok’ van deze discussie was de bejegening van de cliënten van het WLB, waarover al eerder door een inspreker de noodklok was geluid. De Cliëntenraad voorzag de leden van de Commissie EM in de discussie van de volgende schokkende informatie.

“Er is overdreven handhaving door middel van sancties in de vorm van inhoudingen op de uitkering (strafkortingen). De sancties werden o.a. opgelegd voor het dragen van ‘onjuiste’ kleding en tatoeages. Een strafkorting van 40% op de uitkering is het minimum conform de maatregelenverordening van het WLB. Een dag niet verschijnen bij een buurbedrijf heeft voor een cliënt een korting van 80% op zijn uitkering opgeleverd, voor een periode van twee maanden. Deze persoon heeft in die tijd alleen zijn zorgpremie kunnen betalen en was verder afhankelijk van de voedselbank. De casemanagers zijn de oorzaak van veel nare gevallen omdat de soort en het ‘gewicht’ van de sancties door hen wordt bepaald. Cliënten zijn bang hun mening te ventileren i.v.m. mogelijke sancties zodat er weinig informatie over de misstanden naar buiten is gekomen”. 

Door het college is op 19 februari jl. een raadsinformatiebrief aan de commissieleden EM verstuurd, waarin een aantal verbeteracties zijn opgenomen teneinde de gesignaleerde misstanden bij het WLB op te lossen. Deze brief werd in de commissievergadering van 19 maart behandeld. Betoog Charles Stroek De fractie Lijst Pim Fortuyn is tevreden over de verbeteracties in de raadsinformatiebrief naar aanleiding van vragen die zijn gesteld in de commissievergadering van 15 januari jl. Maar zoals wij allemaal weten: papier is geduldig. De praktijk zal moeten uitwijzen of de verbeteracties gerealiseerd zullen worden. Zo zal er nu als onderdeel van de verbeteracties meer diverse werksoorten worden aangeboden en maatwerk voor de cliënten worden geleverd. Onze fractie vindt dit van essentieel belang om de stimulans bij de cliënten erin te houden. Wij vinden wel dat bij voorkeur gekeken moet worden naar plaatsing van cliënten bij het reguliere bedrijfsleven, want alleen daar doen ze realistische werkervaring op. Bovenal is het van belang dat er in de vorm van een intakegesprek beoordeeld wordt wat het kennisniveau per individu is en op basis daarvan training en passend werk wordt aangeboden. Maar ook de training van casemanagers op het gebied van coaching zal een positieve bijdrage leveren aan het verbeterproces. Coaching is immers een professioneel vak geworden en is zeker in het WLB een belangrijk instrument om tot gestelde individuele resultaten te kunnen komen. Je kunt je hierbij de vraag stellen of alle casemanagers de kwaliteit hebben om, ook d.m.v. training, een goede coach te worden. Immers van een boekhouder kan je geen topverkoper maken, uitzonderingen daargelaten. Dus hierop zal gescreend moeten worden. Ik ben het niet met de PvdA eens om een splitsing te maken tussen een casemanager die de coaching doet en een casemanager die de handhaving doet. In het bedrijfsleven zijn dit twee taken die in de functie van een manager zijn opgenomen. Het idee van de PvdA is dus niet realistisch en kost meer geld. De casemanagers zullen in beide disciplines getraind moeten worden. Naar aanleiding van klachten over de werksfeer binnen het WLB en de handelwijze door casemanagers, vindt de Lijst Pim Fortuyn het instellen van een geschillencommissie dan wel een vertrouwenspersoon een noodzakelijke verbetering. Ook op dit punt zal periodiek gemonitord moeten worden met een rapportage aan de commissie. Onze fractie is van mening dat er op dit moment geen nadere rol voor de commissie bij dit proces noodzakelijk is. Laten we wel zeer scherp de ontwikkelingen blijven volgen hoe het een en ander in de praktijk verloopt. In een later stadium kunnen we dan alsnog beslissen of een bv. een hoorzitting gewenst is. Want zoals eerder door mij gezegd: “De praktijk zal moeten uitwijzen of de verbeteracties succes hebben gehad”. Charles Stroek Raadslid en commissielid EM en MC

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina