Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Buurtbrigadier dichter bij burger met social media

Opinie Eindhovens Dagblad 1 mei 2013
Door: Tjerk Langman
De laatste jaren is door de Eindhovense burgers – terecht – veel geklaagd over het feit dat de buurtbrigadier voor hen onbereikbaar was bij ongeregeldheden in hun wijk. De burger had namelijk geen telefoonnummer of e-mailadres van de brigadier zodat er bij hem of haar geen melding kon worden gedaan. Vaak werden de verontruste burgers doorverwezen naar het algemene nummer van de politie (0900-8844), waar vervolgens de betreffende brigadier in kennis werd gesteld.

Erg omslachtig, bureaucratisch en niet bijster effectief. Zeker als het zaken betrof die met enige spoed behandeld dienden te worden. Daarbij komt dat de buurtbrigadier steeds meer tot kantoorwerk was veroordeeld, waardoor zijn of haar zichtbaarheid op straat sterk was teruggelopen. Positieve verandering

Gelukkig is hier door de komst van social media en met name door Twitter positieve verandering in gekomen. Steeds meer buurtbrigadiers maken met succes gebruik van Twitter. Dat is op twee manieren een verrijking, zowel voor de burger als de buurtbrigadier. Verdachte zaken en opsporingsberichten kunnen meteen door de buurtbrigadier in de vorm van een twitterbericht onder de burgers worden verspreid. De veiligheid voor de burger wordt hierdoor verbeterd en het draagt bij aan de opsporing. De burger kan zijn buurtbrigadier met een twitterbericht op de hoogte stellen van verdachte situaties of onregelmatigheden in de wijk waardoor een betere interactie ontstaat. Daardoor is een fundamentele taak van de buurtbrigadier gedeeltelijk in ere hersteld: in contact staan en blijven met de buurtbewoners. Vooral voor jongeren handig Het enige nadeel aan deze vorm van communicatie is dat vooral de jongere burgers in de wijk gebruik maken van Twitter, waardoor een groep van ouderen blijft aangewezen op het bellen van het algemene nummer van de politie of op de buurtbezoeken door de brigadier. Feit is wel dat er een grote stap door de buurtbrigadiers is gezet om het contact met de buurtbewoners terug te krijgen en dat is zeker in deze tijd een goede zaak. Het is belangrijk dat de politie en het justitieel apparaat verder gaan onderzoeken op welke manier ze gebruik kunnen maken van social media. Door deze effectief in te zetten, bereiken zij in korte tijd veel mensen die mogelijk kunnen participeren in het zoeken naar een oplossing voor een actueel probleem. De burger helpt graag mee om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Dat is een mogelijkheid die zeker niet onbenut moet blijven. Eindhovens Dagblad 1 mei 2013

Eindhoven Dichtbij.nl 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina