Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Nieuwsbrief april 2013

  

Uw stem in maart 2014 bepaald de toekomst van Eindhoven

Met het kabinet Rutte II mogen we ons gelukkig prijzen. Althans dat  dachten veel mensen direct na de verkiezingsuitslag en na de beëdiging op 5 november 2012. Nu, na een klein half jaar zijn de meningen daarover sterk verdeeld. Het op orde brengen van de overheidsfinanciën, het eerlijk verdelen van de lasten en tegelijkertijd een duurzame groei van onze economie realiseren is klaarblijkelijk voor dit kabinet te hoog gegrepen. Nu ga ik niet alle juiste en verkeerde keuzes van dit kabinet opsommen, maar je ziet wel dat de steun aan dit kabinet Rutte II langzaam doch gestaag gaat afnemen. Of Rutte II de volle periode van 4 jaar zal uitzitten is dan ook zeer twijfelachtig.

 In onze stad Eindhoven met een coalitie van de PvdA, VVD, D66 en Groen Links, is het niet veel anders. Hoewel na amper drie jaar de corrosie in de coalitie met de dag meer zichtbaar wordt, zal dit college de periode wel volmaken. Weliswaar is één PvdA wethouder al afgetreden, maar dat hadden er ook meer kunnen zijn. Dat laatste is volgens ons dan ook de reden dat de coalitiepartijen met steun van oppositiepartij (!) het CDA aangaande het financiële drama Orgelplein, genoegen nemen met een raadsonderzoek in plaats van een raadsenquête, waar ambtenaren onder ede kunnen worden gehoord.

Het gevolg van de geschetste problemen, zowel landelijk als in Eindhoven, zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 (nog slechts 11 maanden!) mogelijk zichtbaar worden. Met andere woorden: een grote verandering in het lokale politieke landschap met als gevolg een andere zetelverdeling in de gemeenteraad is niet ondenkbaar.  Daarom voorzien wij een groei voor het Ouderen Appél Eindhoven en de Lijst Pim Fortuyn, waarbij  een verlies voor alle andere partijen.

Het Ouderen Appél Eindhoven zal ‘meeliften’ op het succes van de landelijke 50+ partij van Henk Krol. Onze partij kan op eigen kracht meerdere raadszetels in de wacht slepen. Dat dit een zeer reële mogelijkheid is, blijkt uit het aantal Eindhovense burgers (uit alle gelederen van onze samenleving) die onze fractie weet te vinden. Dat zorgt wel voor een enorme werkdruk op onze raads- en fractieleden. Maar eensgezind vinden wij dat als je aan de mensen hun stem vraagt, je ze ook netjes moet bijstaan en daar niet voor moet weglopen. Onze politieke orderportefeuille is dan ook rijkelijk gevuld.

Liegende ambtenaren

Dit staat hier met vette letters en daar zijn dan ook meerdere feiten voor te noemen. Tenzij deze ambtenaren op hetzelfde moment collectief aan geheugenverlies lijden. De goede ambtenaren daar gelaten (die zijn er gelukkig ook nog). De ‘vierde macht’ zoals gemeenteambtenaren worden genoemd, zien niet graag dat wethouders of raadsleden hun stokpaardje omverwerpen en geven daarom expres onjuiste of onvolledige informatie door aan de wethouder of burgemeester, die op zijn/haar beurt daardoor de raadsleden verkeerd informeert. Dat is de stellige mening van onze fractieleden. Recente voorbeelden zijn het drama Orgelplein, de Turkse feestzaal in De Tempel en bij de beantwoording van onze op 1 februari gestelde raadsvragen 'Design Eindhoven een bodemloze put'.

Ook ontbreekt bij meerdere ambtenaren de noodzakelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de burgers van deze stad. Aanvragen of verzoeken die niet binnen 6 weken zijn beantwoord en/of zijn behandeld, worden dan automatisch van rechtswege goedgekeurd. Fijn voor de aanvragers, maar aan de andere kant een frustratie voor benadeelde burgers. Hier moet hard worden ingegrepen.

 Ik zeg wat ik denk ... en doe wat ik zeg! (Pim Fortuyn)

en wat doet de LPF in Eindhoven?

Wij doen wat wij zeggen ...

 

Fortuyntjes

Contributie

Door het overlijden van onze penningmeester Herman Broers die behalve de financiële- ’ook de ledenadministratie verzorgde, is nu gebleken dat niet bij alle leden de contributie over 2012 is geïncasseerd. Deze incasso zal daarom alsnog in deze maand (april) plaatsvinden.

De incasso’s voor de contributie van 2013 zal derhalve in de maand mei plaatsvinden.

Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 24 mei a.s. zal onze jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden. Leden ontvangen daarvoor een uitnodiging.

U wilt ook lid worden?

Mooi zo! Via onze website kunt u zich aanmelden of stuur een mail naar

Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken.

Actuele informatie

Deze kunt u up-to-date terugvinden op onze website www.lijstpimfortuyn.nl Ook heeft u de mogelijkheid om te reageren op de geplaatste artikelen. Even eenmalig registreren en u kunt in het vervolg direct inloggen en uw opmerkingen en/of commentaar bij de artikelen plaatsen. Doen dus!

Verkiezingen maart 2014

Gegeven het optimistische gevoel binnen onze fractie over de verwachte toename van het zetelaantal voor de LPF, is het bestuur op zoek naar in Eindhoven wonende kandidaten. Heeft u interesse en wilt u er eerst geheel vrijblijvend over praten, of heeft u in uw relatiekring kennissen die dit wel zien zitten, meld dit dan via  Uiteraard zullen alle gesprekken vertrouwelijk worden behandeld.

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina