Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 Interview Joost Niemoller met onze lijsttrekker

134083 rudy reker web 6448

 

Rudy Reker: 'De PVV is de enige partij die het volk echt vertegenwoordigt.'

Gepubliceerd door Joost Niemöller 13 januari 2014

Op 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op gemeentelijk niveau zijn een aantal nieuw-realistische partijen actief die zich niet onder een landelijke noemer hebben verzameld. Alleen in Den Haag en in Almere zal de PVV meedoen. Veel lokale partijen zijn afsplitsingen van de vroegere LPF, of stammen op een andere wijze nog uit het Fortuyn tijdperk. Afgaand op enkele internetpeilingen hebben ze de wind mee. Waar staan ze voor? Hoe is het met ze gegaan? Een reeks interviews. Allereerst met Rudy Reker. Hij is de lijsttrekker van de LPF Eindhoven.

Vorig jaar verscheen er een satirisch stukje over de LPF Eindhoven in De Speld, als ware de LPF Eindhoven net als de PVV uit elkaar gevallen. Niet iedereen leek, getuige de reacties, te begrijpen dat het om satire ging. Ondertussen is het natuurlijk wel opmerkelijk dat de LPF in Eindhoven na zoveel jaren nog steeds gewoon bestaat. Wat is uw geheim? Rudy Reker: “Nog tijdens het bestaan van de landelijke politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn (LPF) is de Eindhovense afdeling in mei 2004 door mij opgezet. We wilden dat gaan doen in meerdere gemeenten in Noord Brabant. Dat was niet zo moeilijk omdat er in elke gemeente wel leden woonden die daar de kar konden trekken. In ca. 5 à 6 gemeenten was ik daarin al geslaagd. Maar tegelijkertijd rommelde het landelijk al hevig. Tijdens de oprichting in mei 2004 wist ik al dat ik behandeld moest worden wegen kanker in mijn keelholte. Maar dat bleek veel ingrijpender te zijn dan ik had gedacht. Ik ben daar een jaar goed ziek van geweest en was helemaal uit de running. Eind 2005 besloot ik toch mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. De landelijke vereniging bestond toen nog. Vandaar onze naam,  Lijst Pim Fortuyn. Een jaar of 2 later trok de toenmalige landelijk voorzitter de stekker uit de vereniging. Ik heb met medewerking van vele landelijke LPF-ers nog geprobeerd via een gerechtelijke procedure de opheffing tegen te houden. Hoewel wij het gelijk aan onze zijde hadden, oordeelde de rechter anders. Schade ca. 20.000 euro. Een aantal ‘medestrijders’ hebben daar toen aan mee betaald. Wij wilden geen nieuwe naam. Wij vinden het nog steeds eervol om de ideeën en visie van Pim Fortuyn op lokaal niveau uit te dragen. Want de afstand tussen burger en politiek is in de afgelopen (bijna) 12 jaar alleen maar groter geworden. En Pim, dat moge inmiddels voor iedereen duidelijk zijn, was een visionair. Ik vind het dan ook jammer dat er niet meer lokale politieke partijen zijn die de naam Lijst Pim Fortuyn zijn gaan voeren. Ons geheim is dat er geen geheim is. Het is puur een kwestie van goed screenen en vasthouden aan je visie. In onze fractiekamer mag iedereen alles zeggen en zijn/ haar mening geven. Er gaat geen fractievergadering voorbij als wij niet een keer hartelijk hebben gelachen. Soms tot we tranen in de ogen hebben.” Wat is voor u de geest van Fortuyn? Rudy Reker: “Het boek ‘ De puinhopen van 8 jaar Paars’ is onze leidraad geweest om een verkiezingsprogramma te schrijven. Dit jaar hebben wij een kort en duidelijk verkiezingsprogramma. De kracht van Pim Fortuyn was dat hij dacht vanuit de geest van de burgers. Natuurlijk hebben wij allemaal een aantal boeken van Pim gelezen en dan leer je Pim steeds beter kennen.” Op hoeveel zetels hoopt u? Rudy Reker: “Ik hoop meer dan nu en gezien onze activiteiten in de laatste 8 jaar zit dat er ook wel in. Ik schat in dat de Eindhovense VVD en PVDA onder het landelijke wanbeleid zetels zullen inleveren. Ik denk ook dat er in Eindhoven minimaal tien zetels zwevende zijn, onze richting uit. Trots en Fractie Petra Sodenkamp zullen niet meer meedoen. Het  voormalige Leefbaar Eindhoven is wegens geruzie in de eigen fractie Samen Eindhoven gaan heten. Die zullen geen zetels halen. Het Ouderen Appel die er voor de periode Henk Krol goed voor stond, krijgt nu ongenadig veel negatief commentaar. Ik hoop dat er van die tien zwevende zetels er twee bij ons neer zullen vallen.” Op welke wijze laat de EU zich in Eindhoven gelden? Rudy Reker: “De EU heeft bij de meeste burgers een negatieve klank, en dat is in Eindhoven niet anders. Behalve dat er af en toe wat Europees subsidiegeld terugvloeit naar Eindhoven of de regio, is de EU alleen bekend van negatieve berichtgeving. Het Europees aanbesteden is ook weer een dure en bureaucratisch gedrocht. Zo kwam er uit de aanbesteding dat Eindhoven Mercedes brandweerwagens moesten kopen met een installatie die ook weer uit Verweggistan moest komen. Terwijl in de regio het aantal werkelozen toenam, de DAF werktijdverkorting had aangevraagd en de auto’s en de installatie ook in Eindhoven gemaakt en geleverd kom worden. Met de Stadsbussen van VDL precies hetzelfde. Wij mogen of kunnen onze eigen producten niet meer kopen. Idioot natuurlijk. Het taxivervoer voor schoolkinderen, wat al vele jaren goed functioneerde, kwam van verre en uiteraard goedkoper. Maar ook dat was een miskoop. Wij zijn weer terug bij het vorige bedrijf. Uit de Europese aanbesteding kwam dat wij een bepaald soort fietsenrekken moesten kopen. Die staan al bijna 4 jaar ongebruikt op meerdere plaatsen in onze stad weg te roesten. Schandalig!” Hoe staat de partij in Eindhoven bekend? Rudy Reker: “Als ik je zeg dat andere lokale politici mij de Ombudsman van Eindhoven hebben genoemd en het Eindhovens Dagblad mij ‘de oppositietijger’ noemde, weet je dat wij burgerparticipatie zeer hoog achten. Er komt dan ook ontzettend veel vanuit de burgers en bedrijven op ons af. Ook voor VDL en de DAF heb ik mij sterk gemaakt. Dat is de reden dat ik per week 60 tot 70 uur gemiddeld met de politiek bezig ben.” Bij zijn nieuwjaarstoespraak liet burgemeester Van Gijzel weten dat wat hem betreft dit kabinet de grenzen teveel gesloten laat. Wat vond u daarvan? Rudy Reker: “Ik had het idee dat hij mij aankeek toen hij dat zei. Wij willen juist selectief zijn met het toelaten van MOE-landers. De nadelen die deze gasten meebrengen zijn groter dan de voordelen. Natuurlijk, als onze hightech bedrijven gekwalificeerde medewerkers nodig heeft uit Aziatische landen, moeten ze die zonder omhaal kunnen laten komen. Als het even kan dezelfde dag nog. Maar Van Gijzel zegt dat wij in 2030 te weinig mankracht hebben om alle werk aan te kunnen, en dat is grote onzin. Zolang er dagelijks nog bedrijven failliet gaan en wij nog zoveel werkelozen hebben en er nog steeds meer bijkomen, moeten wij aan omscholing doen. Landelijk moet ook een  tewerkstellingsvergunning worden ingesteld.” Hoe wordt er in de raad tegen u aangekeken? Rudy Reker: “In de eerste jaren, zeg van 2006 tot 2010, werden wij gezien als een vreemde, beetje racistische partij. Omdat wij de mening van de burgers gaven. Met name de linkse partijen hadden toch wel moeite om ons te accepteren. Maar dat werd steeds minder, en nu zijn we ‘wel geschikt’ verklaard. In onze tweede raadsperiode, toen we twee zetels hadden in plaats van één, was dat helemaal voorbij. Ik heb altijd gezegd, wij stemmen voor of tegen voorstellen, ongeacht wie ermee aan komt. Wij werken ook met bedrijfsmatige kennis, wat ik enorm mis bij de meeste raadsleden.” Hoe kijkt u  aan tegen de PVV? Rudy Reker: “De burgers in dit land moeten blij zijn dat de PVV bestaat. De PVV is de enige partij die het volk echt vertegenwoordigt. Ondanks dat veel mensen daar niet voor uit durven komen. Dat hadden wij destijds bij Pim Fortuyn ook. Laatst in Nieuwsuur zei Samson dat de politiek sinds de periode Fortuyn nog steeds onrustig is. Gelukkig maar, burgers hoeven geen makke schapen te zijn. Het huidige en de laatste kabinetten zijn niet in staat gebleken om Nederland te behoeden voor het onheil wat het verschrikkelijk kostbare en bureaucratisch gedrocht ‘Brussel of Europa’ heet. ‘Brussel’ zou eens iets moeten doen aan de zaken waar het werkelijk om draait. Denk aan het grote verschil van energiekosten tussen landen als Duitsland en Nederland. Denk aan het onnodige faillissement van Aldel in Delfzijl. Waarom zijn de autobrandstoffen in andere landen veel goedkoper? En neem het probleem van de asielzoekers die jaarlijks miljarden euro’s kosten. Kortom, ik hoop dat de PVV met een alliantie van meerdere Europese politieke partijen het gedrocht weer terug in het hok kan jagen. De toespraak van Geert die nu op zijn site staat, is een duidelijke en nette toespraak waar correct duidelijke feiten worden benoemd. Dat zou Geert altijd zo moeten doen. Ik heb deze dan ook vandaag op mijn Facebook gezet. Maar wat als Geert weg valt? Dan krijg je ook daar Kabeljauwse twisten. Dat zou weer de volgende ramp voor Nederland betekenen. Het programma van LPF Eindhoven.

 

Laat reactieformulier zien