Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Belachelijke berekening van leges

Bron: Eindhovens Dagblad, foto: illustratie: Elise Rava COMMENTAAR

Wethouder snapt ook dat hij onzin verkoopt met uitleg van kosten Zelden heeft een bestuurder zichzelf zo te kijk gezet als wethouder Staf Depla met zijn poging om in deze krant uit te leggen waarom een simpele vergunning voor de verkoop van kerstbomen aan huis in Eindhoven eigen­lijk 1.281 euro zou moeten kosten. Volgens de wethouder komt de aanvrager dus nog goed weg met een rekening van 846 euro, want de gemeente is niet in staat om voor dat bedrag kostendek­kend te werken. En dat is toch echt de afspraak.

Nog even op een rijtje hoe Depla komt aan acht uren werk voor de kerstboomvergunning: vooroverleg 2 uur; ontvangen aanvraag 1 uur; inwinnen advies en verwerking 1 uur; advisering 2 uur; op­stellen beschikking 1 uur; verzenden beschikking 1 uur. Wie daar eens goed naar kijkt valt van zijn stoel van verbazing.

 Twee uur vooroverleg over een vergunning waarvan de aanvraag nog moet binnenkomen. Alleen al het verzenden van de beschik­king – in een envelop stoppen en die in het bakje uitgaande post leggen – kost een ambtenaar een uur werk. En bij alle uren die daar tussen worden opgevoerd vallen ook de nodige kanttekenin­gen te plaatsen. Depla snapt ook wel dat hij onzin verkoopt. Anders zou hij niet zeg­gen dat het in dit geval misschien ook wel in twee uur had gekund.

 De crux zit in wat de wethouder – de gemeente dus – verstaat on­der kostendekkend werken. Kostendekkend betekent in Eindho­ven dat een aanvrager niet alleen de uren betaalt die voor zijn ei­gen vergunning worden gemaakt, maar ook nog moet opdraaien voor allerlei andere gemeentelijke zaken die daar niets mee te maken hebben.

 Het wordt nog lachwekkender, want per ambtelijk uur zou de ge­meente volgens Depla dus 160 uur in rekening moeten brengen.

 Dat is een uurloon waar ambtenaren alleen maar van kunnen dro­men. De uitleg dat daarin ook alle overheadkosten zitten – gebou­wen, bestuur, inventaris en zelfs het kopje koffie van de wethou­der – valt ook al niet serieus te nemen.

 Het oude systeem van leges was volgens Depla ondoorzichtig. Het nieuwe systeem is een verkapte vormvan belastingheffing, of beter gezegd ordinaire diefstal. Als de wethouder geen beter verhaal heeft moet het systeem hoognodig op de schop. 

 

Laat reactieformulier zien