Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Onbegrijpelijke beslissing Eindhovens college


Commissie Ruimte en Vastgoed 2 april 2013


College Eindhoven nog steeds achter Turkse feestzaal De Tempel

Ambtenaren liegen ook hier weer!

Wat hebben bestemmingsplannen voor de burgers van onze stad nog voor waarde, als het college tussentijds naar believen beperkingen oplegt aan ondernemers of anderzijds ontheffingen voorstelt om zaken die niet op een industrieterrein thuis horen en ook niet in het vigerende bestemmingsplan staan, mogelijk te maken. Lees het betoog van onze fractievoorzitter Rudy Reker

Voorzitter Op 29 januari 2013 werden de direct omwonenden van het industrieterrein De Tempel uitgenodigd voor een informatieavond in de daar gevestigde skate hal. Daar werden zij zeer onaangenaam verast toen zij daar hoorden dat er in die bestaande skate hal, met een ruimte van méér dan 1.000 personen, gelegenheid zal wordt geboden om ook Turkse feesten en bruiloftsfeesten te organiseren. De raadsinformatiebrief van 8 januari 2013 geeft aan dat het college van burgemeester en wethouders een ontheffing van het bestemmingsplan alsmede een ontheffing van de parkeernorm willen verlenen, om deze massale feesten in de skate hal, langs de reeds bestaande feestzaal Nazar mogelijk te maken.  De bewoners in De Tempel mogen aannemen dat het college toch weet dat er op hetzelfde kleine industrieterrein al vanaf 2008 een voormalige dansschool Nazar is omgevormd tot een feestzaal van ca. 800 personen, waar ook Turkse bruiloftsfeesten worden gehouden en waar omwonenden overlast van ondervinden. De aan- en omwonenden van dit industrieterrein hebben destijds dit besluit uit 2008 tevergeefs proberen tegen te houden, omdat zij vreesden voor overlast. En de argumenten die  de bewoners in 2008 hebben aangedragen om dit toch wel vreemde besluit tegen te houden is de huidige realiteit geworden. Voorzitter Naar aanleiding van de voorgestelde ontheffingen voor de huidige skate hal mag het verrassend worden genoemd dat de reeds gevestigde danscentrum Nazar in haar huidige bezwaarschrift nagenoeg dezelfde argumenten gebruikt die buurtbewoners in 2008 ook tevergeefs hebben aangedragen. Maar destijds dan wel tégen de vestiging van dansschool Nazar. U begrijpt voorzitter, dat 2 massale feestgelegenheden op een klein industrieterrein, wat is omsloten door een woonwijk teveel genoemd mag worden. De gevraagde grootte van de feestzalen bevestigd de gedachte dat deze feesten zeer druk, maar dan ook zeer druk  worden bezocht, waarbij men van heinde en verre met auto’s op af komt. En dan niet alleen uit Nederland. De absurde en te rooskleurig voorgestelde parkeerontheffing is dan ook vragen om problemen, omdat het industrieterrein en de directe omgeving niet is geschikt om alle auto’s van de feestgangers te kunnen plaatsen. De feestgangers inclusief de kinderen, zullen zoals is gebleken niet constant binnen blijven en trekken dan de wijk in, met zoals het verleden heeft aangetoond meerdere gevallen van overlast. Daarbij mogen de burgers van onze stad zich afvragen wat bestemmingsplannen voor hen nog voor waarde hebben, als het college tussentijds naar believen beperkingen oplegt aan ondernemers of anderzijds ontheffingen voorstelt om zaken die niet op een industrieterrein thuis horen en ook niet in het vigerende bestemmingsplan staan, mogelijk te maken. Ik kan u ook nog vertellen voorzitter dat zowel de politie als de wijkcoördinator inzake de voorgenomen ontheffingen hierin negatief hebben geadviseerd. Voorzitter, Tot slot heb ik 3 vragen. 

  1. Kan de wethouder mij vertellen waarom het college advies vraagt aan haar ambtenaren, in dit geval de politie en de wijkcoördinator, als het college toch voornemens is, zoals nu blijkt, deze adviezen niet op te volgen?
  2. Waarom werkt het college mee aan deze bedenkelijke verruiming van het bestemmingsplan om massale feesten mogelijk te maken, waar separate ruimten moeten worden ingericht voor mannen en vrouwen? Dit heeft niets met integratie te maken en erger nog, u helpt hierdoor mee om discriminatie tussen mannen en vrouwen in deze stad mogelijk te maken.
  3. Kunnen de ondernemers op industrieterrein De Tempel en de omwonenden erop rekenen dat de voorgenomen of de reeds genomen ontheffingen ongedaan worden gemaakt? 

Dank voor uw aandacht
Eindhovens Dagblad 3 april  Studio 040 3 april

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina