Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

‘Zijn jullie wel goed?’

 

Bron: Eindhovens Dagblad, foto: Ton van de Meulenhof, illustratie: Elise Rava door Piet Snijders e-mail:  

Meer dan een halve eeuw was Eindhovenaar Paul Smulders (83) ‘humorist’. Stak hij als tonprater Peerke van Baokel II de draak met ambtenarij.

„Vijf-en-een-half uur tekst,” meldt hij trots. „Zelf geschreven en alles van buiten.” Zijn ogen lichten nog op als hij erover ver­telt. Maar het lachen is hem ver­gaan. Dit jaar heeft het ambtena­rendom meedogenloos teruggesla­gen. Niet met humor, maar ge­woon plat in de portemonnee. Van de zomer kreeg Smulders na­melijk te horen dat de standplaats­vergunning die hij nodig had om aan huis kerstbomen te mogen verkopen duurder was geworden.

 „Alweer?” had hij gevraagd. Want tien jaar geleden kostte die ver­gunning 45 euro; in 2011 78 euro en vorig jaar ineens 155 euro. „Al­weer”, kreeg hij ten antwoord. „En hoeveel wordt het nu dan?” had Smulders gevraagd. „Achthonderdzesenveertig euro”, had de andere kant gezegd.  Toen had Smulders zich even niet kunnen inhouden: „Zijn jullie wel goed?” had hij gevraagd. En eigenlijk had hij erachteraan willen zeggen: „Dan doe ik niet meer mee!” Maar dat was er niet meer uitgekomen. In plaats daar­van had hij de verbinding verbro­ken.

‘Woensel kende mij als het kerstmenneke’
 
Paul Smulders – behalve tonpra­ter ook Sinterklaas, Tongelreeper én meer dan 40 jaar taxichauffeur – had al zeventien jaar kerstbo­men verkocht vanaf zijn huis­adres, Henegouwenstraat 27 in Woensel. „Iedereen kende mij daar als het kerstmenneke”, zegt hij. Die han­del had hij samen met Ad van Thiel (72) uit Veghel, die hij al heel lang kent van het motorcros­sen. ’s Zomers kochten ze bij de boeren kerstbomen op, om ze in november met de aanhanger af te halen – „nooit ongelukken ge­maakt” – en in december in Woensel aan de man te brengen. Smulders vrouw Coby hielp eerst ook mee. Die was creatief met poppen en deed de kerststukjes.

Maar Coby is twee jaar geleden ge­storven, nog maar 68. Daarom viel de kerstboomhandel Smul­ders vorig jaar al zwaar. Toen werd hij echter nog spontaan ge­holpen door de buurt. Maar Woensel is intussen geweest, dat ligt achter hem. Daar had het van de zomer nog niet op geleken toen hij een nieuwe vergunning voor de kerstboomverkoop aan­vroeg. „Ik had net twee tenten ge­kocht voor de kerstbomen. Be­taald van m’n vakantiegeld. En toen hoorde ik dus van die 846 eu­ro. Met zoveel leges valt er aan een kerstboom niks meer te ver­dienen, ik moest stoppen.”

Het ergste moest toen nog ko­men. Bij het autowassen viel Paul Smulders. Een TIA, zo bleek. En sinds zes weken woont hij nu met lichte verlammingsverschijn­selen in een zorgwoning, waar hij maar niet kan wennen.

 

Laat reactieformulier zien